Инструкции

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>
 Инструкция № I-41 от 25.03.2003 г. за дейността на районните и младши районните инспектори от Националната полиция (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-14

 Инструкция № I-167 от 23.07.2003 г. за реда за действие на полицейските органи при задържането на лица в структурните звена на МВР, за оборудването на местата за настаняване на задържани лица и реда в тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Инструкция № I-171 от 25.08.2004 г. за организацията и реда за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица от органите на МВР (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-28

 Инструкция № I-185 от 6.12.2002 г. за определяне реда за възстановяване на идентификационния номер на пътно превозно средство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-05

 Инструкция № I-21 от 29.02.2000 г. за работа с Автоматизираната дактилоскопна идентификационна система AFIS (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-02

 Инструкция № І-6 от 14.04.2020 г. за взаимодействие между Прокуратурата на Република България и Държавна агенция "Национална сигурност" при осъществяване дейността на Бюрото по защита при главния прокурор (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-18

 Инструкция № I-8 от 18.10.2012 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители на Държавна агенция "Национална сигурност" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Инструкция № I-9 от 16.07.2009 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители на Държавна агенция "Национална сигурност" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-16

 Инструкция № Iз-1015 от 4.07.2006 г. за дисциплината и дисциплинарната практика в МВР (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-18

 Инструкция № Iз-1063 от 5.06.2007 г. за издаване на визи на граничните контролно-пропускателни пунктове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-02

 Инструкция № Iз-1143 от 4.05.2011 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-11

 Инструкция № Iз-1209 от 2.07.2007 г. за взаимодействие на органите на Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР, с граждани и неправителствени организации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-08

 Инструкция № Iз-1261 от 22.08.2006 г. за организиране и осъществяване на дихателната защита в структурните звена на Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-16

 Инструкция № I-1298 от 15.10.2015 г. за вида на информацията и реда за предоставянето й от Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция "Национална сигурност" на Бюрото по защита при главния прокурор за изпълнение на функциите на бюрото (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-24

 Инструкция № Iз-1405 от 24.07.2009 г. за реда за осъществяване на граничната проверка на граничните контролно-пропускателни пунктове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-21

 Инструкция № Iз-1455 от 31.07.2013 г. за способите и организацията за осъществяване наблюдението на държавната граница на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Инструкция № Iз-1527 от 10.06.2011 г. за организацията и дейността на Специализирания отряд "Въздушно наблюдение" в Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-12

 Инструкция № Iз-1665 от 22.08.2013 г. за организацията на работа и реда за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Инструкция № Iз-1707 от 7.11.2007 г. за взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и Държавната агенция по горите при опазването на горите, дивеча и рибата в обектите за любителски риболов на територията на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-21

 Инструкция № Iз-1711 от 15.09.2009 г. за оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица в структурите на Министерството на вътрешните работи и реда в тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-03

 Инструкция № Iз-1721 от 12.11.2007 г. за дейността на структурните звена на Националната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" при регистриране на възникналите пожари, аварии, бедствия и катастрофи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-11

 Инструкция № Iз-1813 от 6.10.2006 г. за организация на дейността на полицейските и младши полицейските инспектори от териториална полиция в Национална служба "Полиция" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-23

 Инструкция № Iз-1863 от 13.10.2009 г. за реда за издаване на удостоверителни документи за досъдебни производства в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-21

 Инструкция № Iз-2019 от 9.11.2006 г. за организацията и реда за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица от органите на МВР (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-23

 Инструкция № Iз-2295 от 13.11.2012 г. за организация на дейността в Министерството на вътрешните работи по териториалното обслужване на гражданите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-14

 Инструкция № Iз-2401 от 16.09.2011 г. за химическа, биологическа и радиационна защита при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-16

 Инструкция № Iз-2451 от 29.12.2006 г. за реда за действие на полицейските органи при задържане на лица в структурните звена на МВР, за оборудването на местата за настаняване на задържани лица и реда в тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-02

 Инструкция № Iз-2453 от 04.12.2012 г. за реда за разпределяне на работното време на държавните служители в Министерството на вътрешните работи, отчитането му и компенсиране на работата извън установеното работно време (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-19

 Инструкция № Iз-2593 от 3.11.2010 г. за условията и реда за съгласуване на молби за визи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-15

 Инструкция № Iз-2695 от 18.10.2011 г. за реда за осъществяване на оперативна защита при наводнения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Инструкция № Iз-2663 от 9.11.2010 г. за реда за осъществяване на операции по издирване и спасяване от Главна дирекция "Гражданска защита" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-06

 Инструкция № Iз-2813 от 4.11.2011 г. за дисциплината и дисциплинарната практика в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-12

 Инструкция № Iз-2935 от 21.11.2011 г. за реда за осъществяване на операции по издирване и спасяване от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-16

 Инструкция № Iз-33 от 11.01.2012 г. за реда за осъществяване на неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Инструкция № Iз-37 от 12.01.2012 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-19

 Инструкция № Iз-333 от 23.02.2007 г. за реда за издаване на удостоверителни документи за досъдебни производства в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-23

 Инструкция № Iз-381 от 10.03.2009 г. за реда за обработка на лични данни в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Инструкция № Iз-487 от 28.03.2007 г. за реда и организацията за издаване на документите по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-02

 Инструкция № Iз-507 от 26.03.2008 г. за осъществяване на прием на граждани и подкрепа на жертви на престъпления в структурите на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-17

 Инструкция № Iз-547 от 11.03.2013 г. за условията и реда за дейността на дирекция "Специална куриерска служба" на Министерството на вътрешните работи по осигуряване на военна пощенска свръзка при бедствия, при въвеждане на режим "военно положение" или "по
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-23

 Инструкция № 513 от 11.03.2013 г. за реда и сроковете за осъществяване на взаимодействие между Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, Държавна агенция "Национална сигурност", Министерството на вътрешните работи, органите към министъра на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-05

 Инструкция № Iз-633 от 25.03.2013 г. за патрулно-постова дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Инструкция № Iз-723 от 16.04.2007 г. за взаимодействието между Министерството на вътрешните работи и Националната служба за охрана при президента на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-20

 Инструкция № Iз-849 от 14.05.2007 г. за условията и реда, при които органите на Министерството на вътрешните работи оказват съдействие на частните и държавните съдебни изпълнители при изпълнение на техните правомощия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-18

 Инструкция № RB 421133-001-09/4а-114 от 23.04.2020 г. за взаимодействие между Прокуратурата на Република България и Министерството на вътрешните работи при осъществяване дейността на Бюрото по защита при главния прокурор (поверително) (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-16

 Инструкция № ВП-5400 от 22.10.2009 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от военнослужещите и цивилните служители по служебно правоотношение от служба "Военна полиция" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Инструкция № И-1 от 5.05.2005 г. за реда за извършване на полицейска регистрация в служба "Сигурност - Военна полиция и Военно контраразузнаване" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-25

 Инструкция № И-1 от 14.06.2011 г. за организацията, готовността и реда за действие на дежурните сили и средства от Българската армия за контрол над въздухоплаването при охрана на въздушното пространство на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-19

 Инструкция № И-1 от 10.04.2020 г. за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на съдии (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-19

 Инструкция № И-1 от 8.06.2022 г. за условията и реда за организиране, поддържане и достъп до електронния регистър на военнослужещите и цивилните служители - "Автоматизирана система за управление на човешките ресурси" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-28

 Инструкция № И-2 от 10.04.2020 г. за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на прокурори и следователи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-19

 Инструкция № И-3 от 13.09.2006 г. за реда за действие на военнополицейските органи при задържане на лица в регионалните служби на служба "Военна полиция", за оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-14

 Инструкция № И-3 от 08.09.2015 г. за реда и организацията на работа на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на Комисията за избор н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-02

 Инструкция № И-4 от 30.08.2011 г. за подбора на военнослужещи и граждански лица за работа в служба "Военна информация" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Инструкция № И-5 от 14.07.2009 г. за реда и организацията на работа на комисиите за кариерно и кадрово развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-30

 Инструкция № И-5 от 25.05.2010 г. за условията, реда и процедурите за организиране на работата на административните структури на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-23

 Инструкция № И-5 от 7.09.2011 г. за реда и организацията на работа на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Инструкция № И-5 от 9.08.2013 г. за психологично осигуряване на военнослужещите и кандидатите за назначаване на длъжности за военнослужещи в служба "Военна полиция" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-03

 Инструкция № И-5 от 5.09.2017 г. за условията и реда за организиране, поддържане и достъп до електронния регистър на военнослужещите и цивилните служители - "Автоматизирана система за управление на човешките ресурси" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-17

 Инструкция № И-6 от 24.06.2003 г. за реда на издаване, отчитане, съхранение и унищожаване на служебни карти на служителите - граждански лица от административните структури на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-06

 Инструкция № И-8 от 9.09.2009 г. за оперативно-издирвателната дейност на служба "Военна полиция" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-14

 Инструкция № И-10 от 9.09.2009 г. за организация на работата в служба "Военна полиция" по постъпили съобщения и сигнали (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-14

 Инструкция № РД-259 от 14.07.2008 г. за определяне на реда за ползване на отпуските от държавните служители в Държавна агенция "Национална сигурност" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-30

 Инструкция № РД-595 от 27.04.2009 г. за реда за разпределянето на работното време, за неговото отчитане и за компенсирането на работата на държавните служители в Държавна агенция "Национална сигурност" извън редовното работно време (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 Инструкция № 1 от 22.06.2001 г. за прилагане на чл. 19а от Закона за гражданската регистрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-21

 Инструкция № 1 от 10.01.2002 г. на Националния осигурителен институт за условията и реда за разходване на средствата от бюджета на държавното обществено осигуряване, определени като парични помощи за профилактика и рехабилитация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-23

 Инструкция № 1 от 9.04.2004 г. относно реда за назначаване и приемане на почетни (нещатни) консулски длъжностни лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-16

 Инструкция № 1 от 1.06.2005 г. за издаване на визи на граничните контролно-пропускателни пунктове по реда на чл. 9, ал. 6 от Закона за чужденците в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-22

 Инструкция № 1 от 18.04.2006 г. за издаването на дипломатически и служебни паспорти от Министерството на външните работи на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-31

 Инструкция № 1 от 25.09.2006 г. за взаимодействие между органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, органите на Министерството на вътрешните работи, органите към министъра на финансите, прокуратурата и следствените органи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-14

 Инструкция № 1 от 16.07.2007 г. за реда за осъществяване на оперативна защита при наводнения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-01

 Инструкция № 1 от 20.11.2008 г. за образуване на средствата за работна заплата в държавните горски стопанства и в държавните ловни стопанства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-11

 Инструкция № 1 от 20.05.2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-10

 Инструкция № 1 от 4.01.2012 г. за реда за водене на Регистъра за научната дейност в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Инструкция № 1 от 30.10.2014 г. за провеждане на целодневна организация на учебния ден (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-16

 Инструкция № 1 от 12.07.2018 г. за водене, поддържане и предоставяне на достъп до държавните регистри и до досиетата на обектите на индустриална собственост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-18

 Инструкция № 2 от 29.07.1994 г. за изискванията за заемане на длъжността "учител" или "възпитател" съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-27

 Инструкция № 2 от 18.06.1997 г. за съдържанието на аптечките на моторните превозни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-11

 Инструкция № 2 от 4.02.2000 г. за борба с ерозията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-27

 Инструкция № 2 от 14.07.2011 г. за определяне на реда за създаване, използване и закриване на информационните фондове и за контрола върху тях в служба "Военна информация" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Инструкция № 3 от 17.11.2000 г. за взаимодействие между органите на Министерство на вътрешните работи и Данъчната администрация при Министерство на финансите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-20

 Инструкция № 3 от 24.08.2004 г. за реда за водене на регистър на научната дейност в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-17

 Инструкция № 3 от 18.07.2007 г. за реда за осъществяване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-24

 Инструкция № 3 от 15.04.2010 г. за реда и организацията на работа на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-27

 Инструкция № 5 от 20.04.2001 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-10

 Инструкция № 5 от 15.03.2002 г. за условията и реда за възлагане изпълнението на лесокултурни дейности (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-21

 Инструкция № 5 от 7.05.2008 г. за прилагане на § 19и от преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Инструкция № 5 от 9.01.2009 г. за радиационна, химична и биологична защита при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Инструкция № 7 от 22.10.2010 г. за реда за упражняване на правомощията от органите на служба "Военна полиция" в структурите на служба "Военна информация" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-14

 Инструкция № И-6 от 3.08.2010 г. за правната дейност в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-05

 Инструкция № И-9 от 9.09.2009 г. за реда за осъществяване на действията по извършване на полицейска регистрация в служба "Военна полиция" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-14

 Инструкция № 10 от 29.06.2001 г. за реда на изготвяне на длъжностни характеристики за длъжностите, заемани от кадрови военнослужещи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-13

 Инструкция № 19 от 19.07.2000 г. за организацията, функциите и дейността на държавните горски разсадници и производството на фиданки в тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Инструкция № 24 от 1.11.1999 г. за работа на Центъра за планиране и разпределение на въздушното пространство на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-08

 Инструкция № 24 от 27.09.2013 г. за работа на Центъра за планиране и разпределение на въздушното пространство на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Инструкция № 25 от 1.11.1999 г. за структурата и правилата за работа на Центъра за координиране използването на въздушното пространство на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Инструкция № 512 от 1.12.2006 г. за провеждане на радиотелефонна комуникация при обслужване на въздушното движение в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-01

 Инструкция № 1635 от 6.03.2009 г. за издаването, ползването, съхраняването, воденето на отчет, сдаването и унищожаването на удостоверителните документи в Националната служба за охрана при Президента на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-01

 Инструкция № 1747 от 30.03.2010 г. за военната служба в Националната служба за охрана при Президента на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-01

 Инструкция № 2212 от 12.11.2009 г. за военната служба в Националната разузнавателна служба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-21

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Общо: 115 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА