ТП Издания
Дайджест "Пазар и право", 2004 г., кн. 05
Ликвидация на търговските дружества
авторски материал, стр. 5
Решение № 718 от 17.11.2003 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 14
Новият Закон за обществените поръчки
авторски материал, стр. 17
Решение № 42 от 25.02.2004 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 24
Кой и как плаща задълженията на преобразуваните търговски дружества?
авторски материал, стр. 27
Решение по ВАД № 46/2003 г., постановено на 27.10.2003 г.
арбитражна практика, стр. 28
Определение по ВАД № 142/2002 г., постановено на 17.04.2003 г.
арбитражна практика, стр. 30
Решение по ВАД № 70/2002 г., постановено на 20.05.2003 г.
арбитражна практика, стр. 31
Синдикът, кредиторите и отношенията между тях в светлината на промените на Търговския закон
авторски материал, стр. 34
Решение № 156 от 10.02.2003 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 39
Премии в сектор овче и козе месо, които се изплащат на фермерите в ЕС
авторски материал, стр. 42
Нови моменти в областта на търговото редлагане според Наредба № 13 от 22.12.2003 г.
авторски материал, стр. 46
Разрешение за извършване на дейност като брокер на стокова борса
административно - правна процедура, стр. 54
Договор за взаимно свързване на далекосъобщителните мрежи
авторски материал, стр. 59
Общинските органи - субекти на задължения по Закона за защита на конкуренцията
авторски материал, стр. 69
Новите моменти в наредбата за строителните продукти
авторски материал, стр. 73