Други дейности, свързани с годишното приключване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01
Автор / Източник:
Иван Златков, д-р д.е.с.
Стоян Дурин, проф. д-р, д.е.с.
Печатни издания: няма Визирани нормативни актове:
Закон за счетоводството (отм.)
НСС № 3 - Представяне на финансовите отчети на застрахователите (отм.)
НСС № 7 - Отчети за паричните потоци (отм.)
НСС № 27 - Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия (отм.)
НСС № 29 - Представяне на годишни финансови отчети при условия на свръхинфлация (отм.)
Закон за корпоративното подоходно облагане (отм.), Глава десета
Закон за счетоводството (отм.), Глава втора
Закон за счетоводството (отм.), Глава трета

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.