Наредба за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-13
ДВ, бр. 71 от 13.08.2004 г., ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 г., ДВ, бр. 5 от 19.1.2010 г., ДВ, бр. 7 от 21.1.2011 г., ДВ, бр. 11 от 31.1.2017 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.