Народно събрание

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>
 Решение на НС от 06.11.2019 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на Комисията за противодействие на кор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-08

 Решение на НС от 1.03.2005 г. за одобряване на Стратегията за приватизация на "Параходство Българско речно плаване" - АД, Русе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-11

 Решение на НС от 1.10.2020 г. за промени в състава на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-06

 Решение на НС от 10.05.2017 г. за избиране на Комисия по околната среда и водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 10.05.2017 г. за избиране на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 10.06.2015 г. за приемане на Правила за процедурата по обсъждане и приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-04

 Решение на НС от 10.07.2019 г. за промени в състава и ръководството на Комисията по правни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Решение на НС от 10.07.2019 г. за промяна в състава на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Решение на НС от 10.10.2012 г. за попълване и промени в състава на Комисията по земеделието и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-19

 Решение на НС от 10.10.2012 г. за удължаване срока на действие на Временната комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни богатства при опазване н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-19

 Решение на НС от 11.01.2024 г. за попълване състава на Комисията по околната среда и водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-16

 Решение на НС от 11.02.2005 г. във връзка с разискванията по питането на народния представител Румен Овчаров към заместник министър-председателя и министър на икономиката Лидия Шулева относно приватизацията на акционерни дружества от системата на "Булгарт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-22

 Решение на НС от 11.04.2019 г. по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-16

 Решение на НС от 11.08.2021 г. за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно незаконосъобразни действия и бездействия на компетентните органи на територията на защитената територия "Колокита" в полуостров "Буджака", поп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-17

 Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-17

 Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по инвестиционно проектиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-17

 Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по регионална политика и местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-17

 Решение на НС от 11.12.2019 г. за избиране на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Решение на НС от 12.05.2016 г. за вземане на акт от Препоръка № 204 на Международната организация на труда относно прехода от неформална към формална икономика, приета на 104-ата сесия на Международната конференция на труда на 12 юни 2015 г. в Женева
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-17

 Решение на НС от 12.12.2019 г. за приватизация на обособена част от имуществото на "Български морски квалификационен център" - ЕАД, Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Решение на НС от 13.04.2005 г. за освобождаване и избиране на членове на Надзорния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-22

 Решение на НС от 13.07.2023 г. за избиране на ръководство на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-18

 Решение на НС от 13.07.2023 г. за промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-18

 Решение на НС от 13.07.2023 г. за промяна в състава на Комисията по околната среда и водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-18

 Решение на НС от 13.07.2023 г. за промяна и попълване състава на Комисията по превенция и противодействие на корупцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-18

 Решение на НС от 13.12.2019 г. във връзка с разискванията по питане от народните представители Корнелия Нинова, Манол Генов, Атанас Костадинов, Любомир Бонев, Милко Недялков, Васил Антонов, Иван Валентинов Иванов и Таско Ерменков към министъра на регионал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Решение на НС от 14.03.2019 г. по Доклада за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество през 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Решение на НС от 14.07.2015 г. за избиране на управител на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-21

 Решение на НС от 14.07.2015 г. за освобождаване на управителя на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-21

 Решение на НС от 14.07.2016 г. за приемане на Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-26

 Решение на НС от 14.07.2016 г. за приемане на Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-26

 Решение на НС от 14.07.2016 г. за приемане на Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-26

 Решение на НС от 14.09.2023 г. за промяна в състава на Комисията по превенция и противодействие на корупцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-19

 Решение на НС от 15.01.2015 г. за попълване състава на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-23

 Решение на НС от 15.02.2019 г. във връзка с разискванията по питане от народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова относно политиката на министерството по въвеждането в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Решение на НС от 15.03.2006 г. за създаване на Временна комисия за установяване на отнетото и възстановено имущество на семействата на бившите царе Фердинанд I и Борис III и техните наследници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-24

 Решение на НС от 15.03.2007 г. за одобряване на Стратегията за приватизация на "Параходство Български морски флот" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-27

 Решение на НС от 15.04.2009 г. за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за установяване на актове и действия, с които са уредени собствеността и начинът на ползване на имоти в Студентския град в София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Решение на НС от 15.11.2012 г. за попълване състава на Комисията по земеделието и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-23

 Решение на НС от 16.06.2016 г. по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Решение на НС от 16.06.2016 г. по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през периода 1 януари - 30 юни 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Решение на НС от 17.05.2018 г. по Доклада за дейността на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-22

 Решение на НС от 17.08.2006 г. по доклада на Временната комисия за установяване на отнетото и възстановено имущество на семействата на бившите царе Фердинанд I и Борис III и техните наследници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Решение на НС от 17.12.2008 г. за отмяна на Стратегията за приватизация на "Булгартабак холдинг" - АД, София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-23

 Решение на НС от 18.01.2017 г. за подкрепа на продължаване на изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и на действията на Министерския съвет на Република България за увеличаване на финансовия ресурс н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-24

 Решение на НС от 18.04.2018 г. за удължаване срока на действие на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-24

 Решение на НС от 18.05.2016 г. за персонални промени в Министерския съвет на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-20

 Решение на НС от 18.05.2016 г. за прекратяване на пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-20

 Решение на НС от 18.05.2016 г. за промени в структурата на Министерския съвет на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-20

 Решение на НС от 18.08.2021 г. за избиране на Комисия по околната среда и водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-24

 Решение на НС от 18.08.2021 г. за избиране на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-24

 Решение на НС от 18.09.2015 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-09

 Решение на НС от 18.10.2018 г. за попълване състава и ръководството на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-23

 Решение на НС от 18.12.2009 г. за спиране на разпореждането с поземлени имоти, земеделски земи, гори, сгради и движими вещи, за които има постановени решения за признаване и възстановяване правото на собственост или са дадени като обезщетение на наследниц
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-29

 Решение на НС от 19.05.2016 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, представяне и публично оповестяване на документите и и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

 Решение на НС от 19.06.2013 г. за избиране на Комисия по земеделието и храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Решение на НС от 19.06.2013 г. за избиране на Комисия по инвестиционно проектиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Решение на НС от 19.06.2013 г. за избиране на Комисия по околната среда и водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Решение на НС от 19.06.2013 г. за избиране на Комисия по правни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Решение на НС от 19.06.2014 г. за персонални промени в Министерския съвет на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-24

 Решение на НС от 19.06.2019 г. за приватизация на обособена част от имуществото на "Пристанище Видин" - ЕООД, Видин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

 Решение на НС от 19.09.2017 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Решение на НС от 2.02.2005 г. във връзка с изслушването на заместник министър-председателя и министър на икономиката Лидия Шулева относно "Съдържанието на проекта на Меморандум за разбирателство между "Булгартабак Холдинг" - АД, и "Бритиш Америкън Тобако"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-11

 Решение на НС от 2.02.2018 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на Комисията за противодействие на кору
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-06

 Решение на НС от 2.04.2015 г. за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-07

 Решение на НС от 20.02.2015 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Мая Манолова и Дора Янкова към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова относно политиката на Министерството на регионалното разв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Решение на НС от 20.02.2020 г. за приватизация на обособена част от имуществото на "Български морски квалификационен център" - ЕАД, Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-25

 Решение на НС от 20.04.2022 г. за предприемане на действия от Агенция "Пътна инфраструктура" за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-06

 Решение на НС от 20.05.2005 г. за избиране на заместник-председател и членове на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Решение на НС от 20.05.2010 г. по Доклада за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-04

 Решение на НС от 20.09.2017 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", и на кандидат за заместник-председател, ръководещ управлен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-26

 Решение на НС от 20.10.2016 г. за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства около предоставянето, придобиването и изпълнението на права за концесия за добив на въглища от Бобовдолския въглищен басейн, участък
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-25

 Решение на НС от 21.03.2018 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите в Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парлам
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-23

 Решение на НС от 21.05.2009 г. за избиране на член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Решение на НС от 21.06.2023 г. за попълване състава на Комисията по правни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-27

 Решение на НС от 21.06.2023 г. за попълване състава на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-27

 Решение на НС от 22.07.2022 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на Комисията за противодействие на кор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-26

 Решение на НС от 22.10.2013 г. за налагане на мораториум върху придобиването на право на собственост върху земя на територията на Република България от страна на чужденци и чуждестранни юридически лица до 1 януари 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-04

 Решение на НС от 22.11.2017 г. за промяна в състава на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

 Решение на НС от 23.03.2006 г. за одобряване на Стратегията за приватизация на "България Ер" - ЕАД, София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-04

 Решение на НС от 23.06.2017 г. за попълване състава на Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и послед
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

 Решение на НС от 25 май 1995 г. за спиране осъществяването на правни сделки и административни действия от общински органи във връзка с имоти на кооперативни организации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение на НС от 26.04.2018 г. за избиране на член на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Решение на НС от 26.04.2018 г. за избиране на член на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Решение на НС от 26.04.2018 г. за избиране на член на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Решение на НС от 26.05.2009 г. по доклада на Временната анкетна комисия за установяване на актове и действия, с които е уредена собствеността и начинът на ползване на имоти в Студентски град в София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-17

 Решение на НС от 27.10.2022 г. за избиране на Комисия по околната среда и водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-08

 Решение на НС от 27.10.2022 г. за избиране на Комисия по превенция и противодействие на корупцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 27.10.2022 г. за избиране на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 28.02.2024 г. за промени в състава на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-05

 Решение на НС от 28.04.2005 г. за приемане на стратегически насоки за осъществяване на проекти за енергоефективно саниране на училищни сгради
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-10

 Решение на НС от 28.04.2017 г. за създаване на Временна комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-05

 Решение на НС от 28.05.2020 г. по Доклад за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-02

 Решение на НС от 28.07.2016 г. за избиране на председател на Комисията за финансов надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-29

 Решение на НС от 28.10.2022 г. за избиране на Комисия по правни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 29.06.2006 за удължаване срока на действие на Временната комисия за установяване на отнетото и възстановено имущество на семействата на бившите царе Фердинанд I и Борис III и техните наследници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-07

 Решение на НС от 29.06.2016 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител и подуправител на Националния осигурителен институт, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-05

 Решение на НС от 29.07.2003 г. за одобряване на Стратегията за приватизация на електроразпределителните дружества в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-05

 Решение на НС от 29.11.2023 г. за попълване състава на Комисията по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-05

 Решение на НС от 3.02.2016 г. за персонални промени в Министерския съвет на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-09

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Общо: 122 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА