Автори / източници
Иван Такев

Намерени 16 документа
подредени по дата на публикуване

Финансови пазари (речник на основните понятия) ­
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Такев
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Увеличаване на капитала на публично дружество с права
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Иван Такев
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Регистрация на емисия корпоративни облигации на "БФБ - София" АД
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Иван Такев
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Система за интернет-търговия на БФБ-София
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Такев
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Търговията на “БФБ-София” АД през месец ноември
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Такев
Обнародван/Публикуван на: 2002-12-01

Търговията на БФБ-София през месец октомври
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Такев
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

Търговията на БФБ-София през месец септември
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Такев
Обнародван/Публикуван на: 2002-10-01

Търговията на БФБ-София през месец август
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Такев
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Търговията на БФБ-София през месец юли
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Такев
Обнародван/Публикуван на: 2002-08-01

Търговията на БФБ-София през месец юни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Такев
Обнародван/Публикуван на: 2002-07-01

Търговията на Българска фондова борса ­ София през м. май
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Такев
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

Търговията на БФБ-София през месец април
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Такев
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Търговията на Българската фондова борса през м. февруари
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Такев
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Коментар на търговията на БФБ ­ София през месец януари
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Такев
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Връзките с инвеститорите като елемент на ефективното корпоративно управление
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Такев
Обнародван/Публикуван на: 2001-12-01

Търговията на Българска фондова борса ­ София, през м. март
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Такев
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01