Застраховане

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 186 (стр. 2 от 2)
<<първа <предишна  1 2 следваща> последна>>
 Задължителната застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите” - Най-важният проблем в българското застраховане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Новият Закон за данък върху застрахователните премии е вече факт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Застраховка "Автокаско" с покритие и за чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 За новия данък върху застрахователните премии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Застраховане на земеделски култури
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Изменения и допълнения в Кодекса за застраховането относно изискуемия минимален гаранционен капитал за застрахователите и презастрахователите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Застраховане на банкови карти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Електронните полици за “Гражданска отговорност” - мит или неизбежно бъдеще
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йоанна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Възлагане на обществени поръчки за застраховане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Планинската застраховка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Илеана Стоянова
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Застраховки за кредитоискатели ­ какво трябва да знаем за тях
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тихомир Тошев
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Задължително застраховане на отговорността на туроператора
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Застраховане на правни разноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Детските застраховки като форма на спестяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Застраховане по Интернет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Проблемът за характера на застраховка “Злополука” на работниците и служителите по Кодекса на труда и по Кодекса за застраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Застраховане на професионалната отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Имуществените застраховки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Актуални промени в Кодекса за застраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Задължителни и доброволни застраховки в строителството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Застраховка на пътуващи в чужбина с асистанс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Застраховане на финансови рискове в условията на криза
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите - задължителна и реално необходима
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 Глобалната финансова криза и отражението й върху застрахователния пазар в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Ученическите застраховки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йоанна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Авиационното застраховане - правна регламентация, покрити рискове и предлагани продукти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 По някои въпроси, свързани с валидността на застрахователната полица по задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Основни изисквания към застрахователните посредници за работа в други страни на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галина Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Застраховката “Помощ при пътуване” същност, предимства, покрити рискове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Практически аспекти по прилагането на Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “трудова злополука”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Встъпване на застраховател в правата на застрахования и регресен иск към трети лица, причинили увреждания на застраховано имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Други промени в кодекса за застраховането, извършени в края на 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Изменения в Кодекса за застраховането, засягащи материята на презастраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Последните промени в Кодекса за застраховането - Гарантиране на вземания при несъстоятелност на застрахователя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Определяне и изплащане на обезщетения за вреди от Гаранционния фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Гранична застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите в страните от ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Стойков
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Информационен център към гаранционния фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Донка Тилева
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Четвърта автомобилна директива и българският застрахователен пазар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Чонкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Въвеждане на Директива 2005/68/ЕО относно презастраховането и други предстоящи регулаторни промени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Петков
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Въвеждане на Директива 2005/68/ЕО относно презастраховането и други предстоящи регулаторни промени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Петков
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Извършване на дейност от български застрахователи на територията на Европейския съюз и на застрахователи от ЕС ­ в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Извършване на дейност от български застрахователи на територията на Европейския съюз и на застрахователи от ЕС ­ в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Застраховане на банкови кредити
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Дългосрочни застраховки “Живот”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Използване на методите за определяне на пазарни цени като инструмент на фиска
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Калудова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Определяне на приложимото право спрямо застрахователните договори в рамките на ЕС и Европейското икономическо пространство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Павел Витлиемов
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Застраховка “Гражданска отговорност” за чужбина (“Зелена карта”)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Алекси Тасев
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Застраховка "Професионална отговорност на проектанта, консултанта, строителя и лицето, упражняващо строителен надзор"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Алекси Тасев
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Съществени промени в правната уредба на Гаранционния фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Стоева
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Нова Наредба за задължителното застраховане ­ стъпка към по-добра защита на увредените при пътнотранспортни произшествия лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Методика за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нурсен Адемова
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Миглена Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Кога застраховаме задължително и кой е длъжен да застрахова?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Алекси Тасев
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Нормативната уредба на задължителната застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите - синхронизирана със законодателството на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Последните промени в областта на задължителното застраховане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Стоева
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Практика на Комисията по финансов надзор относно прилагането на чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за застраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Стоева
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Задължение на застрахованото лице за заплащане на застрахователната премия в застраховането на имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Техническото застраховане ­ световен и национален опит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Татяна Малашева
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Застраховане имуществото на физическите лица, в контекста на последните природни бедствия. Необходимост ли е задължителното застраховане на катастрофични рискове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евелина Йорданова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Застраховка “Помощ при пътуване”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Стоева
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Правото на откупуване по застраховки “Живот” като обезпечение по банкови кредити
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Застраховка “Професионална отговорност на хуманитарни лекари, стоматолози и медицински персонал”. Проблеми и същност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евелина Йорданова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Застраховка “Злополука” ­ същност и пазарни предложения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Измененията в Закона за застраховането относно дейността на Гаранционния фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Стоева
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Промените в Закона за застраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Последните изменения и допълнения в Закона за експортното застраховане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Промените в Закона за застраховането, отнасящи се до задължителната застраховка “Гражданска отговорност”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Практически въпроси на каско застраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Стоева
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Застрахователен договор в полза на трето лице при имуществените застраховки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Застраховане на товари по време на превоз (“Карго” застраховка)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евелина Йорданова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Наредбата за извършване на дейност като застрахователен брокер и застрахователен агент
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Стоева
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Задължение на застрахования за съобщаване за настъпило застрахователно събитие и последици от неизпълнението му. Преглед на съдебна практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Застраховки на кредитни рискове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Пряко право на третите увредени лица по застраховката “Гражданска отговорност”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Новата Наредба за задължителното застраховане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Стоева
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Задължения на застрахователя за даване на преддоговорна информация преди сключване на застрахователния договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 За правата на пострадалите при ПТП, когато застрахователят на “Гражданската отговорност” откаже да изплати присъденото от наказателния съд обезщетение за вреди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Стоева
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

 Застраховки “Загуба на доход”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 За някои въпроси, свързани с прилагането на давност по застрахователните правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Застраховката "Помощ при пътуване" необходимост за всеки пътуващ извън пределите на България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евелина Йорданова
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Определяне на обезщетението при настъпване на застрахователно събитие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Данъчно третиране на застраховките “Живот” и “Злополука” през 2003 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Туроператорите у нас са задължени да се застраховат срещу възможността да направят грешки, изпълнявайки професионалните си задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калин Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Преглед на някои промени в Закона за застраховането - 2/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евелина Йорданова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Преглед на някои промени в Закона за застраховането - 1/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евелина Йорданова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Промени в Закона за застраховането, регламентиращи задължителното застраховане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Показани от 101 до 186 (стр. 2 от 2)
<<първа <предишна  1 2 следваща> последна>>

Общо: 186 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА