Практика на Агенция "Митници"

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Българска акцизна централизирана информационна система
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Временен внос на автомобили
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Въпроси и отговори по митническото законодателство - 1/2007
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Въпроси и отговори по митническото законодателство - 2/2007
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Въпроси и отговори по митническото законодателство - 3/2007
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Въпроси и отговори по митническото законодателство - 4/2007
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Въпроси и отговори по митническото законодателство - 5/2007
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Въпроси и отговори по митническото законодателство - 6/2007
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Въпроси и отговори по митническото законодателство - 7/2007
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Въпроси и отговори по митническото законодателство – 1/2009
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Въпроси и отговори по митническото законодателство – 2/2009
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Въпроси и отговори по митническото законодателство – 3/2009
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Въпроси и отговори по митническото законодателство – 4/2009
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Допускане за свободно обращение на лично имущество, принадлежащо на физически лица, които преместват обичайното си място на пребиваване от трета държава на територията на Р България
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Европейският митнически съюз отбеляза 40 години от своето основаване
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Заповед № 110 от 01.07.2003 г. на Агенция “Митници” и МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

 Издаване на разрешително за продажба на тютюневи изделия
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Изисквания към митническото оформяне на пощенските и куриерските пратки при поръчки на стоки по интернет
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Какво трябва да знаем, ако планираме пътуване на територията на Европейската общност, след 01.01.2007 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Писмо № 04-01-0049 от 11.02.2004 г. на Агенция "Митници" при МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Писмо № 44-00-0047 от 18.03.2004 г. на Агенция "Митници" при МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Писмо № 44-00-0080 от 17.05.2004 г. на Агенция "Митници" при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АМСП
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Писмо № 44/64 от 19.04.2005 г. на Агенция "Митници" при МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Писмо № 93-00-0274 от 12.03.2004 г. на Агенция "Митници" при МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Писмо № 99-00-0547 на АМ при МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Последните промени в Закона за акцизите и данъчните складове
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Промени в митата, продиктувани от членството на България в Европейския съюз
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Условия за безмитен внос на лично употребявано имущество, внасяно от лица, които преместват обичайното си местопребиваване на митническата територия на България
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

Общо: 28 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА