Укази

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Указ № 1 от 10.01.2013 г. за утвърждаване на нови граници на Община Чирпан, област Стара Загора, и Община Стара Загора, област Стара Загора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-12

 Указ № 3 от 17.01.2022 г. за назначаване на Галина Владимирова Захарова за председател на Върховния касационен съд на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-21

 Указ № 10 от 3.02.2015 г. за назначаване на Лозан Йорданов Панов за председател на Върховния касационен съд на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-06

 Указ № 13 от 27.01.2005 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-28

 Указ № 19 от 10.02.2005 г. за утвърждаване на нови граници на община Враца, област Враца и община Бяла Слатина, област Враца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-22

 Указ № 20 от 4.02.2019 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-08

 Указ № 36 от 2.02.2021 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, приет от 44-то Народно събрание на 27 януари 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Указ № 66 от 2.02.2017 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за концесиите, приет от 43-то Народно събрание на 24 януари 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-07

 Указ № 73 от 11.04.2014 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-15

 Указ № 85 от 8.05.2015 г. за назначаване на Бетина Славчева Жотева за член на Съвета за електронни медии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-15

 Указ № 107 от 8.05.2019 г. за наименуване на новосъздаденото населено място на територията на община Пещера, област Пазарджик - Свети Константин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-17

 Указ № 111 от 11.04.2003 г. за утвърждаване нови граници на населени места в общини Ветово, Кубрат и Разград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-18

 Указ № 117 от 30.04.2016 г. за наименуване на географски обекти в Антарктика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-08

 Указ № 121 от 10.05.2010 г. за утвърждаване на нови граници на община Созопол и община Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-21

 Указ № 124 от 23.05.2019 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, приет от 44-то Народно събрание на 15 май 2019 г., и мотивите към указа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Указ № 160 от 29.07.2020 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства, приет от 44-то Народно събрание на 22 юли 2020 г., и мотивите към указа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Указ № 177 от 22.07.2014 г. за утвърждаване на границите на община Сърница, област Пазарджик, с административен център гр. Сърница и утвърждаване на нови граници на община Велинград, област Пазарджик
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Указ № 178 от 6.10.2015 г. за назначаване на Мариана Тодорова Карагьозова-Финкова за съдия в Конституционния съд на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-09

 Указ № 179 от 6.10.2015 г. за назначаване на Филип Димитров Димитров за съдия в Конституционния съд на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-09

 Указ № 197 от 20.07.2018 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, приет от 44-то Народно събрание на 18 юли 2018 г., и мотивите към указа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-27

 Указ № 201 от 31.07.2018 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-03

 Указ № 216 от 23.10.2017 г. за назначаване на Георги Златев Чолаков за председател на Върховния административен съд на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-27

 Указ № 227 от 18.11.2015 за наименуване на географски обекти в Антарктика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-01

 Указ № 230 от 16.10.2018 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение на Закона за държавната собственост, приет от 44-то Народно събрание на 10 октомври 2018 г., и мотивите към него
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-23

 Указ № 274 от 29.12.2017 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-03

 Указ № 277 от 23.11.2018 г. за наименуване на географски обекти в Антарктика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 Указ № 314 за връщане за ново обсъждане в НС Закона за изменение на Закона за водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-12

 Указ № 372 от 21.12.2004 г. за утвърждаване нови граници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-28

 Указ № 379 от 30.11.2016 г. за преименуване на село Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград, на село Мосомище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-13

Общо: 29 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА