Практика на Дирекция "Държавно съкровище" при Министерство на финансите

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>
 ДДС 04 от 01.07.2013 г. на МФ относно: изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите, на извънбюджетните сметки и фондове и на сметките за чужди средства, както и на оборотните ведомости към 30.06.2013 г. на министерствата, в
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 ДДС № 01 от 23.06.2003 г. относно въвеждането и прилагането от 1.07.2003 г. на схема за централизирано разплащане на осигурителните вноски за бюджетните предприятия съгласно §§ 25 и 26 от ЗДБРБ за 2003 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 ДДС № 01 от 12.01.2004 г. относно Единната бюджетна класификация за 2004 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-03

 ДДС № 01 от 19.01.2005 г. - Месечните отчети за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-11

 ДДС № 01 от 16.01.2006 г. относно указания за месечните отчети за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-26

 ДДС № 01 от 05.03.2007 г. относно банковото обслужване на сметките и плащанията на бюджетните предприятия през 2007 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 ДДС № 01 от 08.01.2008 г. на МФ относно Единната бюджетна класификация за 2008 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-10

 ДДС № 01 от 22.01.2009 г. (№ 91СМ-0014/23.01.2009 г. на БНБ) на МФ относно: банковото обслужване на сметките и плащанията на бюджетните предприятия през 2009 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 ДДС № 01 от 11.01.2010 г. на МФ относно: банковото обслужване на сметките и плащанията на бюджетните предприятия през 2010 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 ДДС № 01 от 11.01.2012 г. на МФ относно: указания за изготвянето и представянето през 2012 г. на месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове на министерствата, ведомствата, Сметната палата, Народното събрание, В
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 ДДС № 01 от 23.01.2013 г. на МФ относно: указания за изготвянето и представянето през 2013 г. на месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите и на извънбюджетните сметки/фондове и на сметките за чужди средства на министерствата, ведомствата, сметн
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 ДДС № 01 от 29.01.2014 г. на МФ относно: изготвянето и представянето през 2014 г. на месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от европейския съюз и на сметките за чужди средства
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 ДДС № 01 от 26.01.2015 г. на МФ относно: изготвянето и представянето през 2015 г. на месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 ДДС № 01 от 28.01.2016 г. на Министерство на финансите относно изготвянето и представянето през 2016 г. на месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 ДДС № 01 от 20.01.2017 г. на МФ относно изготвянето и представянето през 2017 г. на месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-31

 ДДС № 01 от 22.01.2018 г. на МФ относно изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-31

 ДДС № 02 от 23.06.2003 г. относно промени от 1.07.2003 г. В банковото обслужване на плащанията на осигурителните вноски на бюджетните предприятия, произтичащи от прилагането на §§ 25 и 26 от ЗДБРБ за 2003 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 ДДС № 02 от 12.01.2004 г. относно изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2003 г. на министерствата, ведомствата, Сметната палата, ВСС, НОИ, НЗОК, БНР, БНТ, ДВУ и БАН
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-03

 ДДС № 02 от 26.01.2005 г. - Годишното счетоводно приключване на бюджетните предприятия за 2004 г., отчитане на определени операции през 2005 г. и промени в Сметкоплана на бюджетните предприятия
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-11

 ДДС № 02 от 2.02.2006 г. (№ 91СМ-0011 от 2.02.2006 г. на БНБ) относно банковото обслужване на сметките и плащанията на бюджетните предприятия през 2006 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 ДДС № 02 от 05.03.2007 г. относно преминаване на обслужваните от БНБ бюджетни предприятия към системата за електронно банкиране на БНБ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 ДДС № 02 от 10.01.2008 г. на МФ относно: Указания за изготвянето и представянето на месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове на министерствата, ведомствата, Сметната палата, Народното събрание, ВСС, НОИ, НЗОК
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-10

 ДДС № 02 от 3.04.2009 г. (№ 91СМ-0032/3.04.2009 г. на БНБ) на МФ относно: изготвяне и предоставяне от банките на периодична информация за операциите и наличностите по сметките на бюджетните предприятия
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 ДДС № 02 от 1.04.2010 г. на МФ относно: изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 31.03.2010 г. на министерства, ведомства, Народно събрание, Сметната палата, Висшия съдебен съвет, Н
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 ДДС № 02 от 30.03.2011 г. на МФ относно: изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 31.03.2011 г. на министерства, ведомства, Народно събрание, Сметната палата, Висшия съдебен съвет,
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 ДДС № 02 от 08.03.2012 г. на МФ и писмо № 91см-0011 от 09.03.2012 г. На БНБ относно: ред и начин за прилагане на разпоредбите на чл. 4 от Закона за ограничаване на плащанията в брой
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 ДДС № 02 от 12.03.2013 г. на МФ относно: изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите, на извънбюджетните сметки и фондове и на сметките за чужди средства, както и на оборотните ведомости към 31.03.2013 г. на министерствата,
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 ДДС № 02 от 24.02.2014 г. (№ 33206/24.02.2014 г. на БНБ) относно промени в банковите сметки на НАП за администрираните от НАП приходи на централния бюджет, НОИ и НЗОК
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 ДДС № 02 от 31.03.2016 г.на Министерство на финансите (№ БНБ-31900/1.04.2016 г.) относно ред и начин за прилагане на разпоредбите на чл. 4 от закона за ограничаване на плащанията в брой
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 ДДС № 02 от 19.03.2018 г.на МФ относно промени в Единната бюджетна класификация за 2018 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-31

 ДДС № 03 от 23.06.2003 г. относно прилагането на § 25, ал. 17 и 22 от ЗДБРБ за 2003 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 ДДС № 03 от 12.01.2004 г. относно изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2003 г. на общините
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-03

 ДДС № 03 от 1.02.2005 г. (№ 91СМ-0038 от 2.02.2005 г. на БНБ)- Банковото обслужване на сметките и плащанията на бюджетните предприятия през 2005 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-11

 ДДС № 03 от 3.02.2006 г. (№ 91СМ-0013 от 3.02.2006 г. на БНБ) относно изготвяне и предоставяне от банките на статистическа информация за видовете плащания по сметките на администраторите на публични вземания - форма 93
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 ДДС № 03 от 20.03.2007 г. относно изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 31.03.2007 г. на министерствата, ведомствата, Сметната палата, ВСС, НОИ,НЗОК, БНР, БНТ, ДВУ и БАН
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 ДДС № 03 от 25.01.2008 г. относно: Банковото обслужване на сметките и плащанията на бюджетните предприятия през 2008 г
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-10

 ДДС № 03 от 3.04.2009 г. на МФ относно: изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 31.03.2009 г. на министерства, ведомства, Народно събрание, Сметната палата, Висшия съдебен съвет, Н
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 ДДС № 03 от 1.04.2010 г. на МФ относно: изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 31.03.2010 г. на общините
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 ДДС № 03 от 30.03.2011 г. на МФ относно: изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 31.03.2011 г. на общините
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 ДДС № 03 от 09.03.2012 г. на МФ относно: срокове за поетапно преминаване на бюджетни предприятия към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 ДДС № 03 от 12.03.2013 г. на МФ относно: изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите, на извънбюджетните сметки/фондове и на сметките за чужди средства, както и на оборотните ведомости към 31.03.2013 г. на общините
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 ДДС № 03 от 27.03.2014 г. на МФ относно: изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства, както и оборотните ведомости към 31.03.2014 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 ДДС № 03 от 02.04.2015 г. на МФ относно: изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства, както и оборотните ведомости към 31.03.2015 г. на
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 ДДС № 03 от 31.03.2016 г.на Министерство на финансите относно изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на бюджетните организации, ка
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 ДДС № 03 от 27.03.2018 г.на МФ относно изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация към 31.03.2018 г. на бюджетните организации
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-31

 ДДС № 04 от 2.07.2003 г. относно изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 30.06.2003 г. на министерствата, ведомствата, Сметната палата, Висшия съдебен съвет, НОИ, НЗОК, БНР, БНТ, Д
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 ДДС № 04 от 21.01.2004 г. относно месечните отчети за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-03

 ДДС № 04 от 30.03.2006 г. относно изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 31.03.2006 г. на министерствата, ведомствата, Сметната палата, ВСС, НОИ, НЗОК, БНР, БНТ, ДВУ и БАН
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 ДДС № 04 от 20.03.2007 г. относно изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 31.03.2007 г. на общините
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 ДДС № 04 от 30.03.2005 г. относно изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 31.03.2005 г. на министерствата, ведомствата, Сметната палата, ВСС, НОИ, НЗОК, БНР, БНТ, ДВУ и БАН
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-26

 ДДС № 04 от 25.01.2008 г. относно: Обслужване на сметки и плащания съгласно §41 от закона за Държавния бюджет на Република България за 2008 г
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-10

 ДДС № 04 от 3.04.2009 г. на МФ относно: изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 31.03.2009 г. на общините
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 ДДС № 04 от 1.04.2010 г. на МФ относно: изготвяне и представяне на информация от бюджетните предприятия за поетите ангажименти и възникналите (начислените) задължения
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 ДДС № 04 от 27.06.2011 г. на МФ относно: изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 30.06.2011 г. на министерства, ведомства, Народно събрание, Сметната палата, Висшия съдебен съвет,
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 ДДС № 04 от 27.03.2014 г. на МФ относно: изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства, както и оборотните ведомости към 31.03.2014 г. на
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 ДДС № 04 от 14.04.2015 г. относно промени в единната бюджетна класификация за 2015 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 ДДС № 04 от 28.06.2017 г. на МФ относно изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение, на оборотните ведомости и друга отчетна информация към 30.06.2017 г. на бюджетните организации
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-31

 ДДС № 04 от 25.06.2018 г.на МФ относно изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация към 30.06.2018 г. на бюджетните организации
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-07

 ДДС № 04/30.06.2016 г. изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на бюджетните организации, както и на оборотните им ведомости към 30
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 ДДС № 4 от 03.04.2012 г. на МФ относно: изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове, както и на оборотните ведомости към 31.03.2012 г. На министерства, ведомства, народно събрание, сметнат
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 ДДС № 05 от 2.07.2003 г. относно изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 30.06.2003 г. на общините
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 ДДС № 05 от 4.02.2004 г. относно банковото обслужване на сметките и плащанията на бюджетните предприятия през 2004 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-12

 ДДС № 05 от 30.03.2006 г. относно изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 31.03.2006 г. на общините
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 ДДС № 05 от 04.05.2007 г. относно удължаване на срока за блокиране/деблокиране на дцк, използвани за обезпечаване на наличностите по сметките на бюджетните предприятия, обслужвани от банките
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 ДДС № 05 от 1.02.2008 г. относно: Допълнение към ДДС № 02 от 10.01.2008 г. във връзка с информация за усвояването на средствата по открити акредитиви през 2007 г
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-10

 ДДС № 05 от 22.04.2009 г. на МФ (№ 91см-0035/23.04.2009 г. на БНБ) относно: откриване на два нови кода за вид плащане за сметка 7301 на ТД на НАП - София - офис "Оборище"
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 ДДС № 05 от 27.06.2011 г. на МФ относно: изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 30.06.2011 г. на общините
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 ДДС № 05 от 03.04.2012 г. на МФ относно: изготвяне и предоставяне от банките на периодична информация за операциите и наличностите по сметките на бюджетните организации и начина за регулация на ежедневното обезпечение на тези наличности от банките
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 ДДС № 05 от 03.04.2012 г. на МФ относно: изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове, както и на оборотните ведомости към 31.03.2012 г. на общините
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 ДДС № 05 от 01.07.2013 г. на МФ относно: изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите, на извънбюджетните сметки/фондове и на сметките за чужди средства, както и на оборотните ведомости към 30.06.2013 г. на общините
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 ДДС № 05 от 14.04.2015 г. относно промени в наименованията на някои сметки от сметкоплана и промени в отчитането на приходите от дивиденти и някои други операции
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 ДДС № 05 от 28.09.2017 г. на МФ относно изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение, на оборотните ведомости и друга отчетна информация към 30.09.2017 г. на бюджетните организации
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-31

 ДДС № 05 от 10.07.2018 г.на МФ относно промени в единната бюджетна класификация за 2018 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-07

 ДДС № 05/30.09.2016 г. начисляване на амортизации на нефинансови дълготрайни активи от бюджетните организации
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 ДДС № 5 от 30.03.2005 г. относно изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 31.03.2005 г. на общините
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-26

 ДДС № 5 от 29.06.2010 г. на МФ относно: изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 30.06.2010 г. на министерства, ведомства, Народно събрание, Сметната палата, Висшия съдебен съвет, Н
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 ДДС № 06 от 11.07.2003 г. относно допълнение към БДС № 02 от 3.02.2003 г. във връзка с указания за месечните отчети за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-02

 ДДС № 06 от 10.02.2004 г. относно изготвяне и предоставяне от банките на периодична информация за операциите и наличностите по сметките на бюджетните организации и начина за регулация на тяхното обезпечение
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-12

 ДДС № 06 от 21.04.2005 г. относно кодове в себра за временни безлихвени заеми от централния бюджет за общините и други въпроси, свързани с прилагането на чл. чл. 3, 5 и 6 от ПМС № 40 от 2005 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-26

 ДДС № 06 от 26.05.2006 г. (№ 91СМ-0109/26.05.2006 г. на БНБ) относно Списъци на IBAN сметки на някои бюджетни предприятия и допълнителни указания при преминаването към IBAN
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 ДДС № 06 от 25.06.2007 г. относно изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 30.06.2007 г на министерствата, ведомствата, Сметната палата, ВСС, НОИ, НЗОК, БНР, БНТ, ДВУ и БАН
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 ДДС № 06 от 04.04.2008 г. на МФ относно: редът и начинът за предоставяне и отчитане на средствата на Националния фонд от структурните фондове на Европейския съюз и от Кохезионния фонд, както и на средствата на разплащателната агенция към Държавен фонд "Зе
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-10

 ДДС № 06 от 24.06.2009 г. на МФ относно: изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 30.06.2009 г. на министерства, ведомства, Народно събрание, Сметната палата, ВСС, НОИ, НЗОК, БНР, Б
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 ДДС № 06 от 29.06.2010 г. на МФ относно: изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 30.06.2010 г. на общините
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 ДДС № 06 от 03.09.2011 г. на МФ относно: ред и начин за предоставяне на авансово финансиране чрез сметки и кодове в себра на националния фонд и отчитане на операциите по неговото получаване, разходване и погасяване от бюджетните предприятия
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 ДДС № 06 от 29.06.2015 г. относно изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства, както и оборотните ведомости към 30.06.2015 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 ДДС № 06 от 05.12.2017 г. на МФ относно Годишното приключване на банковите сметки на бюджетните организации за 2017 г. и въпроси, свързани с банковото обслужване през 2018 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-31

 ДДС № 06 от 27.09.2018 г.на МФ относно изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация към 30.09.2018 г. на бюджетните организации
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-07

 ДДС № 06/30.09.2016 г. изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на бюджетните организации, както и на оборотните им ведомости към 30
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 ДДС № 07 от 4.09.2003 г. относно допълнение към ДДС № 06 от 11.07.2003 г. във връзка с указания за месечните отчети за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-02

 ДДС № 07 от 10.02.2004 г. относно блокиране на ДЦК, емитирани на вътрешния пазар, за обезпечаване на средства на бюджетните предприятия в търговските банки съгласно § 24, ал. 2 на ЗДБРБ за 2004 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-12

 ДДС № 07 от 29.06.2006 г. относно изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 30.06.2006 г. на министерствата, ведомствата, Сметната палата, ВСС, НОИ, НЗОК, БНР, БНТ, ДВУ и БАН
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 ДДС № 07 от 25.06.2007 г. относно изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 30.06.2007 г. на общините
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 ДДС № 07 от 04.04.2008 г. на МФ относно: редът и начинът за предоставяне на общини на средствата на Националния фонд от структурните фондове на Европейския съюз и от Кохезионния фонд, на средствата на разплащателната агенция към Държавен фонд "Земеделие"
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-10

 ДДС № 07 от 24.06.2009 г. на МФ относно: изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 30.06.2009 г. на общините
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 ДДС № 07 от 29.06.2015 г. относно изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства, както и оборотните ведомости към 30.06.2015 г. на общини
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 ДДС № 07 от 22.12.2017 г. на МФ относно Годишното счетоводно приключване и представяне на годишните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация за 2017 г., както и публикуване на годишните финансови отчети за 2017 г. на
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-31

 ДДС № 7 от 27.05.2005 г. относно обезпечение на средствата на бюджетните предприятия във връзка с разпоредбите на § 24, ал. 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2005 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-26

 ДДС № 7 от 30.09.2010 г. на МФ относно: изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 30.09.2010 г. на министерства, ведомства, Народно събрание, Сметната палата, Висшия съдебен съвет, Н
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 ДДС № 7 от 29.09.2011 г. на МФ относно: изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 30.09.2011 г. на министерства, ведомства, Народно събрание, Сметната палата, Висшия съдебен съвет, Н
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>

Общо: 208 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА