Разпореждания

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Разпореждане № 15 на МС от 24.07.1991 г. за отменяне отчуждаването на недвижими имоти за държавна и обществена нужда на територията на Варненска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Общо: 1 елемент в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА