Примери за авансово и годишно облагане на доходите от извънтрудови правоотношения, наеми, едноличен търговец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01
Автор / Източник:
Евгения Ценова, д-р ик. н.
Печатни издания: няма Визирани нормативни актове:
Закон за здравното осигуряване
Кодекс за социално осигуряване
Спогодба между Народна република България и Федерална република Германия за избягване на двойното данъчно облагане на дохода и имуществото
Закон за корпоративното подоходно облагане (отм.), Раздел I
Закон за корпоративното подоходно облагане (отм.), Глава осма
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Глава втора
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Глава шестнадесета
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Раздел I

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.