Други

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 5)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  следваща> последна>>
 Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-11

 Общи задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-01

 Общи задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-01

 Общи задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-02

 Общи игрални условия и правила за организиране на игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-14

 Общи игрални условия и правила за организиране на игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-14

 Общи игрални условия и правила за организиране на лотарийни игри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-14

 Общи игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-04

 Общи игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-08

 Общи изисквания за игрални казина по отношение на вида на сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-04

 Общи изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални автомати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-08

 Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-30

 Общи правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за счетоводна отчетност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-04

 Общи правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-08

 Общи правила за условията за доставяне на пощенските пратки и пощенските колети
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-02

 Общи технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за хазартните игри от разстояние
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-02

 Общи условия за заеми от 1.07.2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-11

 Обява на МЗ относно прекратяване регистрацията на лекарствените средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Обява на Министерството на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Обява на Министерството на здравеопазването за прекратяване регистрацията на лекарствени средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Обява на Националния статистически институт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Обяви на Министерството на здравеопазването за регистриране и прекратяване на регистрация на лекарствени средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Окръжно № 35 във връзка с прилагане на Правилника за прилагане на Указа за насърчаване на раждаемостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Основни изисквания при класифицирането и етикетирането на опасни химични вещества и препарати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-06

 Основни правила за устройство, ръководство и експлоатация на постоянните общежития за работници и служители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Основни принципи за независимостта на съдебните органи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Отчет за дейността на Сметната палата през 1996 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Отчет за дейността на Сметната палата през 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Отчет за дейността на Сметната палата през 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Отчет за дейността на Сметната палата през 1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Отчет за дейността на Сметната палата през 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Отчет за изпълнението на Националната програма за статистически изследвания и за дейността на Националния статистически институт за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-17

 Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма за 2009 г. и за дейността на Националния статистически институт през 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-23

 Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-01

 План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-27

 План за действие по програмата за страната 2018 - 2022 г. между правителството на Република България и Фонда за децата на ООН (УНИЦЕФ)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-13

 План за действие по Програмата за страната 2023 - 2027 между правителството на Република България и Фонда за децата на ООН (УНИЦЕФ)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

 План за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Министерството на здравето на Монголия за периода 2005 - 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-20

 Правила за балансиране на пазара на природен газ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-21

 Правила за взаимодействие със заинтересованите предприятия при осъществяване на заявяване, международно координиране и регистриране в международни организации по електронни съобщения на позиции на геостационарна орбита със съответния радиочестотен спектър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-12

 Правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-08

 Правила за добра медицинска практика по здравни грижи в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Правила за Добра фармацевтична практика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-10

 Правила за достъп до преписки, свързани с установяване на нарушения по чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011, използване и съхраняване на документи, представляващи производствена, търговска или друга защитена от закон тайна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Правила за защита на подземните метални съоръжения от корозия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правила за здравословни и безопасни условия на труд в горските територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-10

 Правила за измерване на количеството електрическа енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

 Правила за измерване на количеството електрическа енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-02

 Правила за използване на радиочестотен спектър за производствени нужди след издаване на разрешение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-12

 Правила за използване на радиочестотен спектър за радиосъоръжения от любителска радиослужба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-10

 Правила за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба след издаване на разрешение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-01

 Правила за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба след издаване на разрешение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

 Правила за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от спътникови радиослужби след издаване на разрешение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-03

 Правила за използване на радиочестотния спектър за наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги след издаване на разрешение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-16

 Правила за използване на радиочестотния спектър от електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-04

 Правила за използване на радиочестотния спектър след регистрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-07

 Правила за изчисляване на нетните разходи за предоставяне на универсална услуга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-08

 Правила за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правила за минималните изисквания за сигурност на обществените електронни съобщителни мрежи и услуги и методи за управление на риска за тяхната сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-07

 Правила за обучението на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи и за определяне на техния статус
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-08

 Правила за одобряване на мерки за запазване на конкуренцията при концентрации между предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл. 27, ал. 6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители по мерките от Програмата за развитие на селските райони 200
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-01

 Правила за определяне на условията и реда за предоставяне на информация за местоположението на потребителите и данни за крайния ползвател от предприятията, предоставящи междуличностни съобщителни услуги с номера при спешни повиквания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-11

 Правила за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи в края на обучението в Националния институт на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-02

 Правила за поддържане на платформата за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-26

 Правила за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Правила за прилагане на Програмата за освобождаване от санкция или намаляване на санкции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-18

 Правила за приоритизиране на искания за образуване на производства по глава девета и глава дванадесета от Закона за защита на конкуренцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-18

 Правила за продажба на радиоприемници, телевизионни приемници, магнетофони и други електростоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правила за процедурата относно законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Правила за процедурата относно законопроектите за изменение и допълнение на Конституцията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Правила за процеса на смяна на доставчика на услуги за достъп до интернет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-23

 Правила за работа на организиран борсов пазар на "Газов Хъб Балкан" - ЕАД (ГХБ)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-06

 Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-09

 Правила за работа на организиран борсов пазар на природен газ на "Българска енергийна търговска платформа" - АД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-18

 Правила за разглеждане на предложения за поемане на задължения по Закона за защита на конкуренцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-18

 Правила за реда за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радио-разпръскване на телевизионни сиг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-21

 Правила за реда за осигуряване на достъп до електронни съобщителни услуги чрез мрежите за наземно цифрово радиоразпръскване и за осигуряване на електронни съобщителни услуги, предназначени за лица със слухови и зрителни увреждания чрез тези мрежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-07

 Правила за реда и сроковете за съгласуване на общи условия на договорите с потребителите на пощенски услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-31

 Правила за свободно използване на радиочестотния спектър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-06

 Правила за събиране на данни, необходими за идентифициране на потребители на предплатени услуги преди 1.01.2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-15

 Правила за търговия с електрическа енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-28

 Правила за търговия с електрическа енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-09

 Правила за търговия с природен газ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-19

 Правила за управление на електроенергийната система
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Правила за управление на електроразпределителните мрежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Правила за управление на електроразпределителните мрежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Правила за условията и реда за достъп до обществена информация в Комисията за регулиране на съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-26

 Правила за условията и реда за предоставяне и ползване на функциите на мрежата "идентификация на линията на викащия", "идентификация на свързаната линия" и "тонално номеронабиране"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-17

 Правила за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-21

 Правила за условията и реда за предоставяне на услугата "избор на оператор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Правила за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на ограничен ресурс, прехвърляне на част от правата и задълженията по разрешения за ползване на ограничен ресурс и отдаване под наем на радиочестотен спектър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-05

 Правила и изисквания при ползуване на отпадъчни води за напояване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правила и нормативи за планиране на населените места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Препоръка за съгласието за брак, минимална възраст за встъпване в брак и регистрация на браковете
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Приложение № 1 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-14

 Приложение № 2 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-14

 Приложение № 3 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-14

 Приложение № 4 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-14

 Приложение № 5 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-14

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 5)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  следваща> последна>>

Общо: 495 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА