Общи изисквания и специфични особености на годишното счетоводно приключване за 2001 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01
Автор / Източник:
Иван Златков, д-р д.е.с.
Стоян Дурин, проф. д-р, д.е.с.
Печатни издания: няма Визирани нормативни актове:
Закон за юридическите лица с нестопанска цел
Закон за корпоративното подоходно облагане (отм.), Раздел I
Закон за корпоративното подоходно облагане (отм.), Глава трета
Закон за корпоративното подоходно облагане (отм.), Глава шеста
Закон за корпоративното подоходно облагане (отм.), Глава десета
Търговски закон, Глава седма

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.