Годишно счетоводно приключване и годишни счетоводни отчети в юридическите лица с нестопанска цел за 2001 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01
Автор / Източник:
Иван Златков, д-р д.е.с.
Стоян Дурин, проф. д-р, д.е.с.
Печатни издания: няма Визирани нормативни актове:
Закон за юридическите лица с нестопанска цел
НСС № 1 - Представяне на финансови отчети (отм.)
НСС № 29 - Представяне на годишни финансови отчети при условия на свръхинфлация (отм.)
НСС № 31 - Отчитане на дялове в смесени предприятия (отм.)
Закон за счетоводството (отм.), Глава пета

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.