Собственост и ползване на земеделски земи, гори, терени

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>
 За актуализацията на арендното плащане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-16

 Субекти и срокове за заплащане на паричните задължения по чл. 27а от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

 За наема на земеделска земя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-21

 За актуализацията на арендното плащане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

 Придобиване на вещни права чрез оземляване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Срокът за регистрация на кладенци за собствени потребности на гражданите изтича на 28 ноември 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 За делбата на отдаден под аренда земеделски имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

 Възвръщане по съдебен ред на владение върху идеална част от съсобствен недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

 Защита на мажоритарните съсобственици срещу договор за аренда в земеделието, сключен от миноритарния съсобственик
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владислав Дацов
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 Заявка за приключване на поземлената реституция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-19

 Собствениците подават декларации в срок до 31 юли как ще ползват земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

 За наемa на земеделски земи от общинския поземлен фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 За данъка при възмездно придобиване на земеделска и горска техника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

 За противопоставимостта на договора за аренда на земеделска земя при публична продан
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

 Срокът за получаване на сумите за ползването на имотите - „бели петна“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

 За противопоставимостта на аренден договор, сключен от съсобственик с миноритарен дял
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

 Кога се заличава служебно вписване на договор за наем на земеделски имоти?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

 За възможността да се придобие по давност реална част от недвижим имот в урбанизирана територия по § 4 от ПЗР от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Мулешков
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

 Измененията в режима на земите по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и поземлената реституция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

 За владението по предварителен договор и придобивната давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Недев
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

 Особености при промяна на режима на общото мазе в сградата - етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

 За правното основание при ползването на земите от държавния и от общинския поземлен фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Измененията в режима на земите по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и поземлената реституция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Допустимо ли е възстановяване на незаявени гори и земи от горския фонд с иск срещу общинската служба по земеделие?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Изменения в правния режим на общинските мери и пасища и на земите по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

 Спор за материално право при възстановяване или признаване на собственост върху земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 За извънсъдебното разваляне на аренден договор поради неизпълнение на задължението за плащане на рента
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

 До 31 юли се декларира начинът на ползване на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Защита при неправомерно ползване на земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Могат ли „белите петна“ да се придобият по давност от ползвателя, на когото са разпределени за ползване?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 За ползването на земеделски земи като „бели петна“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 За разпореждането с имоти в бившите стопански дворове на прекратените селскостопански организации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 В очакване на нов Закон за земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Вписване на договор за аренда в земеделието в новата съдебна практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Василев
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 За режима на подобренията в земеделски земи, възстановени в територии по § 4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 Придобиване на земеделски земи по давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Претенции за възстановяване на земеделски и горски имоти след крайния срок за поземлената реституция не могат да се предявяват
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

 Прекратяване на сервитутите върху земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

 Упражняване на сервитутите върху земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 Дължи ли се данък за недвижим имот - нива, възстановена в строителните граници на населеното място?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

 Правен режим на земите от остатъчния поземлен фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Обхват на проверката на съдията по вписвания при вписването на договор за аренда на съсобствена земеделска земя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Противоречива обществена реакция по проекта на нов закон за поземлените отношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Противопоставимост на възбраната на вписан договор за наем на имот или аренда на земеделска земя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Василев
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Правна сила на решенията по чл. 14, ал. 1, т. 3 ЗСПЗЗ и на плана на новообразуваните имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Мулешков
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Изменения в подзаконови актове за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи и на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

 За измененията в правния режим на опазването на земеделските земи през 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

 Противопоставимост на договори за наем и аренда при публична продан на недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 Договорът за съвместно обработване на земеделска земя по чл. 31, ал. 4, т. 3 от Закона за кооперациите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 За описа при предаването на земеделските земи - обект на аренден договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

 За обхвата на дължимата от съдията по вписванията проверка по чл. 3, ал. 4 от Закона за арендата в земеделието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валя Гигова
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

 Договорите за ползване на земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Някои разсъждения относно договора за арендата в земеделието (във връзка с тълк. д. № 1/2018 г. на ОСГТК на ВКС)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Нови положения в правния режим на сключването на договори за ползването на земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 За противопоставимостта на договора за аренда, сключен от съсобственик
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Какви са допустимите минимални размери при делба или разпореждане със земеделски имоти?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 За измененията на Закона за опазване на земеделеските земи (ДВ, бр. 17 от 2018 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Правното основание за ползването на земеделските земи и промените в Закона за подпомагане на земеделските производители (ДВ, бр. 18 от 27.02.2018 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Още за промените в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 79 от 03.10.2017 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 За новата редакция на чл. 3, ал. 4 от Закона за арендата в земеделието и за проблемите при старата редакция на закона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Последните изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

 Кои земеделски земи се наричат „бели петна“ и каква е правната им уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 За приложното поле на разпоредбата на чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и приключването на поземлената реституция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

 Някои въпроси на принудителното изпълнение върху земеделски имот, оземлен по реда на чл. 20 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христина Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

 За уедреното ползване по споразумение на пасищни имоти и на трайни насаждения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Права върху незаявени за възстановяване имоти по реда на ЗСПЗЗ Задължителна съдебна практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 За промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 61 от 05.08.2016 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Допустимост на косвения съдебен контрол на съдебното решение по чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Отдаване под аренда на държавни и общински земи без търг или конкурс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галина Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Още изменения в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 34 от 03.05.2016 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Измененията в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Действителен ли е договор за наем с предмет отдаване за възмездно ползване на земеделска земя?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 Промени в режима на земеделските земи и горските територии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 За някои нови положения в уредбата на поземлените отношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

 Придобиване по давност на земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

 За ползването на пасищата, мерите и ливадите от държавния и от общинския поземлен фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

 Практически въпроси на собствеността - Земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Горски територии - Административнонаказателни разпоредби
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Горски територии - Браншови организации, регистрация, екосистемни ползи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Горски територии - Опазване на горски територии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Горски територии - Защита, управление и експлоатация на горски територии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Горски територии - Промяна на предназначението и стопанисване на горски територии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Горски територии - Вещни права върху горски територии. разпореждане. учредяване на вещни права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Горски територии - Общи разпоредби, инвентаризация, планиране и сертификация на горски територии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Земеделски земи - Режим на земята
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Земеделски земи - Карта на възстановената собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Земеделски земи - Органи по поземлената собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Земеделски земи - Масиви за ползване на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Земеделски земи - Договорът за аренда на земеделска земя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Земеделски земи - Ползване на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Земеделски земи - Актове на общинските служби по земеделие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Предварителен договор за имот става окончателен по правилата на ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Проблеми на въззивното производство – 3
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Срокове по чл. 20а ЗОЗЗ и особености в производството по обжалване на мълчалив отказ на комисията за промяна на предназначението на земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Земеделецът трябва да е регистриран, за да ползва защита срещу принудително изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Изземване по административен ред на земеделски земи, ползвани без правно основание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Регистри за ползването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

 Ред за защита на селскостопанското имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Практическото приложение на чл. 19, ал. 2 и 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Илиана Данаилова
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Прекратяване на договор за аренда на земеделска земя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>

Общо: 208 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА