Коментар по облагане доходите на физическите лица - Облагане на доходите от извънтрудови правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26
Автор / Източник:
Евгения Ценова, д-р ик. н.
Книга-годишник "Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2003 г.", стр. 265
Визирани нормативни актове:
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Глава осма
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Глава девета
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Глава десета
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Глава единадесета

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.