Коментар по ОДФЛ

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Увод
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

 Специфики при дефинирането на данъчните субекти по смисъла на ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

 Необлагаеми и освободени от облагане доходи по реда на ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

 Някои аспекти в облагането на доходите от трудови правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

 Примери за авансово и годишно облагане на доходите от извънтрудови правоотношения, наеми, едноличен търговец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

 Данъчно производство във връзка с облагане на доходите на физическите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Общо: 6 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА