Акцизи

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 3)
<<първа <предишна  1 2 3  следваща> последна>>
 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2019 година - Промени в областта на забраните и ограниченията по ЗАДС – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2019 година - Промени в правилата за освобождаване от облагане с акциз на енергийни продукти – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2019 година - Промени в разпоредбите относно документацията и отчетността по ЗАДС – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2019 година - Промени в разпоредбите относно независимите малки пивоварни – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2019 година - Промени в условията за регистрация на специализирани малки обекти за дестилиране и на обекти за винопроизводство на малки винопроизводители – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2019 година - Промени относно обезпеченията при режим отложено плащане на акциз – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2019 година - Промени, свързани с контрола, осъществяван от митническите органи – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2019 година - Разширяване на кръга на данъчно задължените лица по ЗАДС – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2019 година - Разширяване обхвата на понятието „тютюн за пушене (за лула и цигари)“ – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове от юли 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2014 г. - Промени по отношение на тютюна и тютюневите изделия, и алкохола и алкохолните напитки – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2014 г. - Промени, които засягат дейността с всички акцизни стоки – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2014 г. - Промени, засягащи енергийните продукти – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2017 г. - Други промени в административнонаказателната отговорност по ЗАДС – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2017 г. - Изисквания при осъществяване на разносна търговия на тютюневи изделия – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2017 г. - Нови разпоредби, свързани с контрола по ЗАДС– 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2017 г. - Нови разпоредби, свързани с ограничения и забрани по ЗАДС – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2017 г. - Нови хипотези във връзка с облагането и начисляването на акциз при освободените от акциз крайни потребители (ОАКП) – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2017 г. - Право на възстановяване на акциз за алкохол при производство на лекарства – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2017 г. - Принцип при облагане на еквивалентно гориво – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2017 г. - Промени в изискванията при издаване на удостоверения, лицензи или разрешения по ЗАДС – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2017 г. - Промени в случаите на освобождаване от акциз на енергийни продукти – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2017 г. - Промени в специалния ред за възстановяване на акциз върху закупен газьол, използван в първично селскостопанско производство – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2017 г. - Промяна на акцизната ставка за цигарите – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2017 г. - Регистрация при продажба на природен газ – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2011 г. - Административнонаказателни разпоредби – 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2011 г. - Включване на нови стоки под режим отложено плащане на акциз – 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2011 г. - Възникване на задължение за заплащане на акциз – 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2011 г. - Движение на акцизни стоки – 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2011 г. - Други разпоредби – 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2011 г. - Нови определения – 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2011 г. - Обезпечение при движение на акцизни стоки – 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2011 г. - Освобождаване и възстановяване на акциз – 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2011 г. - Промени в акцизните ставки – 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2011 г. - Регистрация на специализирани малки обекти за дестилиране и на обекти за винопроизводство на малки винопроизводители – 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2011 г. - Ред за подаване на документи по електронен път – 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2011 г. - Търговия с тютюневи изделия – 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2012 г. - Други изменения и допълнения - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2012 г. - Промени, в сила от 1 април 2013 г. - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2012 г. - Промени, в сила от 1 януари 2013 г. - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2012 г. - Промени, в сила от 17 юли 2012 г. - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2017 г. - Изключване на лицензираните складодържатели от режима за търговия с тютюневи изделия – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2017 г. - Нови ограничения и забрани при прилагането на акцизното законодателство – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2017 г. - Нови правила в производствата по издаването на удостоверителни документи по реда на ЗАДС – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2017 г. - Нови разпоредби относно движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2017 г. - Ново изискване при издаване на акцизен данъчен документ при доставка на природен газ, въглища или кокс на освободен от акциз краен потребител – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2017 г. - Промени в административнонаказателните разпоредби на ЗАДС – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2017 г. - Промени в правилата относно заплащане на акциза – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2017 г. - Промени в разпоредбите относно освобождаване и възстановяване на акциз – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2017 г. - Промени в регулацията, свързана с производството на алкохолни напитки – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2017 г. - Промени в режима за бандеролите – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2017 г. - Промени относно обезпеченията – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2017 г. - Промени, свързани с облагането с акциз на тютюневите изделия – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2017 г. - Промени, свързани с търговията с природен газ – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2017 г. - Промяна в понятието „енергиен продукт за отопление“ – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2017 г. - Разширяване правомощията на митническите органи, свързани с контрола върху акцизните стоки – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2019 година - Автоматизирани системи за отчетност за освободените от акциз крайни потребители (ОАКП) – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2019 година - Въвеждане на система за видеонаблюдение и контрол – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2019 година - Въвеждане на средства за измерване и контрол за освободените от акциз крайни потребители – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2019 година - Доставки на акцизни стоки, предназначени за дейности в континенталния шелф и изключителната икономическа зона – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2019 година - Други промени – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2019 година - Изисквания при разтоварването на акцизни стоки и промяна на транспортното средство, с което те се превозват – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2019 година - Нови правила за облагането с акциз на тютюневи изделия, продавани в обектите за безмитна търговия – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2019 година - Плащане на акциз при продължен срок за подаване на акцизна декларация – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2019 година - Промени в ЗАДС, направени с други изменителни закони през 2019 година – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2019 година - Промени относно забраните и ограниченията при изпращането и получаването на акцизни стоки чрез пощенската мрежа – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2019 година - Промени, свързани с контрола, осъществяван от митническите органи – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2019 година - Разширяване на обхвата на стоките в случаите на освобождаване от акциз при загуби от естествени фири – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

 Методи за определяне на митническа стойност на внасяните стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ана Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Налагане на принудителни административни мерки по реда на Закона за акцизите и данъчните складове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ана Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Нова европейска директива относно общите разпоредби на облагане с акциз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Генова
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Нова наредба за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Генова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Нови моменти при движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз с електронен административен документ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Нови правила за произход на стоките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 Новите постановки в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове от 20 юли 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 Новият Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ана Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Поредни промени в Закона за акцизите и данъчните складове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Последните изменения в Правилника за прилагане на Закона за акцизите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Последните промени в Закона за митниците и въвеждането на допълнителни правомощия на митническите органи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ана Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

 Преглед на последните промени в Закона за митниците и в Закона за акцизите и данъчните складове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Преглед на последните промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Генова
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

 Преглед на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Преглед на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2018 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Преглед на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2019 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Асенов
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

 Преглед на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2020 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Преглед на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, свързани с прецизиране на санкциите, налагани по реда на закона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ана Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 Преглед на промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Преглед на промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Генова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Предстоящи срокове за привеждане в съответствие с Наредба № Н-1 от 2014 г. за контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ана Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Промени в акцизното законодателство от февруари и март 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Промени в Закона за акцизите и данъчните складове, и в правилника за неговото прилагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Генова
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Промени в контрола, осъществяван от митническите органи, по повод пренасянето на парични средства и благородни метали през границата на България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ана Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

 Промените в акцизното законодателство от началото на 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

 Промените в акцизното законодателство, наложени от присъединяването на България към ЕС
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Промените в Закона за акцизите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милан Петров
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2013 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Промените в Закона за акцизите и данъчните складове от началото на 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Промените в Закона за акцизите и данъчните складове от началото на 2011 година - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Промените в Закона за акцизите и данъчните складове през 2012 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Промените в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2009г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 3)
<<първа <предишна  1 2 3  следваща> последна>>

Общо: 209 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА