Социално подпомагане и социални услуги

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 5)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  следваща> последна>>
 Правилник за устройството и дейността на Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-03

 Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 година относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-07

 Решение № 1 на КС на РБ от 12.03.2013 г. по Конституционно дело № 5 от 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-26

 Решение № 5/98 на Съвета за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република България, от друга страна, от 23.ХI.1998 г. за приемане на сроковете и условията за участието на Република България в програмите на Общ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 9 на КС на РБ от 6.07.2017 г. по Конституционно дело № 9 от 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-14

 Решение № 19 на МС от 15.01.2009 г. за признаване на Сдружение "Национален център за рехабилитация на слепи" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-27

 Решение № 21 на МС от 11.02.1991 г. за индексиране доходите на населението за компенсиране нарастването на потребителските цени
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 39 от 3.11.1998 г. относно изплащането на еднократна компенсация на всеки пенсионер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 41 МС от 24.01.2020 г. за признаване на Сдружение "Национален алианс за социална отговорност" (НАСО) за национално представителна организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-28

 Решение № 46 на МС от 30.01.2019 г. за признаване на Сдружение "Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-05

 Решение № 58 на МС от 24.01.2003 г. за утвърждаване списък на стоки и услуги, чието производство се възлага на специализираните предприятия, трудово- лечебните бази и кооперации на инвалиди по реда на Закона за обществените поръчки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-27

 Решение № 58 на МС от 8.02.2019 г. за признаване на Кооперация "Национална потребителна кооперация на слепите в България" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-12

 Решение № 104 на МС от 15.05.1990 г. за осигуряване на сгради за здравни и социални нужди на деца и стари хора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 104 на МС от 27.02.2014 г. за признаване на сдружение "Национален алианс за социална отговорност" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-07

 Решение № 105 на МС от 22.02.2018 г. за признаване на Сдружение "Национален център за рехабилитация на слепи" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Решение № 118 на МС от 4.03.2015 г. за признаване на Сдружение "Национален център за рехабилитация на слепи" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-10

 Решение № 129 на МС от 4.03.2013 г. за признаване на Кооперация "Национална потребителна кооперация на слепите в България" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-12

 Решение № 140 на МС от 2.03.2016 г. за отказ за признаване на Сдружение "Национална асоциация на ресурсните учители" за национално представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-11

 Решение № 141 на МС от 2.03.2016 г. за отказ за признаване на Сдружение "Българска асоциация за рекреация и туризъм" за национално представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-11

 Решение № 145 на МС от 2.03.2017 г. за признаване на Сдружение "Национален алианс за социална отговорност" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-10

 Решение № 157 на МС от 1.03.2012 г. за признаване на сдружение "Национален център за рехабилитация на слепи" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-06

 Решение № 222 на МС от 12.04.2018 г. за признаване на Сдружение "Асоциация на родителите на деца с увреден слух" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-17

 Решение № 223 на MС от 12.04.2018 г. за признаване на Сдружение "Съюз на инвалидите в България" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-17

 Решение № 230 на МС от 26.04.2017 г. за признаване на Сдружение "Българска асоциация за невромускулни заболявания" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-02

 Решение № 231 на МС от 26.04.2017 г. за признаване на Сдружение "Център за психологически изследвания" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-02

 Решение № 232 на МС от 26.04.2017 г. за признаване на Сдружение "Асоциация на родители на деца с епилепсия" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-02

 Решение № 240 на МС от 9.04.2020 г. за признаване на Сдружение "Център за психологически изследвания" (ЦПИ) за национално представителна организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-14

 Решение № 243 на МС от 9.04.2020 г. за признаване на Сдружение "Българска асоциация за невромускулни заболявания" (БАНМЗ) за национално представителна организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-14

 Решение № 244 на МС от 9.04.2020 г. за признаване на Сдружение "Асоциация на родители на деца с епилепсия" (АРДЕ) за национално представителна организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-14

 Решение № 257 на МС от 19.04.2018 г. за признаване на Сдружение "Съюз на слепите в България" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-24

 Решение № 258 на МС от 19.04.2018 г. за признаване на Сдружение "Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-24

 Решение № 293 на МС от 3.05.2018 г. за признаване на Сдружение "Българска Асоциация Диабет" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-08

 Решение № 297 на МС от 3.05.2018 г. за признаване на Сдружение "Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-08

 Решение № 302 на МС от 8.05.2015 г. за признаване на Сдружение "Съюз на инвалидите в България" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-15

 Решение № 303 на МС от 8.05.2015 г. за признаване на Сдружение "Българска Асоциация Диабет" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-15

 Решение № 304 на МС от 8.05.2015 г. за признаване на Сдружение "Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-15

 Решение № 305 на МС от 8.05.2015 г. за признаване на Сдружение "Асоциация на родителите на деца с увреден слух" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-15

 Решение № 306 на МС от 8.05.2015 г. за признаване на Сдружение "Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-15

 Решение № 307 на МС от 8.05.2015 г. за признаване на Сдружение "Съюз на слепите в България" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-15

 Решение № 308 на МС от 10.05.2018 г. за признаване на Сдружение "Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-15

 Решение № 309 на МС от 10.05.2018 г. за признаване на Сдружение "Българска асоциация за рекреация и туризъм" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-15

 Решение № 327 на МС от 21.05.2018 г. за признаване на Сдружение "Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-25

 Решение № 349 на МС от 30.05.2014 г. за признаване на сдружение "Център за психологически изследвания" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-06

 Решение № 350 на МС от 30.05.2014 г. за признаване на сдружение "Асоциация на родители на деца с епилепсия" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-06

 Решение № 351 на МС от 30.05.2014 г. за признаване на сдружение "Българска асоциация за невромускулни заболявания" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-06

 Решение № 352 на МС от 25.05.2018 г. за признаване на Кооперативен съюз "Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации" (НС на ТПК) за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-05

 Решение № 355 на МС от 10.05.2012 г. за признаване на сдружение "Съюз на слепите в България" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Решение № 356 на МС от 10.05.2012 г. за признаване на сдружение "Асоциация на родителите на деца с увреден слух" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Решение № 357 на МС от 10.05.2012 г. за признаване на сдружение "Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Решение № 358 на МС от 10.05.2012 г. за признаване на сдружение "Съюз на инвалидите в България" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Решение № 359 на МС от 10.05.2012 г. за признаване на сдружение "Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Решение № 374 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № 375 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Съюз на глухите в България" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № 376 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Съюз на инвалидите в България" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № 377 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Съюз на слепите в България" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № 378 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Асоциация Национален съюз на кооперациите на инвалидите, Национална федерация на работодателите на инвалиди и Съюз на военноинвалидните кооперации в България" за представителна организация н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № 379 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № 379 на МС от 7.06.2018 г. за признаване на Сдружение "Съюз на глухите в България" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-12

 Решение № 380 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на Кооперативен съюз "Национален съюз на трудово-производителните кооперации" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № 380 на МС от 7.06.2018 г. за признаване на Сдружение "Национална асоциация на сляпо-глухите в България" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-12

 Решение № 381 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Национална асоциация на слепоглухите в България" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № 382 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Комисия по интеграция на хора с трайни увреждания" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № 383 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на кооперация "Национална потребителна кооперация на слепите в България" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № 384 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № 385 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Българска асоциация Диабет" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № 386 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Асоциация на родителите на деца с увреден слух" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № 387 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Национален център за социална рехабилитация" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № 397 на МС от 4.06.2015 г. за признаване на Кооперация "Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Решение № 397 на МС от 8.07.2019 г. за признаване на Сдружение "Национална асоциация на хората с придобити увреждания" за национално представителна организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-12

 Решение № 398 на МС от 4.06.2015 . за признаване на Сдружение "Национална асоциация на сляпо-глухите в България" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Решение № 399 на МС от 4.06.2015 г. за признаване на Сдружение "Съюз на глухите в България" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Решение № 400 на МС от 4.06.2015 г. за признаване на Сдружение "Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Решение № 401 на МС от 4.06.2015 г. за признаване на Сдружение "Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Решение № 430 на МС от 16.06.2011 г. за признаване на сдружение "Център за психологически изследвания" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-24

 Решение № 431 на МС от 16.06.2011 г. за признаване на сдружение "Асоциация на родители на деца с епилепсия" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-24

 Решение № 454 на MС от 11.07.2008 г. за признаване на Сдружение "Център за психологически изследвания" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-22

 Решение № 455 на МС от 7.06.2012 г. за признаване на сдружение "Асоциация Национален съюз на кооперациите на инвалидите, Национална федерация на работодателите на инвалиди и Съюз на военноинвалидните кооперации в България" за представителна организация на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-15

 Решение № 456 на МС от 7.06.2012 г. за признаване на кооперативен съюз "Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-15

 Решение № 457 на МС от 7.06.2012 г. за признаване на сдружение "Българска асоциация Диабет" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-15

 Решение № 458 на МС от 7.06.2012 г. за признаване на сдружение "Съюз на глухите в България" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-15

 Решение № 471 на МС от 8.08.2013 г. за признаване на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите за национално представителна организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-13

 Решение № 504 на МС от 5.08.2008 г. за признаване на сдружение "Асоциация на родители на деца с епилепсия" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-12

 Решение № 505 на МС от 5.08.2008 г. за признаване на сдружение "Българска асоциация за невромускулни заболявания" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-12

 Решение № 508 на МС от 9.07.2015 г. за признаване на Сдружение "Национална асоциация на хората с придобити увреждания" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-14

 Решение № 533 на МС от 28.06.2012 г. за признаване на сдружение "Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-06

 Решение № 558 на МС от 17.06.2005 г. за признаване на общо представителство на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания на Българската асоциация за невромускулни заболявания и на Фондацията на родители на деца с епилепси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-24

 Решение № 616 на МС от 18.07.2012 г. за признаване на сдружение "Национална асоциация на сляпо-глухите в България" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-27

 Решение № 649 на МС от 27.08.2015 г. за признаване на Сдружение "Национална организация малки български хора" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-04

 Решение № 672 на МС от 7.11.2013 г. за признаване на Сдружение "Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт" (БАРИС) за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-12

 Решение № 751 на МС от 24.09.2009 г. за признаване на сдружение "Национална организация "Малки български хора" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-02

 Решение № 753 на МС от 13.09.2012 г. за признаване на сдружение "Национална организация Малки български хора" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-18

 Решение № 804 на МС от 11.11.2010 г. за признаване на представителност на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания на сдружение "Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-19

 Решение № 835 на МС от 6.12.2006 г. за утвърждаване Списък на стоките, услугите и строителството, чието производство или извършване се възлага на специализираните предприятия и кооперации на лица с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-22

 Решение № 973 на МС от 14.11.2016 г. за признаване на Сдружение "Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт" (БАРИС) за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-22

 Решение № 1106 от 28.01.2019 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-23

 Решение № 2847 от 27.02.2012 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

 Решение № 3000 от 17.03.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-01

 Решение № 5080 от 7.05.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Решение № 7271 от 1.06.2018 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-15

 Решение № 10187 от 26.07.2018 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-12

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 5)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  следваща> последна>>

Общо: 422 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА