Наредба за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-02
ДВ, бр. 62 от 16.07.2004 г., ДВ, бр. 97 от 2.12.2005 г., ДВ, бр. 5 от 18.01.2007 г., ДВ, бр. 9 от 26.01.2007 г., ДВ, бр. 52 от 29.06.2007 г., ДВ, бр. 60 от 4.7.2008 г., ДВ, бр. 68 от 31.8.2010 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.