Регистрация на емисия корпоративни облигации на "БФБ - София" АД
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Иван Такев
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27
Автор / Източник:
Иван Такев
Печатни издания: няма Визирани нормативни актове:

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.

 Заявление за регистрация на емисия корпоративни облигации на Официален пазар
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Иван Такев
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Заявление за регистрация на емисия корпоративни облигации на Неофициален пазар
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Иван Такев
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Информационна справка за емитента на ценните книжа
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Иван Такев
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Информационна справка по образец за емисията ценни книжа
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Иван Такев
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27