Наредба № 18 от 25.04.2003 г. за униформеното и работното облекло на работещите в националното управление по горите, неговите структури и специализирани териториални звена и държавните дивечовъдни станции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-16
ДВ, бр. 45 от 16.05.2003 г., ДВ, бр. 53 от 22.06.2004 г., ДВ, бр. 98 от 27.11.2007 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.