Оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Венета Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27
Автор / Източник:
Венета Стефанова, ст.н.с. д-р
Дайджест "Пазар и право", 2004 г., кн. 04, стр. 77
Визирани нормативни актове:
Наредба за маркировката за съответствие със съществените технически изисквания към продуктите (отм.)
Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на домашни електрически хладилници, замразители, уреди за съхраняване на замразени хранителни продукти и комбинации между тях (отм.)

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.

 Техническо досие
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Венета Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Декларация за съответствие
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Венета Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27