Инструкции

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 107 (стр. 2 от 2)
<<първа <предишна  1 2 следваща> последна>>
 Инструкция № 8121з-823 от 5.11.2014 г. за организация на дейността в Министерството на вътрешните работи по териториалното обслужване на населението (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-07

 Инструкция № 8121з-891 от 26.11.2014 г. за наблюдението на държавната граница на Република България, специфичната охранителна дейност за участие в мерките за постигане на летищна сигурност в обществените зони и периметъра на летищата и прилагане на компен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-27

 Инструкция № 8121з-914 от 1.12.2014 г. за условията и реда за осъществяване на неотложни аварийно-възстановителни работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-09

 Инструкция № 8121з-915 от 1.12.2014 г. за условията и реда за осъществяване на оперативна защита при наводнения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-09

 Инструкция № 8121з-953 от 8.12.2014 г. за условията и реда за осъществяване на химическа, биологическа и радиационна защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-09

 Инструкция № 8121з-955 от 8.12.2014 г. за условията и реда за осъществяване на операции по издирване и спасяване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-09

 Инструкция № 8121з-1122 от 12.09.2015 г. за реда за обработка на лични данни в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-19

Показани от 101 до 107 (стр. 2 от 2)
<<първа <предишна  1 2 следваща> последна>>

Общо: 107 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА