Култура

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 6)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  следваща> последна>>
 Правилник за устройството и дейността на Националния център за музика и танц
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството и дейността на Националния център за театър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството, задачите и дейността на Държавен културен институт "Къща-музей "Панчо Владигеров" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-13

 Правилник за устройството, задачите и дейността на Националния център за книгата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството, задачите и дейността на Националния център за музеи, галерии и изобразителни изкуства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството, задачите и дейността на Националния център за музика и танц
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството, задачите и дейността на Националния център за театър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството, организацията на работата и финансирането на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-13

 Правилник за устройството, функциите и задачите на окръжните библиотечни съвети
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за школите по изкуствата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник на Фонд "Научни изследвания"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-09

 Приложение № 1 за 2006 г. към Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за техническо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-19

 Приложение № 1 за 2005 г. към Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за техническо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-10

 Програма за взаимен обмен в областта на културата, науката, образованието, спорта и средствата за масово осведомяване между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Иран за периода 2022 - 2024 г./1401 - 1403 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-04

 Програма за изпълнение на Културната спогодба между правителството на Република България и правителството на Португалската република за периода 2007 - 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-08

 Програма за културно сътрудничество между Министерството на културата на Република България и Министерството на културата, спорта и туризма на Социалистическа република Виетнам за периода 2024 - 2026 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-24

 Програма за културно сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма за обмен в областта на културата, науката, образованието и спорта между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Иран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-24

 Програма за обмен в областта на културата, науката, образованието, спорта и средствата за масово осведомяване между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Иран за периода 2015 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-02

 Програма за обмен в областта на културата, науката, образованието, спорта и туризма между Република България и Ислямска република Иран за периода 2007 - 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Програма за сътрудничество в областта на културата между Министерството на културата на Република България и Министерството на културата и медиите на Република Хърватия за периода 2021 - 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-19

 Програма за сътрудничество в областта на културата между Министерството на културата на Република България и Министерството на културата и туризма на Китайската народна република за периода 2021 - 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-19

 Програма за сътрудничество в областта на културата между Министерството на културата на Република България и Министерството на културата на Република Северна Македония за периода 2022 - 2025 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-15

 Програма за сътрудничество в областта на културата, науката и образованието между България и Швеция за 1996 - 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма за сътрудничество в областта на културата, науката и образованието между правителствата на Република България и Република Австрия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-09

 Програма за сътрудничество в областта на културата, науката и образованието между правителството на Република България и правителството на Арабска република Египет за периода 2012 - 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-05

 Програма за сътрудничество в областта на културата, науката и образованието между правителството на Република България и федералното правителство на Република Австрия за периода 2003 - 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма за сътрудничество в областта на културата, науката и образованието между правителството на Република България и Шведския институт за периода 2000 - 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Иран за периода 1996 - 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката между правителството на Република България и правителството на Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия за периода 1 юли 2000 г. - 30 юни 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката между правителството на Република България и правителството на Република Армения за периода 2000 - 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за периода 2001 - 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за периода 2004 - 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-23

 Програма за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за периода 2008 - 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-19

 Програма за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за периода 2012 - 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-03

 Програма за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката между правителството на Република България и правителството на Сирийската Арабска Република за периода 1994 - 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за периода 1996 - 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма за сътрудничество в областта на културата, образованието, науката и младежта между правителството на Република България и правителството на Република Австрия за периода 2017 - 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-18

 Програма за сътрудничество в областта на културата, образованието, науката и техниката между правителството на Република България и правителството на Френската Република за периода 1996 - 1998 г., приета по време на смесена комисия, състояла се на 30 ноем
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма за сътрудничество в областта на науката и технологиите между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на науката и технологиите на Република Индия за периода 2018 - 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-12

 Програма за сътрудничество в областта на науката, културата и образованието между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за периода 2012 - 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-25

 Програма за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата между правителството на Република България и правителството на Корейската народно-демократична република за периода 2010 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-05

 Програма за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата между правителството на Република България и правителството на Република Индия за периода 2009 - 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-27

 Програма за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата между правителството на Република България и правителството на Република Кипър за периода 2015 - 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-21

 Програма за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата между правителството на Република България и правителството на Република Кипър за периода 2005 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-11

 Програма за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата между правителството на Република България и правителството на Република Турция за периода 2008 - 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-21

 Програма за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата между правителството на Република България и правителството на Република Хърватия за периода 2000 - 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма за сътрудничество в областта на науката, образованието, културата и спорта между правителството на Република България и правителството на Федеративна република Бразилия за периода 2000 - 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма за сътрудничество в областта на образованието и културата между правителството на Република България и правителството на Корейската народнодемократична република за периода 2019 - 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-06

 Програма за сътрудничество в областта на образованието и културата между правителството на Република България и правителството на Мексиканските съединени щати за периода 1996 - 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма за сътрудничество в областта на образованието и културата между правителството на Република България и правителството на Република Аржентина за периода 2006 - 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-18

 Програма за сътрудничество в областта на образованието и културата между правителството на Република България и правителството на Република Корея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-24

 Програма за сътрудничество в областта на образованието и културата между правителството на Република България и правителството на Република Корея за 2001, 2002 и 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма за сътрудничество в областта на образованието, културата и спорта между правителството на Република България и правителството на Мексиканските съединени щати за периода 2008 - 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-09

 Програма за сътрудничество в областта на образованието, културата, младежта и спорта между правителството на Република България и правителството на Мексиканските съединени щати за периода 2002 - 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и Министерския съвет на Република Албания за периода 2007 - 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-24

 Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и Организацията за освобождение на Палестина (действаща в полза на Палестинската власт) за периода 2008 - 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-18

 Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и Организацията за освобождение на Палестина (действаща в полза на Палестинската власт) за периода 2012 - 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-02

 Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и правителството на Арабска република Египет за периода 2004 - 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-16

 Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и правителството на Великото херцогство Люксембург за периода 2007 - 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-19

 Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и правителството на Държавата Кувейт за периода 2003 - 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и правителството на Кралство Испания за периода 2002 - 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и правителството на Кралство Мароко за 2003, 2004 и 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и правителството на Кралство Мароко за периода 2008 - 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-19

 Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за периода 2012 - 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-22

 Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за период три години
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-11

 Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за периода 2007 - 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-11

 Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за периода 2011 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-10

 Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката, културата, младежта и спорта между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за периода 2022 - 2025 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-30

 Програма за сътрудничество за периода 2005 - 2007 г. между правителството на Република България и правителството на Фландрия относно изпълнението на Договора за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Фландрия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-11

 Програма за сътрудничество за периода 2007 - 2008 г. между правителството на Република България и правителството на Фландрия в изпълнение на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Фландрия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-12

 Програма за сътрудничество за периода 2009 - 2011 г. между правителството на Република България и правителството на Фландрия в изпълнение на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Фландрия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-08

 Програма за сътрудничество между Министерството на културата на Република България и Министерството на културата на Република Армения в областта на културата за периода 2018 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Програма за сътрудничество между Министерството на културата на Република България и Министерството на образованието, науката, културата и спорта на Република Армения в областта на културата за периода 2022 - 2025 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

 Програма за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Португалската република в областта на езика, образованието и науката, културата, спорта, младежта и общественото осведомяване за периода 2015 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-03

 Програма за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Португалската Република в областта на образованието, науката и културата за периода от 1996 до 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Полша в областта на културата, образованието и спорта за периода 2022 - 2025 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-17

 Програма за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Румъния в областта на науката, образованието и културата за периода 2003 - 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-20

 Програма между Министерството на културата на Република България и Министерството на културата на Алжирската демократична и народна република за сътрудничество в областта на културата за периода 2012 - 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-27

 Програма между Министерството на културата на Република България и Министерството на образованието, науката, културата и спорта на Черна гора за сътрудничество в областта на културата за периода 2021 - 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-31

 Програма между правителството на Република България и Министерския съвет на Република Албания за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата за периода 2012 - 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-19

 Програма между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата за периода 1996 - 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма между правителството на Република България и правителството на Монголия за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-13

 Програма между правителството на Република България и правителството на Монголия за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката през периода 2001 - 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма между правителството на Република България и правителството на Монголия за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката през периода 2017 - 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-15

 Програма между правителството на Република България и правителството на Република Куба за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата за периода 2006 - 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-11

 Програма между правителството на Република България и правителството на Република Турция за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата за периода 2004 - 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-10

 Програма между правителството на Република България и съюзното правителство на Съюзна република Югославия за сътрудничество в областта на образованието и културата за 1996, 1997 и 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма между правителството на Република България и Съюзното правителство на Съюзна република Югославия за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата за 2001, 2002 и 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма между Република България и Фламандската общност на Белгия в изпълнение на спогодбата за културно сътрудничество между Република България и Кралство Белгия за периода 1996 - 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма между Република България и Френската общност на Белгия в изпълнение на спогодбата за културно сътрудничество между Република България и Кралство Белгия за периода 1996 - 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Работна програма 2009 - 2011 г. в изпълнение на Спогодбата за сътрудничество между правителството на Република България, от една страна, и правителството на Валония и правителството на Френската общност на Кралство Белгия, от друга, както и на Спогодбата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-08

 Разпореждане № 1 на МС от 7.02.1989 г. за обявяване на местността "Яйлата", Варненска област за археологически резерват
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 1 на МС от 7.01.2003 г. за обявяване на античната и средновековна крепост "Калиакра" при с. Българево, община Каварна, област Добрич, и прилежащата й територия и акватория за археологически резерват
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 9 на МС от 28.07.1988 г. за обявяване територията на античния и средновековния град "Деултум-Дебелт" край с. Дебелт, Бургаска област, за археологически резерват "Деултум-Дебелт"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 20 на МС от 30.12.1989 г. за обявяване на с. Катунище, Бургаска област за архитектурен резерват
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 36 на МС от 21.11.2001 г. за обявяване на територията на островите Св. Иван и Св. Петър и прилежащата им акватория при Созопол, община Созопол, област Бургас, за археологически резерват
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 37 на МС от 21.11.2001 г. за обявяване на територията на античния град Улпия Ескус при с. Гиген, община Гулянци, област Плевен, за археологически резерват
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 40 на МС от 30.08.1990 г. за закриване на Центъра "Знаме на мира"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Рамково споразумение за Проекта "Традуки" относно подкрепа и посредничество за проекти в областта на превода в Югоизточна Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-22

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 6)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  следваща> последна>>

Общо: 519 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА