Местни данъци и такси

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Внасяне на такса за битови отпадъци
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

 Деклариране и внасяне на данък върху наследствата
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

 Деклариране и внасяне на данък върху недвижимите имоти
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

 Деклариране и внасяне на данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

 Деклариране и внасяне на данъка върху наследствата
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Деклариране и внасяне на данъка върху недвижимите имоти
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-14

 Деклариране и внасяне на данъка върху превозните средства
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

 Деклариране и внасяне на данъка върху превозните средства
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-14

 Деклариране и внасяне на данъка при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-14

 Деклариране и внасяне на патентен данък. внасяне на туристически данък
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

Общо: 10 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА