Разрешение за извършване на дейност като брокер на стокова борса
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Кристина Паскалева
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27
Автор / Източник:
Кристина Паскалева
Дайджест "Пазар и право", 2004 г., кн. 05, стр. 54
Визирани нормативни актове:
Закон за стоковите борси и тържищата
Наредба за разрешенията, издавани от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (отм.)
Закон за стоковите борси и тържищата, ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.

 Заявление
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Кристина Паскалева
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Удостоверение за разрешение за извършване на брокерска дейност (Приложение № 3 към чл. 10, ал. 2 НРИДКСБТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Кристина Паскалева
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27