Държавна и общинска собственост. Концесии

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>
 Контрол върху актове на концедента и негови помощни органи след сключването на концесионен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Разпореждане и управление на държавна и общинска собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

 Собственост върху обект на концесия през времетраенето и след прекратяването на концесионен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

 Решения на Конституционния съд, свързани с режима на държавната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

 Особености, свързани с клаузите, изпълнението, изменението и прекратяването на концесионните договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Новото решение на Конституционния съд № 3/2022 и съдебната практика по прилагане на мораториума върху придобивната давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Вещноправни проблеми при малките, мини- и микро- водноелектрически централи (МВЕЦ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

 Особености в провеждането на процедурите за определяне на концесионер по реда на Закона за концесиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

 Защита на частната собственост при провеждане на мероприятия по устройство на територията в светлината на Решение № 14 от 2020 г. на Конституционния съд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

 Определянето на параметрите на концесии, възлагани по реда на Закона за концесиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

 Въпроси, указания и отговори, касаещи видовете концесии, възлагани по реда на Закона за концесиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

 Административноправна защита на вещните права на държавната собственост по чл. 80 от Закона за държавната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветанка Иванова - Стоянова
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

 Уредбата на прекратяването на концесионните договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

 Измененията в Закона за концесиите от февруари 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Учредяване право на ползване върху имоти - частна държавна собственост, на синдикатите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Промените от 2020 г. в Закона за подземните богатства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

 Подзаконовата уредба на контрола на концесиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Новата уредба на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи и съоръжения, разположени извън границите на населените места и селищните образувания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Възможностите за изменения на договорите за концесия и наем на морски плажове за летен сезон 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Намаляване или освобождаване от наем на имоти - държавна или общинска собственост, в условията на извънредна епидемична обстановка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Въпроси на мониторинга, управлението и контрола на концесиите - Концесиите на морските плажове след отмяната на извънредното положение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Приложение на нормата на чл. 39б, ал. 1, т. 1 от Закона за държавната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Учредяване право на ползване върху имоти - частна държавна собственост, на политически партии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Новият режим на концесиите за добив на минерална вода
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Значение на осъщественото владение върху имот - частна общинска собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Някои въпроси, свързани с оспорването на решение за определяне на концесионер по реда на Закона за концесиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Учредяване право на строеж по реда на Закона за физическото възпитание и спорта върху имоти - държавна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 Съобразени ли са последните промени в Закона за водите с действащия режим на публичната собственост?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Измененията в концесионния режим на морските плажове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

 Промени в режима на принудителното отчуждаване на имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 Измененията в Закона за концесиите от март 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

 Равностойно обезщетение при отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавни нужди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Основни понятия и положения в Закона за концесиите, които се интерпретират неправилно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Оспорване на съставен акт за частна общинска собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Замяната на поземлени имоти в горски територии като способ за прекратяване на съсобственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Съобразена ли е с Конституцията нормата на чл. 12, ал. 1 от Закона за водите?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

 Особености при представяне на документи от кандидатите или участниците в процедура за определяне на концесионер по реда на Закона за концесиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

 Последните промени в Закона за пътищата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 Продажба на движими вещи - частна държавна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 Недействителност на концесионните договори, сключени по реда на Закона за концесиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

 Актуални промени в режима на язовирите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 Процедура по отчуждаване на имоти - частна собственост, на физически или юридически лица, за държавни нужди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Процедурите за определяне на концесионер по реда на Закона за концесиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Измененията в Закона за собствеността относно придобивната давност върху недвижими имоти - частна държавна и общинска собственост, и обратната сила на закона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калин Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Учредяване на право на ползване върху имоти - частна общинска собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Промяна в Закона за собствеността относно придобивната давност по отношение на имоти - частна държавна или общинска собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Забраната за преотстъпване на общинско имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Дюлгеров
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Основните промени, въведени с новия Закон за концесиите от 2017 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Предоставяне на имоти - частна държавна собственост, за безвъзмездно управление на общините
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Относно момента на преминаване на собствеността у държавата при отчуждаване на частни имоти за държавни нужди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

 Установителен иск за защита правото на частна общинска собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Някои особености при определянето на концесионер по реда на Закона за концесиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

 Ревандикационният иск като средство за защита правото на частна общинска собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Продажба на общински жилищни имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

 Нищожност на актове на концедента поради липса на компетентност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

 Актуване и деактуване на имоти - общинска собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Актуални промени в законодателството за държавната и общинската собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Замяна на недвижим имот - частна общинска собственост, с имот на физически или юридически лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Необжалваемост на отказ да се открие производство за предоставяне на разрешение за търсене или проучване на подземни богатства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 Изменение и прекратяване на договора за наем на основание чл. 37л ЗСПЗЗ и чл. 101 ППЗСПЗЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галина Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Негаторният иск при защита правото на частна общинска собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Свързване на концесионната територия, попадаща в земеделски земи, с републиканските и местните пътища
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Свободно къмпингуване в имоти - държавна или общинска собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Особености в процедурите по предоставяне на концесии за морски плажове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Учредявяне право на преминаване през имот - частна държавна собственост, по реда на чл. 192, ал. 3 от Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

 Договорът за преаренда на държавни и общински земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галина Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Предпоставки за отчуждаване на недвижими имоти за изграждане на обекти - публична собственост на държавата и общините
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 Прекратяване на процедура за предоставяне на концесия поради несъответствия, касаещи концесионния обект
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 Предпоставки за отчуждаване на недвижими имоти за изграждане на обекти - публична собственост на държавата и общините по Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Боянова
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

 Промените от 2015 г. в разрешителния режим по Закона за водите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имоти - частна държавна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Промените от 2015 г. в Закона за подземните богатства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Учредяване на право на строеж върху имот - частна общинска собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

 Отчуждаването за изграждане на национални обекти и на обекти от първостепенно общинско значение - публична собственост на държавата и общините - Проблеми от практиката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Защита на правото на частна държавна собственост чрез установителен иск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

 Решения на общинските съвети, подлежащи на оспорване и съдебен контрол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Дюлгеров
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

 Приватизация на имоти - частна държавна собственост, след провеждане на конкурс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 Още за промените в режима на принудително отчуждаване на имоти за държавни и общински нужди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 Особености при действията по отварянето на офертите в открита процедура по Закона за концесиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Промените в режима на принудително отчуждаване на имоти за държавни и общински нужди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Приватизация на имоти - частна държавна собственост, след провеждане на търгове с явно наддаване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Практиката на ВАС и процедурите за регистрация на търговско откритие на подземни богатства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Защита на правото на частна държавна собственост чрез негаторни искове - преглед на съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Защита на правото на частна държавна собственост чрез ревандикационен иск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Промените в режима за предоставяне на концесии по реда на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Изземване по реда на чл. 80а от Закона за държавната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Допустимост на контрол върху решенията на концедента за прекратяване на концесионен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Учредяване на ограничени вещни права върху имоти - публична държавна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Практика по прилагането на чл. 32 от Закона за държавната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Актуални промени в режима на принудителното отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавни и общински нужди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Продажба на земя - частна общинска собственост, на собственици на законно построена сграда върху нея по реда на ЗОС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Практиката на ВАС и процедурите за предоставяне на разрешения по Закона за подземните богатства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Прекратяване на съсобственост между общините, държавата и физическите и юридическите лица чрез продажба на частта на общината
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Промените в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

 Приложение на установения от Конституцията принцип за неприкосновеност на частната собственост в контекста на Решение № 6 от 2013 г. на Конституционния съд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

 Измененията в Закона за концесиите, свързани с концесионните договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Изземване на имот - общинска собственост, по реда на чл. 65 от Закона за общинската собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Измененията в Закона за концесиите, свързани с провеждането на състезателните процедури за определяне на концесионер
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, без търг или конкурс по реда на Закона за насърчаване на инвестициите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Общо: 190 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА