Акцизи

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>
 Актуални промени в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени в края на 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Актуални промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2020 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Ставрева
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

 Възстановяване или опрощаване на митни сборове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

 Възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Договорът за влог в данъчен склад
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 Европейски изисквания за административно сътрудничество в областта на акцизите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ана Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 За изискванията и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки, съгласно новата Наредба № 3 от 19.02.2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ана Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Издаване на разрешения за търговия с тютюневи изделия по реда на Закона за акцизите и данъчните складове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ана Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове, с цел достигане на минималните за Общността размери на акцизните ставки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Измененията в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2014 г. - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Измененията в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 1 януари 2014 г. - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Какво предвиждат последните изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Коментар на измененията и допълненията в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени в края на 2020 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Коментар на новия Закон за акцизите и данъчните складове - Видове акцизни стоки - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

 Коментар на новия Закон за акцизите и данъчните складове - Въведение - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

 Коментар на новия Закон за акцизите и данъчните складове - Възникване на задължение за заплащане на акциз - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

 Коментар на новия Закон за акцизите и данъчните складове - Възстановяване на акциз - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

 Коментар на новия Закон за акцизите и данъчните складове - Данъчно задължени лица - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

 Коментар на новия Закон за акцизите и данъчните складове - Документация и отчетност - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

 Коментар на новия Закон за акцизите и данъчните складове - Контрол - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

 Коментар на новия Закон за акцизите и данъчните складове - Методи за определяне размера на дължимия акциз - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

 Коментар на новия Закон за акцизите и данъчните складове - Обезпечения - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

 Коментар на новия Закон за акцизите и данъчните складове - Ред за заплащане на акциз - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите - 2003 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Коментар на промените в Закона за акцизите - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Коментар на промените в Закона за акцизите - 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-14

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Административнонаказателни разпоредби - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Анулиране на акцизен данъчен документ - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Въвеждане на срок в процедурата за движение на акцизни стоки, когато компютърната система не работи - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Възстановяване на акциз - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Движение на акцизни стоки - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Допълнителни, преходни и заключителни разпоредби на ЗИДЗАДС – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-19

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Други промени в Закона за акцизите и данъчните складове - Освобождаване от акциз, свързано с Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз (в сила от 01.07.2022 г.) - 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Други промени в Закона за акцизите и данъчните складове - Правно-технически и редакционни промени - 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Други промени в Закона за акцизите и данъчните складове - Прецизиране на определението за „независима малка пивоварна“ - 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Други промени в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени в разпоредбите за обезпеченията при режим отложено плащане на акциз - 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Други разпоредби - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Енергийни продукти - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Издаване на сертификат за одобрен съд за транспортиране на маркирани енергийни продукти - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Изменения в ЗАДС, в сила от 1 януари 2010 г. – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-19

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Компетенции на митническите органи - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Нов процесуален ред относно установени задължения за акциз за стоки - предмет на нарушение по ЗАДС- 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Нови забрани и ограничения относно енергийните продукти за отопление- 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Общ преглед на промените в закона - 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Освобождаване за потребление от обект за винопроизводство на малък винопроизводител - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Освобождаване за потребление при прекратяване действието на удостоверение за освободен от акциз краен потребител (ОАКП) - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Освобождаване от облагане с акциз на енергийните продукти за зареждане на въздухоплавателни средства и плавателни съдове - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Отпада възможността за смесване на биогорива с горива от нефтен произход с платен акциз, освободени от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Отпада изискването за поставяне на бандерол върху хранителни добавки - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Отпада правото на възстановяване на акциз за електрическа енергия на лицензираните железопътни превозвачи и управителите на железопътната инфраструктура - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Перспективи в развитието на акцизното законодателство – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Подаване на документи по електронен път - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Попълване на справка-декларацията от физическите лица, които предоставят за производство на етилов алкохол ферментирали материали от грозде и плодове - собствено производство, преди началот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Преглед на Закона за акцизите и данъчните складове – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Предоставяне на информация за издадените ревизионни актове - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Прецизиране на солидарната отговорност при данъчно задължените лица - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени в ЗАДС, в сила от 1 април 2010 г. ­ деня на влизане в сила на Директива 2008/118/ео на Съвета – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-19

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени в ЗАДС, в сила от деня на обнародването на зидзадс (1 декември 2009 г.) – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-19

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени в изискванията за извършване на търговия с тютюневи изделия - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени в изискванията към лицензираните складодържатели, регистрираните получатели и регистрираните лица, извършващи дейности с електрическа енергия и природен газ - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени на акцизната ставка за цигарите от 01.01.2016 г. - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени относно отпадъците от тютюн - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени, свързани с движението на акцизни стоки - Административни санкции при движение на освободени за потребление акцизни стоки (в сила от 13.02.2023 г.) - 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени, свързани с движението на акцизни стоки - Използване на обезпечението, предоставено за режим отложено плащане на акциз, и при получаване на акцизни стоки, които в държавата членка н
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени, свързани с движението на акцизни стоки - Национален режим за движение на акцизни стоки, които в държавата членка на получаване или на изпращане не се облагат с акциз (в сила от 13.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени, свързани с движението на акцизни стоки - Нередовности по време на движението на акцизни стоки, освободени за потребление (в сила от 13.02.2023 г.) - 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени, свързани с движението на акцизни стоки - Нов режим за движение на акцизни стоки, които са освободени за потребление на територията на една държава членка и се движат към територият
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени, свързани с движението на акцизни стоки - Нови правила за третиране на частичните загуби поради естеството на акцизните стоки, възникнали по време на движение между държави членки (
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени, свързани с движението на акцизни стоки - Промени в режима на движение на освободени за потребление акцизни стоки при условията на дистанционна продажба - 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени, свързани с движението на акцизни стоки - Промени при освобождаването от заплащане на акциз при пълно унищожаване или безвъзвратна загуба на акцизните стоки (в сила от 13.02.2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени, свързани с движението на акцизни стоки - Промени, свързани с движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз (в сила от 13.02.2023 г.) - 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени, свързани с транспонирането на разпоредбите на Директива 92/83/ЕИО за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки - Независими малки производители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени, свързани с транспонирането на разпоредбите на Директива 92/83/ЕИО за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки - Освобождаване от акциз на денат
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени, свързани с транспонирането на разпоредбите на Директива 92/83/ЕИО за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки - Промяна в определенията за шумя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени, свързани с транспонирането на разпоредбите на Директива 92/83/ЕИО за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки - Промяна на данъчната основа за
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени, свързани с транспонирането на разпоредбите на Директива 92/83/ЕИО за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки - Сертификат за независимите малк
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промените в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 1 януари 2009 г. – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промяна в документите и изискванията при лицензиране и регистрация - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Разширяване на забраните относно тежките горива и маркираните горива - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Разширяване на реквизитите на данъчните документи по ЗАДС - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Разширяване обхвата на контрола върху акцизните стоки - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Регулиране на статута на отнетите в полза на държавата акцизни стоки - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Ред за внасяне на дължимия акциз в случаите на ревизионно производство - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Спиране на производството по издаване на лиценз или удостоверение за регистрация - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Средства за измерване и контрол върху акцизните стоки - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Срок за освобождаване на предходното обезпечение - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Срок за представяне на отчет за получени бандероли от лицата по чл. 76в от закона - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Тютюневи изделия - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Унищожаване на акцизни стоки - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-29

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове – Бандероли - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове – Обезпечения - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Въвеждане на рестриктивни мерки към вложителите на стоки в данъчен склад - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Въвеждане на фигурата на освободен от акциз краен потребител (ОАКП) при получаване на етилов алкохол, денатуриран по специален метод - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Данъчна основа и отчетност на ОАКП при комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Допълнения в режима за продажбата, съхранението и предлагането на тютюневи изделия - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Други промени в ЗАДС - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Забрана по отношение на ръчно свити цигари и на цигари, изработени от заготовки с филтър - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Изключване на някои акцизни стоки от процедурата за движение на акцизни стоки, освободени за потребление на територията на друга държава - членка, и облекчения при издаването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Нови лица, подлежащи на задължителна регистрация по ЗАДС - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>

Общо: 262 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА