Регистрация на сдружение с нестопанска цел
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-08
Автор / Източник:
Невин Фети, д-р
Печатни издания: няма Визирани нормативни актове:
Граждански процесуален кодекс (отм.), Чл. 489
Граждански процесуален кодекс (отм.), Чл. 490
Граждански процесуален кодекс (отм.), Чл. 491
Граждански процесуален кодекс (отм.), Чл. 492
Граждански процесуален кодекс (отм.), Чл. 493
Граждански процесуален кодекс (отм.), Чл. 494
Граждански процесуален кодекс (отм.), Чл. 496
Граждански процесуален кодекс (отм.), Чл. 497
Граждански процесуален кодекс (отм.), Чл. 498
Граждански процесуален кодекс (отм.), Чл. 499
Граждански процесуален кодекс (отм.), Чл. 500
Граждански процесуален кодекс (отм.), Чл. 501

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.

 Протокол от учредително събрание на сдружение с нестопанска цел
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-08

 Устав на сдружение с нестопанска цел
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-08

 Заявление за вписване на сдружение с нестопанска цел
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-08

 Образец от подпис
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-08

 Покана за участие в учредително събрание
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-08