Наредба за условията и реда за регистриране и заличаване от регистъра, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрола върху регистрираните лица и дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-04
ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г., ДВ, бр. 1 от 4.1.2005 г., ДВ, бр. 78 от 30.9.2005 г., ДВ, бр. 90 от 11.11.2005 г., ДВ, бр. 29 от 17.4.2009 г., ДВ, бр. 93 от 24.11.2009 г., ДВ, бр. 55 от 7.7.2017 г., ДВ, бр. 9 от 30.1.2024 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.