Заповед № 8121з-156 на МВР от 5.02.2020 г. относно определяне размерите на допълнителните възнаграждения за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на официални празници и за времето на разположение, изплащан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-14
ДВ, бр. 13 от 14.2.2020 г., ДВ, бр. 85 от 2.10.2020 г., ДВ, бр. 100 от 30.11.2021 г., ДВ, бр. 53 от 8.7.2022 г., ДВ, бр. 15 от 14.2.2023 г., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г., ДВ, бр. 2 от 5.1.2024 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.