Народно събрание

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 121 (стр. 2 от 2)
<<първа <предишна  1 2 следваща> последна>>
 Решение на НС от 3.09.2009 г. за спиране на изключването при промяна на предназначението на гори и земи от горския фонд, придобити от физически и юридически лица, с изключение на общините, чрез замяна с гори и земи от горския фонд - частна държавна собств
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-08

 Решение на НС от 30.05.2008 г. за промени в състава и ръководството на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-06

 Решение на НС от 30.07.2020 г. за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Решение на НС от 4.09.2012 г. за одобрение на Правилника за организацията и дейността на омбудсмана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-18

 Решение на НС от 4.10.2018 г. за утвърждаване на образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, подавани от членовете на Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-05

 Решение на НС от 4.12.2013 г. за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около сделката за продажбата на летище "Божурище" през 2005 г., както и процедурата по обявяване на летището за паметник на културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-10

 Решение на НС от 5.05.2023 г. за избиране на Комисия по правни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-12

 Решение на НС от 5.05.2023 г. за избиране на Комисия по превенция и противодействие на корупцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-12

 Решение на НС от 5.05.2023 г. за избиране на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-12

 Решение на НС от 5.06.2019 г. за попълване състава на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-11

 Решение на НС от 5.11.2004 г. във връзка с разискванията по питането на народния представител Ангел Найденов към заместник министър-председателя и министър на икономиката Лидия Шулева
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-16

 Решение на НС от 7.02.2013 г. за отмяна на Стратегията за приватизация на "Вазовски машиностроителни заводи" - ЕАД, Сопот
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-12

 Решение на НС от 7.09.2016 г. за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие на изпълнението на Плана за действие към Визията за деинституционализация за периода 2009 - 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-13

 Решение на НС от 7.12.2023 г. за попълване ръководството на Комисията по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-12

 Решение на НС от 7.12.2023 г. за промени в състава на Комисията по превенция и противодействие на корупцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-12

 Решение на НС от 8.03.2018 г. за избиране на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-13

 Решение на НС от 8.04.2016 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за членове на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-12

 Решение на НС от 9.06.2010 г. по Доклада за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-14

 Решение на НС от 9.06.2017 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Корнелия Нинова, Жельо Бойчев и Манол Генов към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков относно политиката на Министерството на р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-16

 Решение на НС от 9.11.2017 г. по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари - 30 юни 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-14

 Решение НС от 25.02.2021 г. по Доклад за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-02

Показани от 101 до 121 (стр. 2 от 2)
<<първа <предишна  1 2 следваща> последна>>

Общо: 121 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА