Инструкции

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 227 (стр. 3 от 3)
<<първа <предишна  1  2 3 следваща> последна>>
 Инструкция № 8121з-464 от 26.08.2014 г. за реда и условията за извършване на проверки по чл. 81, ал. 1 и 2 и чл. 83, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи от полицейските органи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-05

 Инструкция № 8121з-470 от 27.04.2015 г. за организацията на дейността по установяване на дисциплинарни нарушения и налагане на дисциплинарни наказания, събирането и обработката на информация за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в Мини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-24

 Инструкция № 8121з-514 от 04.09.2014 г. за организацията, реда и условията за използването на въздухоплавателните средства на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-21

 Инструкция № 8121з-532 от 09.09.2014 г. за реда за съхраняване и ползване на личните кадрови дела на служителите от Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-14

 Инструкция № 8121з-533 от 12.05.2015 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от служителите по чл. 142, ал. 1 и 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-16

 Инструкция № 8121з-748 от 20.10.2014 г. за определяне на срокове за съхранение на лични данни, обработвани в Министерството на вътрешните работи във връзка с провеждане на наказателно производство по реда на Наказателно-процесуалния кодекс и на проверки з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-21

 Инструкция № 8121з-749 от 20.10.2014 г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-29

 Инструкция № 8121з-78 от 24.01.2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-07

 Инструкция № 8121з-813 от 9.07.2015 г. за реда и организацията за осъществяване на граничните проверки на граничните контролно-пропускателни пунктове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-21

 Инструкция № 8121з-823 от 5.11.2014 г. за организация на дейността в Министерството на вътрешните работи по териториалното обслужване на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-18

 Инструкция № 8121з-91 от 13.01.2017 г. за реда и организацията за осъществяване на превантивна дейност от полицейските органи на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-27

 Инструкция № 8121з-914 от 1.12.2014 г. за условията и реда за осъществяване на неотложни аварийно-възстановителни работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Инструкция № 8121з-915 от 1.12.2014 г. за условията и реда за осъществяване на оперативна защита при наводнения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Инструкция № 8121з-929 от 02.12.2014 г. за патрулно-постова дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-15

 Инструкция № 8121з-953 от 8.12.2014 г. за условията и реда за осъществяване на химическа, биологическа и радиационна защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-16

 Инструкция № 8121з-955 от 8.12.2014 г. за условията и реда за осъществяване на операции по издирване и спасяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-16

 Инструкция № 8121з-986 от 12.12.2014 г. за организацията и реда за съпровождане на лица, спрямо които е наложена мярка за административна принуда или е издадена заповед за краткосрочно настаняване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-06

 Инструкция № 8121з-988 от 12.12.2014 г. за осигуряване на обществения ред при провеждане на мероприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-18

 Инструкция № 8121з-988 от 17.08.2015 г. за вида на личния знак, за условията и реда за ползването му и реда за носене на индивидуален идентификационен номер от служителите на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Инструкция за използуване на натриевия нитрат в месопреработката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция за изчисляване на резултатите от изборите за народни представители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция за изчисляване на резултатите от изборите за общински съветници и кметове на 16.10.1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция за изчисляване резултатите от изборите за общински и районни съветници на 29.10.1995 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция за приложение на Закона за търговските марки и промишлените образци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция за приложение на метода на д'ондт за изчисляване на резултатите от гласуването за общински съветници и кметове на 26. 10. 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция за приложение на чл. 79, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция от 5.07.1996 г. за изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата на народната просвета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Показани от 201 до 227 (стр. 3 от 3)
<<първа <предишна  1  2 3 следваща> последна>>

Общо: 227 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА