Облагане на доходите на физическите лица от упражняване на свободна професия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01
Автор / Източник:
Евгения Ценова, д-р ик. н.
Печатни издания: няма Визирани нормативни актове:
Закон за здравното осигуряване
Данъчен процесуален кодекс (отм.), Глава шеста
Кодекс за социално осигуряване, Глава първа
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Глава осма
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Глава тринадесета

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.