Заповеди

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>
 Заповед № Iз-1077 от 7.07.2006 г. за утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-01

 Заповед № Iз-679 от 2.04.2013 г. за определяне на числеността на държавните служители с висше образование, на държавните служители със средно образование и на лицата, работещи по трудово правоотношение (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-12

 Заповед № ЗМФ-106 от 1.02.2017 г. за определяне на списък на общини с безработица, със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-03

 Заповед № ЗМФ-112 от 4.02.2019 г. за определяне на Списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Заповед № ЗМФ-1179 от 12.12.2018 г. и № 1016-40-1349 от 10.12.2018 г. за утвърждаване образец на справка за окончателния размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

 Заповед № ЗМФ-1189 от 19.12.2019 г. и № 1016-40-1502 от 16.12.2019 г. за утвърждаване на образец на справка за окончателния размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Зако
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Заповед № ЗМФ-124 от 13.02.2015 г. за утвърждаване на списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-10

 Заповед № ЗМФ-1263 от 15.12.2015 г. за утвърждаване образец на справка по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-29

 Заповед № ЗМФ-1275 от 19.12.2016 г. № 1016-40-1347 от 12.12.2016 г. за утвърждаване на образец на "Справка за окончателния размер на осигурителния доход" по чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Зако
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-23

 Заповед № ЗМФ-1306 от 18.12.2015 г. за утвърждаване на нови образци на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-05

 Заповед № ЗМФ-1307 от 18.12.2015 г. и № 1016-40-607 от 16.12.2015 г. за утвърждаване образец на "Справка за окончателния размер на осигурителния доход"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-05

 Заповед № ЗМФ-131 от 13.02.2018 г. за утвърждаване на списък на общини с безработица, със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Заповед № ЗМФ-1437 от 23.12.2005 г. за утвърждаване на данъчни декларации по чл. 17, ал. 1 и чл. 54, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-03

 Заповед № ЗМФ-1511 от 29.12.2005 г. за утвърждаване на образци на "Сметка за изплатени суми" и на "Служебна бележка" по чл. 39 от Закона за облагане доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

 Заповед № ЗМФ-1598 от 19.12.2014 г. за утвърждаване образец на Годишна данъчна декларация по чл. 219 ЗКПО
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-06

 Заповед № ЗМФ-1599 от 19.12.2014 г. за утвърждаване образец на Декларация по чл. 239, ал. 1 и 2 ЗКПО
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-06

 Заповед № ЗМФ-1604 от 19.12.2014 г. на МФ и № 1204 от 19.12.2014 г. на НОИ за утвърждаване образец на "Справка за окончателния размер на осигурителния доход"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-06

 Заповед № ЗМФ-1605 от 19.12.2014 г. за утвърждаване образци на Годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-06

 Заповед № ЗМФ-1606 от 19.12.2014 г. за утвърждаване образец на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от Закона за данък върху застрахователните премии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-06

 Заповед № ЗМФ-1607 от 19.12.2014 г. за утвърждаване образец на Годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-06

 Заповед № ЗМФ-1637 от 22.12.2014 г. за одобряване на образци на данъчни декларации по Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-06

 Заповед № ЗМФ-1676 от 18.12.2012 г. на МФ и № 1111 от 13.12.2012 г. на НОИ за утвърждаване на образец на "Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2012 г."
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Заповед № ЗМФ-1714 от 28.12.2011 г. за утвърждаване образци на "Сметка за изплатени суми" и "Служебна бележка" по чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-03

 Заповед № ЗМФ-2079 от 18.12.2008 г. № 676 от 17.12.2008 г. за утвърждаване на образец на Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2008 г. по чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Зако
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-09

 Заповед № ЗМФ-220 от 1.03.2011 г. за утвърждаване на списък на общини, в които за предходната година преди текущата безработицата е със или над 35 на сто по-висока от средната за страната за същия период
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-12

 Заповед № ЗМФ-220 от 11.03.2014 г. за утвърждаване списък на общини с безработица със или над 35 на сто по-висока от средната за страната за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Заповед № ЗМФ-323 от 13.03.2012 г. за утвърждаване на Списък на общините с равнище на безработица със или над 35 на сто по-високо от средното за страната за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Заповед № ЗМФ-34 от 13.01.2016 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 ЗКПО за дължими данъци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-02

 Заповед № ЗМФ-660 от 1.07.2014 г. за утвърждаване на списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-11

 Заповед № ЗМФ-70 от 1.02.2021 г. за определяне списък на общини с безработица, със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2020 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Заповед № ЗМФ-86 от 1.02.2016 г. за утвърждаване на списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-05

 Заповед № ЗМФ-89 от 30.01.2020 г. за определяне на списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2019 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-04

 Заповед № ЗМФ-892 от 16.09.2015 г. за утвърждаване на образци на служебни бележки по чл. 45, ал. 1 и 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-06

 Заповед № ЗМФ-893 от 16.09.2015 г. за утвърждаване на образец на "Сметка за изплатени суми" по чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-06

 Заповед № ЗЦУ-1580 на НСИ от 23.12.2015 г. и № РД-05-963 на НАП от 23.12.2015 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-26

 Заповед № ЛС-04-1481 от 10.09.2014 г. за определяне на критериите, на които трябва да отговарят кандидатите за съдия в Европейския съд по правата на човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-12

 Заповед № РД 07-210 на НОИ от 12.11.2003 г. за утвърждаване на Статистическа система "Професионални болести" (ССПБ), по която се регистрират и отчитат признатите професионални болести и тяхното развитие във времето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-20

 Заповед № РД-01-175 от 20.02.2015 г. (относно образеца на служебна книжка)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-10

 Заповед № РД-01-216 от 19.03.2018 г. за утвърждаване на Методика за отпускане на средства за финансиране на проекти по чл. 25, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-17

 Заповед № РД-01-260 от 15.04.2019 г. за утвърждаване на Методика за подбор и оценка на работодатели, подали заявки за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-14

 Заповед № РД-01-325 от 3.05.2017 г. за утвърждаване на образци на заявления-декларации за отпускане на помощи по Закона за семейните помощи за деца (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-07

 Заповед № РД-01-333 от 23.04.2010 г. за утвърждаване на образец на молба-декларация за издаване на удостоверение на безплатно пътуване с железопътния и автобусния транспорт в страната на многодетна майка и образец на молба-декларация за изплащане на извър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-24

 Заповед № РД-01-544 от 14.08.2019 г. за утвърждаване на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност по чл. 56, ал. 1 от Закона за хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-20

 Заповед № РД-01-61 от 22.10.2020 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-10

 Заповед № РД-01-672 от 22.10.2019 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-05

 Заповед № РД-01-681 от 12.10.2016 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-01

 Заповед № РД-01-687 от 11.09.2013 г. за утвърждаване на образци по чл. 10, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-27

 Заповед № РД-01-702 от 3.10.2014 г. за определяне Коефициент на трудов трав­матизъм по икономически дейности за прилагане през 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-28

 Заповед № РД-01-73 от 22.03.2021 г. за утвърждаване на образци по чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 10, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-02

 Заповед № РД-01-788 от 16.12.2019 г. за утвърждаване на Методика за разпределение на средствата по фонд "Социална закрила"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-03

 Заповед № РД-01-809 от 29.10.2013 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-15

 Заповед № РД-01-815 от 7.11.2011 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-25

 Заповед № РД-01-848 от 25.10.2017 г. за утвърждаване на образци по чл. 10, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-03

 Заповед № РД-01-865 от 30.10.2012 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-23

 Заповед № РД-01-879 от 22.10.2018 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-13

 Заповед № РД-01-898 от 9.11.2015 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-24

 Заповед № РД-05-1113 на НСИ от 21.12.2016 г. и № ЗЦУ-1611 на НАП от 22.12.2016 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД) и консолидирания годишен отчет за дейността (КГОД) на задължените лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Заповед № РД-07-272 от 2001 г. за утвърждаване на Статистическа система "Трудови злополуки" (ССТЗ)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № РД-09-176 от 25.04.2002 г. на МЗ за утвърждаване Кодекса на професионалната етика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № РД-09-245 от 14.05.2003 г. за определяне индексирани цени на видовете медицинска и стоматологична помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-04

 Заповед № РД-09-286 от 24.06.2004 г. за определяне на индексирани цени на видовете медицинска и стоматологична помощ, оказвана от лечебните и здравни заведения, сключили договор с НЗОК при условията и по реда на НРД 2003 г., през календарната 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Заповед № РД-09-354 от 8.04.2019 г. за утвърждаване на Правила за здравословни и безопасни условия на труд в горските територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-10

 Заповед № РД-09-372 на НЗОК от 9.07.2002 г. за определяне индексирани цени на видовете медицинска и стоматологична помощ, оказвана от лечебните и здравни заведения, сключили договор с НЗОК при условията и по реда на НРД 2001 г., през януари, февруари и ма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № РД-09-38 от 1.02.2002 г. на МЗ за определяне действащата в страната фармакопея - четвърто издание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № РД-16-160 от 10.02.2014 г. за утвърждаване на Списък на общините, в които за 2013 г. равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-18

 Заповед № РД-16-191 от 15.02.2018 г. за утвърждаване на Списък на общините, в които за 2017 г. равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-27

 Заповед № РД-16-223 от 15.03.2016 г. за утвърждаване на Списък на общините, в които за 2015 г. равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-05

 Заповед № РД-16-281 от 25.03.2020 г. за утвърждаване на списък на общините, в които за 2019 г. равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-14

 Заповед № РД-16-287 от 9.04.2015 г. за утвърждаване списък на общините, в които за 2014 г. равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Заповед № РД-16-295 от 20.03.2009 г. за утвърждаване на Списък на общините, в които за 2008 г. равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната:
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-10

 Заповед № РД-16-295 от 25.02.2013 г. за утвърждаване на Списък на общините, в които за 2012 г. равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-26

 Заповед № РД-16-435 от 29.03.2019 г. за утвърждаване на списък на общините с равнище на безработица, равно или по-високо от средното за страната за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-14

 Заповед № РД-28-10 от 25.01.2013 г. за утвърждаване на списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз за включване в състава на биоциди (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-08

 Заповед № РД-28-121 от 17.07.2012 г. за утвърждаване списък на активните вещества и подгрупите биоциди, за които има решения на Европейската комисия за невключване в списъците по чл. 14, ал. 4, т. 1, 2 и/или 3 от Закона за защита от вредното въздействие н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-03

 Заповед № РД-46-275 от 12.06.2002 г. за обезщетение на българските граждани или техните наследници, чиито земеделски земи са послужили за погасяване на държавен дълг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № РД-65 от 28.01.2013 г. за специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения през 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-12

 Заповед № РД01-526 от 1.08.2019 г. за утвърждаване на образци по чл. 10, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-02

 Заповед № РД01-844 от 19.10.2015 г. за утвърждаване на образци по чл. 10, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-30

 Заповед № ЧР-з-338 от 3.08.2015 г. за утвърждаване на класификатор на длъжностите в Държавна агенция "Национална сигурност" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Заповед № ЧР-з-685 от 21.12.2018 г. относно утвърждаване на класификатор на длъжностите в Държавна агенция "Национална сигурност" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-02

 Заповед № ЧР-з-738 от 16.12.2020 г. относно утвърждаване на класификатор на длъжностите в Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-02

 Заповед № ЧР-з-849 от 10.12.2009 г. за утвърждаване на класификатор на длъжностите в Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-18

 Заповед № 0023-2511 от 11.06.2019 г. за утвърждаване на Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от закона за хората с увреждания и приложенията към нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-21

 Заповед № 0023-2514 от 11.06.2019 г. за утвърждаване на Методика за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания и приложенията към нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-02

 Заповед № 0023-3534 от 9.08.2019 г. за утвърждаване на Методика за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост и приложенията към нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-16

 Заповед № 36 от 18.03.1998 г. на Министерството на труда и социалната политика за одобряване на образец на декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 45 от 24.02.1995 г. на Министерство на труда и социалните грижи за определяне отличителните параметри на новия образец на трудова книжка на начална дата за използването му
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 54 от 26.02.1996 г. за определяне размери на дневните и квартирни пари по приложение № 1 към Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-11

 Заповед № 54 от 26.03.1996 г. на МТСГ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 114-111 от 5.03.1990 г. за утвърждаване Класификация на специалностите на научните работници в РБ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-24

 Заповед № 151 от 1.03.2006 г. за изчисляване на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-21

 Заповед № 367 от 24.04.1958 г. за въвеждане на йодна профилактика в районите с ендемична гушавост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 405 от 29.12.2001 г. на управителя на Националния осигурителен институт за утвърждаване образец на Декларация за трудова злополука
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 416 от 8.06.2006 г. на МТСП
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Заповед № 674 от 17.12.2003 г. за утвърждаване на образци на молби-декларации по Закона за семейните помощи за деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-03

 Заповед № 679 от 13.09.2006 г. за утвърждаване на молби-декларации за семейни помощи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-19

 Заповед № 742 от 27.12.2005 г. за утвърждаване на Национална класификация на професиите и длъжностите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-26

 Заповед № 789 от 21.12.2011 г., № ЗМФ-1719 от 28.12.2011 г. за утвърждаване образец на "Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2011 г." по чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Зако
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-03

 Заповед № 8121з-140 от 24.01.2017 г. относно утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-23

 Заповед № 8121з-1429 от 23.112017 г. за определяне размерите на допълнителните възнаграждения за полагане на труд през нощта между 22,00 ч. и 06,00 ч., за полагане на труд на официални празници и за времето на разполо­жение, условията и реда за тяхното из
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-08

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Общо: 103 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА