Инструкции

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>
 Инструкция № I-41 от 25.03.2003 г. за дейността на районните и младши районните инспектори от Националната полиция (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-14

 Инструкция № I-167 от 23.07.2003 г. за реда за действие на полицейските органи при задържането на лица в структурните звена на МВР, за оборудването на местата за настаняване на задържани лица и реда в тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Инструкция № I-171 от 25.08.2004 г. за организацията и реда за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица от органите на МВР (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-28

 Инструкция № I-185 от 6.12.2002 г. за определяне реда за възстановяване на идентификационния номер на пътно превозно средство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-05

 Инструкция № I-21 от 29.02.2000 г. за работа с Автоматизираната дактилоскопна идентификационна система AFIS (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-02

 Инструкция № І-6 от 14.04.2020 г. за взаимодействие между Прокуратурата на Република България и Държавна агенция "Национална сигурност" при осъществяване дейността на Бюрото по защита при главния прокурор (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-18

 Инструкция № I-8 от 18.10.2012 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители на Държавна агенция "Национална сигурност" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Инструкция № I-9 от 16.07.2009 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители на Държавна агенция "Национална сигурност" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-16

 Инструкция № Iз-1015 от 4.07.2006 г. за дисциплината и дисциплинарната практика в МВР (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-18

 Инструкция № Iз-1063 от 5.06.2007 г. за издаване на визи на граничните контролно-пропускателни пунктове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-02

 Инструкция № Iз-1143 от 4.05.2011 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-11

 Инструкция № Iз-1209 от 2.07.2007 г. за взаимодействие на органите на Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР, с граждани и неправителствени организации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-08

 Инструкция № Iз-1261 от 22.08.2006 г. за организиране и осъществяване на дихателната защита в структурните звена на Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-16

 Инструкция № I-1298 от 15.10.2015 г. за вида на информацията и реда за предоставянето й от Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция "Национална сигурност" на Бюрото по защита при главния прокурор за изпълнение на функциите на бюрото (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-24

 Инструкция № Iз-1405 от 24.07.2009 г. за реда за осъществяване на граничната проверка на граничните контролно-пропускателни пунктове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-21

 Инструкция № Iз-1455 от 31.07.2013 г. за способите и организацията за осъществяване наблюдението на държавната граница на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Инструкция № Iз-1527 от 10.06.2011 г. за организацията и дейността на Специализирания отряд "Въздушно наблюдение" в Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-12

 Инструкция № Iз-1665 от 22.08.2013 г. за организацията на работа и реда за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Инструкция № Iз-1711 от 15.09.2009 г. за оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица в структурите на Министерството на вътрешните работи и реда в тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-03

 Инструкция № Iз-1721 от 12.11.2007 г. за дейността на структурните звена на Националната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" при регистриране на възникналите пожари, аварии, бедствия и катастрофи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-11

 Инструкция № Iз-1813 от 6.10.2006 г. за организация на дейността на полицейските и младши полицейските инспектори от териториална полиция в Национална служба "Полиция" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-23

 Инструкция № Iз-1863 от 13.10.2009 г. за реда за издаване на удостоверителни документи за досъдебни производства в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-21

 Инструкция № Iз-2019 от 9.11.2006 г. за организацията и реда за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица от органите на МВР (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-23

 Инструкция № Iз-2295 от 13.11.2012 г. за организация на дейността в Министерството на вътрешните работи по териториалното обслужване на гражданите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-14

 Инструкция № Iз-2401 от 16.09.2011 г. за химическа, биологическа и радиационна защита при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-16

 Инструкция № Iз-2451 от 29.12.2006 г. за реда за действие на полицейските органи при задържане на лица в структурните звена на МВР, за оборудването на местата за настаняване на задържани лица и реда в тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-02

 Инструкция № Iз-2453 от 04.12.2012 г. за реда за разпределяне на работното време на държавните служители в Министерството на вътрешните работи, отчитането му и компенсиране на работата извън установеното работно време (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-19

 Инструкция № Iз-2593 от 3.11.2010 г. за условията и реда за съгласуване на молби за визи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-15

 Инструкция № Iз-2695 от 18.10.2011 г. за реда за осъществяване на оперативна защита при наводнения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Инструкция № Iз-2663 от 9.11.2010 г. за реда за осъществяване на операции по издирване и спасяване от Главна дирекция "Гражданска защита" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-06

 Инструкция № Iз-2813 от 4.11.2011 г. за дисциплината и дисциплинарната практика в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-12

 Инструкция № Iз-2935 от 21.11.2011 г. за реда за осъществяване на операции по издирване и спасяване от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-16

 Инструкция № Iз-33 от 11.01.2012 г. за реда за осъществяване на неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Инструкция № Iз-37 от 12.01.2012 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-19

 Инструкция № Iз-333 от 23.02.2007 г. за реда за издаване на удостоверителни документи за досъдебни производства в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-23

 Инструкция № Iз-381 от 10.03.2009 г. за реда за обработка на лични данни в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Инструкция № Iз-487 от 28.03.2007 г. за реда и организацията за издаване на документите по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-02

 Инструкция № Iз-507 от 26.03.2008 г. за осъществяване на прием на граждани и подкрепа на жертви на престъпления в структурите на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-17

 Инструкция № 513 от 11.03.2013 г. за реда и сроковете за осъществяване на взаимодействие между Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, Държавна агенция "Национална сигурност", Министерството на вътрешните работи, органите към министъра на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-05

 Инструкция № Iз-633 от 25.03.2013 г. за патрулно-постова дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Инструкция № Iз-723 от 16.04.2007 г. за взаимодействието между Министерството на вътрешните работи и Националната служба за охрана при президента на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-20

 Инструкция № Iз-849 от 14.05.2007 г. за условията и реда, при които органите на Министерството на вътрешните работи оказват съдействие на частните и държавните съдебни изпълнители при изпълнение на техните правомощия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-18

 Инструкция № RB 421133-001-09/4а-114 от 23.04.2020 г. за взаимодействие между Прокуратурата на Република България и Министерството на вътрешните работи при осъществяване дейността на Бюрото по защита при главния прокурор (поверително) (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-16

 Инструкция № ВП-5400 от 22.10.2009 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от военнослужещите и цивилните служители по служебно правоотношение от служба "Военна полиция" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Инструкция № И-1 от 5.05.2005 г. за реда за извършване на полицейска регистрация в служба "Сигурност - Военна полиция и Военно контраразузнаване" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-25

 Инструкция № И-1 от 10.04.2020 г. за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на съдии (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-19

 Инструкция № И-2 от 10.04.2020 г. за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на прокурори и следователи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-19

 Инструкция № И-3 от 13.09.2006 г. за реда за действие на военнополицейските органи при задържане на лица в регионалните служби на служба "Военна полиция", за оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-14

 Инструкция № И-3 от 08.09.2015 г. за реда и организацията на работа на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на Комисията за избор н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-02

 Инструкция № И-4 от 30.08.2011 г. за подбора на военнослужещи и граждански лица за работа в служба "Военна информация" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Инструкция № И-5 от 14.07.2009 г. за реда и организацията на работа на комисиите за кариерно и кадрово развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-30

 Инструкция № И-5 от 25.05.2010 г. за условията, реда и процедурите за организиране на работата на административните структури на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-23

 Инструкция № И-5 от 7.09.2011 г. за реда и организацията на работа на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Инструкция № И-5 от 9.08.2013 г. за психологично осигуряване на военнослужещите и кандидатите за назначаване на длъжности за военнослужещи в служба "Военна полиция" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-03

 Инструкция № И-5 от 5.09.2017 г. за условията и реда за организиране, поддържане и достъп до електронния регистър на военнослужещите и цивилните служители - "Автоматизирана система за управление на човешките ресурси" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-17

 Инструкция № И-6 от 24.06.2003 г. за реда на издаване, отчитане, съхранение и унищожаване на служебни карти на служителите - граждански лица от административните структури на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-06

 Инструкция № И-8 от 9.09.2009 г. за оперативно-издирвателната дейност на служба "Военна полиция" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-14

 Инструкция № И-10 от 9.09.2009 г. за организация на работата в служба "Военна полиция" по постъпили съобщения и сигнали (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-14

 Инструкция № РД-595 от 27.04.2009 г. за реда за разпределянето на работното време, за неговото отчитане и за компенсирането на работата на държавните служители в Държавна агенция "Национална сигурност" извън редовното работно време (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 Инструкция № 1 от 22.06.2001 г. за прилагане на чл. 19а от Закона за гражданската регистрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-21

 Инструкция № 1 от 10.01.2002 г. на Националния осигурителен институт за условията и реда за разходване на средствата от бюджета на държавното обществено осигуряване, определени като парични помощи за профилактика и рехабилитация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-23

 Инструкция № 1 от 9.04.2004 г. относно реда за назначаване и приемане на почетни (нещатни) консулски длъжностни лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-16

 Инструкция № 1 от 1.06.2005 г. за издаване на визи на граничните контролно-пропускателни пунктове по реда на чл. 9, ал. 6 от Закона за чужденците в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-22

 Инструкция № 1 от 18.04.2006 г. за издаването на дипломатически и служебни паспорти от Министерството на външните работи на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-31

 Инструкция № 1 от 25.09.2006 г. за взаимодействие между органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, органите на Министерството на вътрешните работи, органите към министъра на финансите, прокуратурата и следствените органи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-14

 Инструкция № 1 от 16.07.2007 г. за реда за осъществяване на оперативна защита при наводнения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-01

 Инструкция № 1 от 20.11.2008 г. за образуване на средствата за работна заплата в държавните горски стопанства и в държавните ловни стопанства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-11

 Инструкция № 1 от 20.05.2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-10

 Инструкция № 1 от 4.01.2012 г. за реда за водене на Регистъра за научната дейност в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Инструкция № 1 от 30.10.2014 г. за провеждане на целодневна организация на учебния ден (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-16

 Инструкция № 1 от 12.07.2018 г. за водене, поддържане и предоставяне на достъп до държавните регистри и до досиетата на обектите на индустриална собственост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-18

 Инструкция № 2 от 29.07.1994 г. за изискванията за заемане на длъжността "учител" или "възпитател" съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-27

 Инструкция № 2 от 18.06.1997 г. за съдържанието на аптечките на моторните превозни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-11

 Инструкция № 2 от 4.02.2000 г. за борба с ерозията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-27

 Инструкция № 2 от 14.07.2011 г. за определяне на реда за създаване, използване и закриване на информационните фондове и за контрола върху тях в служба "Военна информация" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Инструкция № 3 от 17.11.2000 г. за взаимодействие между органите на Министерство на вътрешните работи и Данъчната администрация при Министерство на финансите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-20

 Инструкция № 3 от 24.08.2004 г. за реда за водене на регистър на научната дейност в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-17

 Инструкция № 3 от 18.07.2007 г. за реда за осъществяване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-24

 Инструкция № 3 от 15.04.2010 г. за реда и организацията на работа на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-27

 Инструкция № 5 от 20.04.2001 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-10

 Инструкция № 5 от 15.03.2002 г. за условията и реда за възлагане изпълнението на лесокултурни дейности (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-21

 Инструкция № 5 от 7.05.2008 г. за прилагане на § 19и от преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Инструкция № 5 от 9.01.2009 г. за радиационна, химична и биологична защита при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Инструкция № 7 от 22.10.2010 г. за реда за упражняване на правомощията от органите на служба "Военна полиция" в структурите на служба "Военна информация" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-14

 Инструкция № И-6 от 3.08.2010 г. за правната дейност в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-05

 Инструкция № И-9 от 9.09.2009 г. за реда за осъществяване на действията по извършване на полицейска регистрация в служба "Военна полиция" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-14

 Инструкция № 10 от 29.06.2001 г. за реда на изготвяне на длъжностни характеристики за длъжностите, заемани от кадрови военнослужещи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-13

 Инструкция № 19 от 19.07.2000 г. за организацията, функциите и дейността на държавните горски разсадници и производството на фиданки в тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Инструкция № 24 от 1.11.1999 г. за работа на Центъра за планиране и разпределение на въздушното пространство на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-08

 Инструкция № 512 от 1.12.2006 г. за провеждане на радиотелефонна комуникация при обслужване на въздушното движение в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-01

 Инструкция № 1635 от 6.03.2009 г. за издаването, ползването, съхраняването, воденето на отчет, сдаването и унищожаването на удостоверителните документи в Националната служба за охрана при Президента на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-01

 Инструкция № 1747 от 30.03.2010 г. за военната служба в Националната служба за охрана при Президента на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-01

 Инструкция № 2212 от 12.11.2009 г. за военната служба в Националната разузнавателна служба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-21

 Инструкция № 4444 от 13.10.1999 г. за правилата за полети и обслужването на въздушното движение (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-17

 Инструкция № 4969 от 20.08.2009 г. за военната служба в Националната служба за охрана при Президента на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Инструкция № 8121з-470 от 27.04.2015 г. за организацията на дейността по установяване на дисциплинарни нарушения и налагане на дисциплинарни наказания, събирането и обработката на информация за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в Мини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-16

 Инструкция № 8121з-794 от 29.10.2014 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-15

 Инструкция № 8121з-582 от 19.09.2014 г. за определяне вида, условията и реда за издаване, ползване, подмяна, отчет, съхранение и унищожаване на служебните карти, други карти и пропуски в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-21

 Инструкция № 8121з-782 от 2.07.2015 г. за определяне вида, условията и реда за издаване и ползване на служебните карти в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-23

 Инструкция № 8121з-813 от 9.07.2015 г. за реда и организацията за осъществяване на граничните проверки на граничните контролно-пропускателни пунктове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-15

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Общо: 107 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА