ТП Издания
Дайджест "Пазар и право", 2004 г., кн. 04
Новите правила относно капитала на търговските дружества при преобразуване чрез вливане, сливане, разделяне и отделяне
авторски материал, стр. 5
Членство при преобразуване на търговски дружества
авторски материал, стр. 11
Решение № 1532 от 28.11.2003 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 16
Непреодолимата сила и нейното прилагане в съдебната и арбитражната практика
авторски материал, стр. 18
Решение № 77 от 17.02.2004 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 28
Решение по ВАД № 80/2002 г., постановено на 15.10.2003 г.
арбитражна практика, стр. 30
Решение по ВАД № 136/2002 г., постановено на 19.06.2003 г.
арбитражна практика, стр. 31
Решение по МАД № 6/2002 г., постановено на 15.07.2003 г.
арбитражна практика, стр. 32
Решение по МАД № 6/2002 г. постановено на 15.07.2003 г.
арбитражна практика, стр. 32
Практически проблеми по прилагането на чл. 632 от Търговския закон
авторски материал, стр. 33
Решение № 754 от 14.07.2003 г. на ВКС, V г. о.
съдебна практика, стр. 41
Новите моменти в Закона за виното и спиртните напитки
авторски материал, стр. 43
Ролята на директорите за връзки с инвеститорите при разработването на програми за корпоративно управление
авторски материал, стр. 51
Подведомственост на спорове по електронни правни отношения с международен елемент
авторски материал, стр. 59
Промени в правната рамка на противодействието срещу картелните споразумения и злоупотребите с монополно и господстващо положение на Европейския съюз новият Регламент № 1/2003 г.
авторски материал, стр. 65
Проблеми при позоваване на стандарти в нормативни актове
авторски материал, стр. 71
Оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
административно - правна процедура, стр. 77