Застраховане

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>
 Застраховка за пенсия, свързана с инвестиционни фондове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

 Застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ и коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2023 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 За липсата на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и връзката й с дерегистрацията на пътното превозно средство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-19

 Преглед на съдебната практика по въпросите на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите през 2021 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

 Предстоящи промени в правната уредба на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на собствениците и водачите на моторни превозни средства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

 Задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

 Застраховането и новите технологии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

 Някои важни правни положения в решенията на ВКС, свързани с приложението на Кодекса за застраховането през периода 2016-2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

 Извънредното положение, застраховането и туристическите услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Застрахователната защита през новата учебна година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Измамата в застрахователното право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

 За някои въпроси на правото на застрахования срещу застрахователя при застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Правната страна на системата „бонус-малус” при задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Застраховките в новата реалност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Предстоящи промени при застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Сключване на застраховки онлайн
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 Актуални промени в застрахователното законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

 За възраженията, които застрахователят може да прави на третото увредено лице при задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Същност и особености на застраховката „Кибер отговорност“, в контекста на защитата на личните данни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 За информационните задължения на разпространителите на застрахователни продукти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Новите правила за разпространението на застраховки, заложени в проекта за изменение на Кодекса за застраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 Едно решение на Съда на Европейския съюз, отнасящо се до задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, което предизвика дискусии в практиката и съмнения за правилност в теорията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 Застрахователен надзор, в контекста на Директива „Платежоспособност II“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милен Ангелов
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

 Заобикалянето на закона като основание за нищожност на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Защитата на личните данни в сферата на застраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Практиката на Съда на Европейския съюз по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите през 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Актуални промени в застрахователното законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Задължително застраховане за риска „трудова злополука“ и коефициент на трудов травматизъм за 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Застраховки за защита на платежни карти и на картодържатели
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

 За някои особености на застраховката „Злополука“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Лизинг и застраховка - двете страни на една монета
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Застраховка на земеделски култури
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

 Ще стане ли застраховката част от виртуалния свят
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

 Застрахователният договор според новия Кодекс за застраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

 Новости при застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 За цените на застрахователните продукти и услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд - същност и предимства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Седем стъпки за „застраховане“ срещу кражба на багаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: www.zastrahovatel.com
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Застраховка на отговорността на туроператора за вреди, причинени на потребителя, съгласно Закона за туризма
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Задължителна застраховка „Професионална отговорност“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Приложимост на тълкувателните разяснения, дадени в Тълкувателно решение № 1 от 23.12.2015 г. на ВКС по т. д. № 1/2014 г., ОСТК, при действието на новия Кодекс за застраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Машев
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

 Задължително застраховане на работещите за риска „трудова злополука”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петромила Петрова-Саръиванова
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Новостите при задължителните застраховки в полза на потребителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 Новият Кодекс за застраховането, в сила от 01.01.2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

 Коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2016 г. и задължително застраховане на работниците за риска „трудова злополука“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 За клаузата „застраховки“ в договорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

 Защо да изберем „eкоавтомобил“ и „екоавтомобилна застраховка“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венимир Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Негативите и позитивите за потребителите на застрахователни услуги, заложени в новия Кодекс за застраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Деян Николов
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Не тръгвайте на път без застраховка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

 Относно промените в правната уредба на застраховането и въвеждането на Директива „Платежоспособност II“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Застраховане на финансови рискове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

 Моралните вреди при застраховките на отговорности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Драганов
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Прекратяване на договорите за застраховка на имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 Задължителните застраховки в Кодекса за застраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Изменения в Закона за данък върху застрахователните премии, в сила от началото на 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Как се изгражда имиджът на застрахователя, или коя е най-добрата реклама
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Драганов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Новата наредба за задължителните застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Злополука“ на пътниците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Какво представлява застраховката за кибер отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Иновациите в областта на застраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галина Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 За някои нови въпроси на животозастраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Права и задължения на застрахования по застраховка на имущество при настъпване на застрахователното събитие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Относно покритието на българска застраховка „Гражданска отговорност” на територията на Европейския съюз*
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Идеята за „сезонна полица“ по застраховка „Гражданска отговорност“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Застраховка „Отговорност на туроператора“ - лимити на отговорност и задължения спрямо потребителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Планинската застраховка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Петров
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Сезон „Гражданска отговорност - 2014“ започна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 За третото лице в застрахователното правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Осем ключови качества, на които трябва да отговаря добрият застраховател
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галина Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

 Застраховка на кредити и кредитополучатели
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Туристическите застраховки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Привеждане на дейността на здравноосигурителните дружества в съответствие с изискванията на Кодекса за застраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Влияние на антидискриминационното право на ЕС върху застрахователното право и българския Кодекс за застраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 Кампания „Гражданска отговорност - 2013“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Задължения на страните по застрахователния договор за предоставяне на информация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Време е за застраховка "Гражданска отговорност"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: София Терзийска
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Лизинговите застраховки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Илеана Стоянова
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Промени в Кодекса за застраховането, свързани със здравното застраховане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Застраховане на гражданската отговорност на лицата, упражняващи медицинска професия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Застрахователен пул за застраховане срещу катастрофични рискове – възможно решение при природни бедствия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 ВКС прие тълкувателно решение по въпроси, свързани с предявяване на преки искове към застрахователи по чл. 226 КЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Нови нормативни изисквания към задължителната застраховка на туроператорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Илеана Стоянова
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Гарантиране на вземанията на застрахованите при несъстоятелност на застрахователя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Задължителна застраховка “Професионална отговорност на лекари и медицински персонал”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Илеана Стоянова
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

 За един нерешен въпрос на застраховката “Гражданска отговорност” на автомобилистите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Застраховането на работниците и служителите - Задължение, но и “инвестиция” за работодателите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

 Застраховките на лизингови вземания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Илеана Стоянова
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Относно застрахователното плащане и обезщетението на вредите, надхвърлящи размера на законната лихва
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Задължителна застраховка “Гражданска отговорност”на автомобилистите и промените, извършени в нейната регламентация през 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Новите положения в застрахователното договорно право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Смесената застраховка “Живот” като комплексен застрахователно-инвестиционен продукт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Специални изисквания на българското законодателство по отношение на застрахователни договори за застраховки “Живот” и “Злополука” с чуждестранни физически лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Методиев
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 Застраховка “Професионална отговорност на лица, упражняващи медицинска професия”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Данък добавена стойност и застраховане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Застраховка “Отмяна на пътуване”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Коментарна новия Закон за данък върху застрахователните премии - Данъчно задължени лица - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

 Коментарна новия Закон за данък върху застрахователните премии - Подаване на данъчна декларация по закона и данъчно събитие - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

 Коментарна новия Закон за данък върху застрахователните премии - Общи положения - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

 Коментарна новия Закон за данък върху застрахователните премии - Oблагаеми договори - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

 Коментарна новия Закон за данък върху застрахователните премии - Задължения на данъчно задължените лица - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

 Коментарна новия Закон за данък върху застрахователните премии - Възстановяване на данъка за върнатите застрахователни премии - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Общо: 189 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА