Народно събрание

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 107 (стр. 2 от 2)
<<първа <предишна  1 2 следваща> последна>>
 Решение на НС от 7.09.2016 г. за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие на изпълнението на Плана за действие към Визията за деинституционализация за периода 2009 - 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-13

 Решение на НС от 8.03.2018 г. за избиране на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-13

 Решение на НС от 8.04.2016 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за членове на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-12

 Решение на НС от 9.06.2010 г. по Доклада за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-14

 Решение на НС от 9.06.2017 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Корнелия Нинова, Жельо Бойчев и Манол Генов към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков относно политиката на Министерството на р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-16

 Решение на НС от 9.11.2017 г. по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари - 30 юни 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-14

 Решение НС от 25.02.2021 г. по Доклад за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-02

Показани от 101 до 107 (стр. 2 от 2)
<<първа <предишна  1 2 следваща> последна>>

Общо: 107 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА