Други

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>
 2003 - Съдържание на актовете, обнародвани в официалния раздел на "Държавен вестник" през 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-30

 2011 - Справочник на нормативните актове, обнародвани в "Държавен вестник" през 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-31

 2011 - Съдържание на актовете, обнародвани в официалния раздел на "Държавен вестник" през 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-31

 2012 - Справочник на нормативните актове, обнародвани в "Държавен вестник" през 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 2012 - Съдържание на актовете, обнародвани в официалния раздел на "Държавен вестник" през 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 2013 - Справочник на нормативните актове, обнародвани в "Държавен вестник" през 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 2013 - Съдържание на актовете, обнародвани в официалния раздел на "Държавен вестник" през 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 2014 - Справочник на нормативните актове, обнародвани в "Държавен вестник" през 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 2014 - Съдържание на актовете, обнародвани в официалния раздел на " Държавен вестник " през 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 2015 - Справочник на нормативните актове, обнародвани в "Държавен вестник" през 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-30

 2015 - Съдържание на актовете, обнародвани в официалния раздел на "Държавен вестник" през 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-30

 2016 - Справочник на нормативните актове, обнародвани в "Държавен вестник" през 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 2016 - Съдържание на актовете, обнародвани в официалния раздел на "Държавен вестник" през 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 Двугодишен застъпващ се работен план (ЗРП) за 2018 - 2019 г., България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-13

 Двугодишен застъпващ се работен план 2019 - 2020 г. за изпълнение на Плана за действие по програмата за страната 2018 - 2022 г. между Правителството на Република България и Фонда за децата на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-02

 Двугодишен застъпващ се работен план за 2023 - 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

 Декларация на 40-то НС от 27.06.2008 г. на Република България относно резултатите от проведената Седмица на социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-04

 Декларация на НС на Република България от 18.12.2008 г. по повод 60-ата годишнина от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-23

 Декларация на НС от 14.06.2006 г. на Република България за успешно приключване на процеса на пълноправно членство на Република България в Европейския съюз на 1 януари 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-16

 Договор № РД-НС-01-2 от 30.12.2011 г. за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2012 г. между Националната здравно-осигурителна каса и Българския зъболекарски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-17

 Договор № РД-НС-01-2 от 29.12.2014 г. за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2015 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-20

 Договор № РД-НС-01-3 от 30.12.2011 г. за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2012 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-17

 Договор № РД-НС-01-4 от 18.12.2013 г. за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2014 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-08

 Договор № РД-НС-01-4 от 29.12.2014 г. за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2015 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-20

 Договор № РД-НС-01-5 от 18.12.2012 г. за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2013 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-18

 Договор № РД-НС-01-5 от 18.12.2013 г. за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2014 г. между Националната здравно- осигурителна каса и Българския зъболекарски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-10

 Единен класификатор на длъжностите в администрацията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-21

 Етичен кодекс на адвоката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-07

 Класификатор на длъжностите в администрацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

 Класификатор на длъжностите в служба "Военно разузнаване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-02

 Кодекс за професионална етика на стоматолозите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Кодекс на професионалната етика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Методика за за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и операции на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-21

 Методика за заплащане на дейностите в болничната медицинска помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Методика за заплащане на дейностите в болничната медицинска помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Методика за заплащане на дейностите в болничната медицинска помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Методика за заплащане на дейностите в извънболничната дентална помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Методика за заплащане на дейностите в извънболничната дентална помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Методика за заплащане на дейностите в извънболничната дентална помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Методика за заплащане на дейностите в извънболничната медицинска помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Методика за заплащане на дейностите в извънболничната медицинска помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Методика за заплащане на комплексно диспансерно наблюдение на пациенти с кожно-венерически и психични заболявания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Методика за заплащане на комплексно диспансерно наблюдение на пациенти с кожно-венерически и психични заболявания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-13

 Методика за изчисляване коефициента на изменението на добавената стойност на един зает
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-03

 Методика за изчисляване коефициента на изменението на добавената стойност на един зает
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-10

 Методика за изчисляване коефициента на изменението на добавената стойност на един зает
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-15

 Методика за изчисляване коефициента на изменението на добавената стойност на един зает
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-21

 Методика за изчисляване на коефициент, измерващ изменението на приходите от медицински и други услуги на търговските дружества - лечебни заведения за извънболнична помощ, с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-25

 Методика за определяне и актуализиране на линията на бедност за страната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Методика за определяне на линията на бедност за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-17

 Методика за остойностяване на дейностите в болничната медицинска помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Методика за остойностяване на дейностите в болничната медицинска помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Методика за остойностяване на дейностите в болничната медицинска помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Методика за остойностяване на дейностите в извънболничната дентална помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Методика за остойностяване на дейностите в извънболничната дентална помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Методика за остойностяване на дейностите в извънболничната дентална помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Методика за остойностяване на дейностите в извънболничната медицинска помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Методика за остойностяване на дейностите в извънболничната медицинска помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Методика за остойностяване на дейностите в извънболничната медицинска помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Методика за остойностяване на комплексното диспансерно наблюдение на пациентите с кожно-венерически и психични заболявания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Методика за остойностяване на комплексното диспансерно наблюдение на пациентите с кожновенерически и психични заболявания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Методика за отпускане на средства за финансиране на проекти по чл. 25, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-17

 Методика за отпускане на средства за финансиране на целеви проекти на основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания и във връзка с чл. 28, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-10

 Методика за подбор и оценка на работодатели, подали заявки за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-14

 Методика за подбор на лица с трайни увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Методика за прилагане на Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2023 г. за лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от бюджета на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-10

 Методика за разпределение на средствата по фонд "Социална закрила"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

 Методика за разпределение на средствата по фонд "Социална закрила" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

 Методика за условията и реда за договаряне на стойността на медицинските изделия, предназначени за заболявания, включени в списъка по наредбата по чл. 45, ал. 3 ЗЗО, и на медицинските изделия, които се заплащат в условията на болнична медицинска помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-10

 Методика за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-02

 Методика за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

 Методика за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-28

 Методика за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Методика за финансиране на проектни предложения на работодатели/органи по назначаване по Национална програма за заетост на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-08

 Методика за финансиране на проектни предложения на работодатели/органи по назначаване по Национална програма за заетост на хората с увреждания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Национален рамков договор № РД-НС-01-2 от 1.09.2023 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2023 - 2025 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-08

 Национален рамков договор № РД-НС-01-3 от 1.09.2023 г. за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2023 - 2025 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-17

 Национален рамков договор № РД-НС-01-4 от 23.12.2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 - 2022 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-08

 Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2011 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-10

 Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2012 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-18

 Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2013 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-10

 Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2014 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-23

 Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2015 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-18

 Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2017 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-23

 Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2018 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-14

 Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2012 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-10

 Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2014 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-23

 Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-23

 Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-24

 Национална здравна стратегия 2020
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Национална класификация на професиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Национална програма за заетост на хората с увреждания съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Национална програма за заетост на хората с увреждания съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Национална статистическа програма за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-08

 Национална статистическа програма за 2021 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-15

 Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005 - 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-17

 Норми за физическо натоварване на работниците и хигиенно-физиологични и ергономични изисквания за рационална организация на работното място и трудовите процеси № 5 на МНЗ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Общо: 114 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА