Други

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 6)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 2003 - Справочник на нормативните актове, обнародвани в "Държавен вестник" през 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 2003 - Съдържание на актовете, обнародвани в официалния раздел на "Държавен вестник" през 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-30

 2004 - Справочник на нормативните актове, обнародвани в "Държавен вестник" през 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 2004 - Съдържание на актовете, обнародвани в официалния раздел на "Държавен вестник" през 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 2005 - Справочник на нормативните актове, обнародвани в "Държавен вестник" през 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 2005 - Съдържание на актовете, обнародвани в официалния раздел на "Държавен вестник" през 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 2006 - Справочник на нормативните актове, обнародвани в "Държавен вестник" през 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 2006 - Съдържание на актовете, обнародвани в официалния раздел на "Държавен вестник" през 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 2007 - Справочник на нормативните актове, обнародвани в "Държавен вестник" през 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 2007 - Съдържание на актовете, обнародвани в официалния раздел на "Държавен вестник" през 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 2008 - Справочник на нормативните актове, обнародвани в "Държавен вестник" през 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 2008 - Съдържание на актовете, обнародвани в официалния раздел на "Държавен вестник" през 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 2009 - Справочник на нормативните актове, обнародвани в "Държавен вестник" през 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-29

 2009 - Съдържание на нормативните актове, обнародвани в "Държавен вестник" през 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-29

 2010 - Справочник на нормативните актове, обнародвани в "Държавен вестник" през 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-30

 2010 - Съдържание на нормативните актове, обнародвани в "Държавен вестник" през 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-30

 2011 - Справочник на нормативните актове, обнародвани в "Държавен вестник" през 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-31

 2011 - Съдържание на актовете, обнародвани в официалния раздел на "Държавен вестник" през 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-31

 2012 - Справочник на нормативните актове, обнародвани в "Държавен вестник" през 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 2012 - Съдържание на актовете, обнародвани в официалния раздел на "Държавен вестник" през 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 2013 - Справочник на нормативните актове, обнародвани в "Държавен вестник" през 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 2013 - Съдържание на актовете, обнародвани в официалния раздел на "Държавен вестник" през 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 2014 - Справочник на нормативните актове, обнародвани в "Държавен вестник" през 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 2014 - Съдържание на актовете, обнародвани в официалния раздел на " Държавен вестник " през 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 2015 - Справочник на нормативните актове, обнародвани в "Държавен вестник" през 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-30

 2015 - Съдържание на актовете, обнародвани в официалния раздел на "Държавен вестник" през 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-30

 2016 - Справочник на нормативните актове, обнародвани в "Държавен вестник" през 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 2016 - Съдържание на актовете, обнародвани в официалния раздел на "Държавен вестник" през 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 2017 - Справочник на нормативните актове, обнародвани в "Държавен вестник" през 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-29

 2017 - Съдържание на актовете, обнародвани в официалния раздел на "Държавен вестник" през 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-29

 2018 - Справочник на нормативните актове, обнародвани в "Държавен вестник" през 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-29

 2018 - Съдържание на актовете, обнародвани в официалния раздел на "Държавен вестник" през 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-29

 2019 - Справочник на нормативните актове, обнародвани в "Държавен вестник" през 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-31

 2019 - Съдържание на актовете, обнародвани в официалния раздел на "Държавен вестник" през 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-31

 2020 - Справочник на нормативните актове, обнародвани в "Държавен вестник" през 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-31

 2020 - Съдържание на актовете, обнародвани в официалния раздел на "Държавен вестник" през 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-31

 2021 - Справочник на нормативните актове, обнародвани в "Държавен вестник" през 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-31

 2021 - Съдържание на актовете, обнародвани в официалния раздел на "Държавен вестник" през 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-31

 2022 - Справочник на нормативните актове, обнародвани в "Държавен вестник" през 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-30

 2022 - Съдържание на актовете, обнародвани в официалния раздел на "Държавен вестник" през 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-30

 2023 - Справочник на нормативните актове, обнародвани в "Държавен вестник" през 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-30

 2023 - Съдържание на актовете, обнародвани в официалния раздел на "Държавен вестник" през 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-30

 Актуализирана стратегия за национална сигурност на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-23

 Временна инструкция за профилактика на вибрационната болест при работа, свързана с локално вибрационно въздействие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Вътрешни правила за организацията и дейността на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-30

 Вътрешни правила за реда и работата на Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-12

 Вътрешни правила за реда и работата на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-23

 Двугодишен застъпващ се работен план (ЗРП) за 2018 - 2019 г., България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-13

 Двугодишен застъпващ се работен план 2019 - 2020 г. за изпълнение на Плана за действие по програмата за страната 2018 - 2022 г. между Правителството на Република България и Фонда за децата на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-02

 Двугодишен застъпващ се работен план за 2023 - 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

 Декларация в подкрепа на членство на Украйна в НАТО
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-11

 Декларация във връзка с ескалацията на напрежение на етническа, религиозна и политическа основа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Декларация за актуалните национални задачи и приоритетите на Народното събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-27

 Декларация за основните приоритети на Четиридесет и първото Народно събрание на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-24

 Декларация на 39-ото НС на Република България относно отправената към България покана за членство в НАТО на Срещата на най-високо равнище в Прага
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация на 39-то НС на 14.07.2004 г. относно похищението на двамата ни сънародници в Ирак
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-20

 Декларация на 39-то НС на Република България от 11.03.2005 г. по повод 135 години от създаването на Българската Екзархия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-18

 Декларация на 39-то НС на Република България от 26.11.2004 г. относно политическата обстановка в Украйна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-03

 Декларация на 39-то НС на Република България от 8.04.2005 г. за ангажираността на държавните институции за постигане на целите на Десетилетието на ромското включване 2005 - 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-15

 Декларация на 39-то НС от 31.03.2004 г. по случай присъединяването на Република България към Северноатлантическия договор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-06

 Декларация на 39-то НС по повод терористичния акт в Беслан, Северна Осетия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-14

 Декларация на 40-то НС на Република България от 10.07.2008 г. за децата на България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-22

 Декларация на 40-то НС на Република България относно мерките за ограничаване на последствията от спиране на доставките на природен газ за България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-16

 Декларация на 40-то НС от 16.10.2008 г. относно осъждане на физическото насилие, упражнено след изборите в гр. Петрич, проведени на 11.10.2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-21

 Декларация на 40-то НС от 26.05.2006 г. във връзка с ратификацията на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-06

 Декларация на 40-то НС от 27.06.2008 г. на Република България относно резултатите от проведената Седмица на социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-04

 Декларация на 40-то НС от 3.04.2009 г. във връзка с шестдесетата годишнина от основаването на Организацията на Северноатлантическия договор и петата годишнина от присъединяването на Република България към нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-10

 Декларация на 40-то НС от 5.10.2007 г. на Република България във връзка с рязкото влошаване на обстановката в Бирма/Мианмар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-16

 Декларация на 40-то НС от 8.12.2006 г. на Република България относно кампанията на Съвета на Европа "Парламентаристи, обединени в борбата срещу насилието над жени, включително домашното насилие" 2006 - 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-15

 Декларация на във връзка с ескалиращите агресивни антибългарски прояви в Република Северна Македония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-07

 Декларация на на Четиридесетото Народно събрание във връзка с отбелязването на Международната полярна година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-02

 Декларация на Народното събрание на Република България в подкрепа на действията за ограничаване и контрол на онкологичните заболявания в България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-20

 Декларация на Народното събрание на Република България по повод 14 ноември, Световен ден за борба с диабета, в подкрепа на действията за ограничаване и контрол на захарния диабет в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-25

 Декларация на Народното събрание на Република България по повод на терористичния акт на летище Бургас на 18 юли 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-24

 Декларация на НС за отбелязване Международния ден на Холокоста
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация на НС на Република България от 18.12.2008 г. по повод 60-ата годишнина от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-23

 Декларация на НС на Република България от 25.10.2002 г. за осъждане на терористичния акт в Москва
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация на НС на Република България от 29.07.1999 г. във връзка с Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация на НС от 11.01.2012 г. осъждаща опита за насилствена асимилация на българските мюсюлмани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-17

 Декларация на НС от 12.04.2006 г. относно инцидента с народните представители от Парламентарната група на Коалиция "Атака" Волен Сидеров и Павел Чернев на 7 април 2006 г. на автомагистрала "Тракия"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-18

 Декларация на НС от 14.01.2011 г. относно участие на лица, свързани с Държавна сигурност и Разузнавателното управление на Генералния щаб на Българската народна армия в дипломатическата служба на съвременна България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-21

 Декларация на НС от 14.06.2006 г. на Република България за успешно приключване на процеса на пълноправно членство на Република България в Европейския съюз на 1 януари 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-16

 Декларация на НС от 14.07.2005 г. за основните приоритети на 40-ото Народно събрание на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-19

 Декларация на НС от 17.08.2021 г. във връзка с упражненото полицейско насилие от длъжностни лица срещу протестиращи граждани в периода юли - септември 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-20

 Декларация на НС от 17.09.2009 г. относно 60-ата годишнина от създаването на Съвета на Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-25

 Декларация на НС от 17.11.2022 г. относно присъединяването на Република България към Шенгенското пространство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Декларация на НС от 21.09.2006 г. във връзка с 98-та годишнина от обявяването на Независимостта на България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-29

 Декларация на НС от 24.02.2022 г. във връзка с агресивните военни действия на Руската федерация срещу Украйна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-01

 Декларация на НС от 24.10.1997 г. за развитие на равноправни и взаимноизгодни отношения с Руската федерация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация на НС от 25.03.1999 г. относно изострянето на кризата в Косово и намесата на международната общност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация на НС от 27.05.2011 г. срещу опитите за подкопаване на етническия и религиозен мир в страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Декларация на НС от 27.07.2006 г. във връзка с опита за палеж на религиозен храм в Казанлък
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-04

 Декларация на НС от 27.09.2006 г. на Република България относно пълноправното членство на Република България в Европейския съюз от 1 януари 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Декларация на НС от 28.02.2020 г. по повод 150 години от създаването на Българската екзархия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Декларация на НС от 28.10.2009 г. относно системното неизпълнение на задълженията си като народни представители на Сергей Дмитриевич Станишев, избран от 3-ти Варненски избирателен район, и Ахмед Демир Доган от 9-и Кърджалийски избирателен район
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-03

 Декларация на НС от 30.01.2013 г. по повод опита за покушение срещу лидера на Движението за права и свободи д-р Ахмед Доган на 19 януари 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Декларация на НС от 31.05.2012 г. относно неотложни ремонтни действия по републиканската пътна мрежа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-05

 Декларация на НС от 6.10.2006 г. относно скандал в Европейския парламент, предизвикан от българския наблюдател Димитър Стоянов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-13

 Декларация на НС от 7.04.2005 г. по случай първата годишнина от присъединяването на Република България към Северноатлантическия договор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-15

 Декларация на НС от 7.04.2006 г. по повод атентата срещу българския журналист Васил Иванов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-18

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 6)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 508 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА