Околна среда и екология. Природни ресурси

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 25)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>
 Заповед № РД-725 от 10.06.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Пожара", землище на с. Борислав, община Пордим, област Плевен, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-727 от 10.06.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Гурунчето", землище на гр. Тетевен, община Тетевен, област Ловеч, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-728 от 10.06.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Пипра - калето", землище на с. Телиш, община Червен бряг, област Плевен, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-729 от 10.06.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Пожари", землище на с. Вълчи трън, община Пордим, област Плевен, в защитена местност с наименование "Вълчитрънската гора"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-73 от 3.02.2009 г. за специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения през 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-17

 Заповед № РД-730 от 10.06.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Държавна гора в м. Шумата", землище на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, в защитена местност с наименование "Шумата"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-731 от 10.06.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Николаевските гори", землище на с. Николаево, община Плевен, област Плевен, в защитена местност с наименование "Турията"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-732 от 10.06.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Държавна гора в м. Микренска усойна", землище на с. Голяма Желязна, община Троян, област Ловеч, в защитена местност с наименование "Микренска усойна"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-733 от 10 юни 2003 г. за прекатегоризиране исторически места "Държавна гора в м. Партизанска чешма", землище на с. Борима, община Троян, област Ловеч, в защитена местност с наименование "Усойната"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-734 от 10.06.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Държавна гора в м. Бунаря", землище на с. Зла река, община Априлци, област Ловеч, в защитена местност с наименование "Злиевци"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-735 от 10.06.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Държавна гора в м. Костина", землище на с. Рибарица, община Тетевен, област Ловеч, в защитена местност с наименование "Костина"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-736 от 10.06.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Нискостъблена гора в м. Коджакуру", землище на с. Александрово, община Ловеч, област Ловеч, в защитена местност с наименование "Коджакуру"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-737 от 10.06.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Смесена нискостъблена гора в м. Гущер", землище на с. Бежаново, община Луковит, област Ловеч, в защитена местност с наименование "Парника"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-737 от 27.07.2004 г. за oбявяване за защитено вековно дърво - летен дъб (Quercus robur L.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-10

 Заповед № РД-738 от 10.06.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Държавна гора в м. Гарван", землище на с. Дерманци, община Луковит, област Ловеч, в защитена местност с наименование "Гарван"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-739 от 10.06.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Държавна гора в м. Аномир", землище на с. Лесидрен, община Угърчин, област Ловеч, в защитена местност с наименование "Аномир"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-74 на МОСВ от 7.02.2002 г. за разрешителен режим при износ и реекспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-741 от 10.06.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Държавна гора в м. Черковното бранище", землище на с. Брестово, община Ловеч, област Ловеч, в защитена местност с наименование "Черковното бранище"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-742 от 10.06.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Държавна гора в м. Сопот", землище на с. Брестово, община Ловеч, област Ловеч, в защитена местност с наименование "Сопот"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-743 от 10.06.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Държавна гора в м. Батиловец", землище на с. Брестово, община Ловеч, област Ловеч, в защитена местност с наименование "Батиловец"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-744 от 10.06.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Държавна гора в м. Бялка", землище на с. Голец, община Угърчин, област Ловеч, в защитена местност с наименование "Бялка"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-745 от 10.06.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Нискостъблено насаждение в м. Лещака", землище на с. Горно Павликене, община Ловеч, област Ловеч, в защитена местност с наименование "Лещака"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-746 от 10.06.2003 г. за прекатегоризирне историческо място "Държавна гора в м. Люляката", землище на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, в защитена местност с наименование "Люляката"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-747 от 10.06.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Държавна гора в м. Китката", землище на с. Радювене, община Ловеч, област Ловеч, в защитена местност с наименование "Китката"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-748 от 10.06.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Държавна гора в м. Петко бунар", землище на с. Голец, община Угърчин, област Ловеч, в защитена местност с наименование "Петко бунар"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-749 от 10.06.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Държавна гора в м. Корлук", землище на с. Голец, община Угърчин, област Ловеч, в защитена местност с наименование "Корлук"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-75 на МОСВ от 7.02.2002 г. за определяне на специален режим на опазване и ползване на лечебните растения през 2002 г
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-750 от 10.06.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Буково насаждение в м. Валога", землище на с. Гложене, община Тетевен, област Ловеч, в защитена местност с наименование "Валога"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-751 от 10.06.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Дъбова гора в м. Драгово присое", землище на с. Гложене, община Тетевен, област Ловеч, в защитена местност с наименование "Драгово присое"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-752 от 10.06.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Буково насаждение в м. Лисец", землище на с. Гложене, община Тетевен, област Ловеч, в защитена местност с наименование "Лисец"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-753 от 10.06.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Държавна гора в м. Десеткар", землище на с. Черни Вит, община Тетевен, област Ловеч, в защитена местност с наименование "Десеткар"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-754 от 10.06.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Държавна гора в м. Драгойчев камък", землище на гр. Троян, община Троян, област Ловеч, в защитена местност с наименование "Драгойчев камък"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-755 от 10.06.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Местността Мариновец", землище на с. Лепица, община Червен бряг, област Плевен, в защитена местност с наименование "Мариновец"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-756 от 10.06.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Местността Голият връх", землище на с. Сухаче, община Червен бряг, област Плевен, в защитена местност с наименование "Голият връх"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-757 от 10.06.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Държавна гора в м. Дреновица", землище на с. Сухаче, община Червен бряг, област Плевен, в защитена местност с наименование "Дреновица"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-763 от 5.08.2002 г. за увеличаване площта на природен парк "Сините камъни" - Сливен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-775 от 9.08.2002 г. за опазване, възстановяване и поддържане на букови екосистеми и ландшафти в Габровския и Тревненския дял на Централна стара планина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-07

 Заповед № РД-784 от 4.08.2004 г. за обявяване на защитена местност "Комплекс "Алеко - Телика" в землищата нас. Сандрово, община Русе, гр. Сливо поле и с. Ряхово, община Сливо поле, област Русе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-10

 Заповед № РД-786 от 15.08.2002 г. за прекатегоризиране природна забележителност "Езерото Дуранкулак", землище на с. Дуранкулак, община Шабла, област Добрич в защитена местност с наименование "Дуранкулашко езеро"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-794 от 19.08.2002 г. за прекатегоризация на народен парк "Русенски Лом" в природен парк със същото име
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-80 от 26.02.1999 г. относно режима на ползване през 1999 г. на билки, получени от видовете включени в т. II на Заповед № РД-48 от 1995 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-809 от 23.08.2002 г. за прекатегоризиране природна забележителност "Местността Петрича", землище на с. Разделна, община Белослав, област Варна в защитена местност с наименование "Петрича"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-810 от 23.08.2002 г. за прекатегоризиране природна забележителност "Местността Славейкова гора", землище на с. Славейково, община Провадия, област Варна в защитена местност с наименование "Славейкова гора"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-811 от 23.08.2002 г. за прекатегоризиране природна забележителност "Ятата", землище на Белослав, община Белослав, област Варна в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-812 от 23.08.2002 г. за прекатегоризиране историческо място "Пещера на вр. Арковна (Тулумовата пещера)", землище на с. Партизани, община Дългопол, област Варна в защитена местност с наименование "Тулумова пещера"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-813 от 23.08.2002 г. за прекатегоризиране историческо място "Старинната пещера "Аладжа манастир" с район и гора и др. земи около нея", землище на Варна, област Варна в защитена местност с наименование "Аладжа манастир"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-814 от 23.08.2002 г. за прекатегоризиране природна забележителност "Снежанска кория", землище на с. Градинарово, община Провадия, област Варна в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-815 от 23.08.2002 г. за прекатегоризиране природна забележителност "Водениците", землище на с. Сладка вода, община Дългопол, област Варна в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-816 от 23.08.2002 г. за прекатегоризиране природна забележителност "Орлов камък", землище на с. Горен чифлик, община Долен чифлик, област Варна в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-817 от 23.08.2002 г. за прекатегоризиране природна забележителност "Комплекс Побити камъни", землище на Белослав, община Белослав, област Варна в защитена местност с наименование "Побити камъни"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-818 от 23.08.2002 г. за прекатегоризиране природна забележителност "Находище на ракитник", землище на Варна, област Варна в защитена местност с наименование "Ракитник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-819 от 23.08.2002 г. за прекатегоризиране на природна забележителност "Находище на божур и останки от степни гори" в Южна Добруджа, землище на с. Орлова могила, община Добрич, област Добрич в защитена местност с наименование "Орлова могила"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-819 от 27.06.2003 г. за заличаване на исторически места от Държавния регистър на защитените територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-82 от 30.01.2004 г. за обявяване на защитени дървета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-820 от 23.08.2002 г. за прекатегоризиране природна забележителност "Вековна благуново-горуново-буково семенна гора", землище на с. Господиново, община Бяла, област Варна в защитена местност с наименование "Горска барака"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-820 от 27.06.2003 г. за заличаване на исторически места от Държавния регистър на защитените територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-821 от 23.08.2002 г. за прекатегоризиране природна забележителност "Лиман в местността Пашов дол", землище на с. Близнаци, община Аврен, област Варна в защитена местност с наименование "Лиман"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-822 от 23.08.2002 г. за прекатегоризиране историческо място "Яйлата", землище на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-83 от 30.01.2004 г. за специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения през 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-13

 Заповед № РД-83 от 3.02.2014 г. за специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения през 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-18

 Заповед № РД-831 от 14.11.2011 г. за обявяване на защитените територии с цел запазване на растителен вид българска гърлица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-06

 Заповед № РД-832 от 1.07.2003 г. за заличаване на защитена местност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-832 от 14.11.2011 г. за актуализиране на площта на защитена територия - защитена местност Лонгозите, в землищата на с. Коневец, община "Тунджа", област Ямбол, и с. Бояново, община "Елхово", област Ямбол, обявена като буферна зона на резерват
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-06

 Заповед № РД-833 от 1.07.2003 г. за заличаване на природни забележителности от Държавния регистър на защитените територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-833 от 14.11.2011 г. за актуализиране площта на защитена територия - природна забележителност "Държавна гора около манастира "Света Троица", в землищата на с. Устрем и с. Мрамор, община Тополовград, област Хасково
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-06

 Заповед № РД-834 от 1.07.2003 г. за заличаване от Държавния регистър на защитените територии следните исторически места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-835 от 14.11.2011 г. за обявяване на защитена територия с цел опазване на естествено находище на източен чинар (Platanus orientalis)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-06

 Заповед № РД-842 от 3.07.2003 г. за заличаване на исторически места от Държавния регистър на защитените територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-85 от 29.02.2000 г. за определяне режима за ползване през 2000 г. на билки, получени от видовете, включени в т. II на Заповед № РД-48 на МОСВ от 1995 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-850 от 18.09.2002 г. за прекатегоризиране на природната забележителност "Вековна дъбова гора Чирпанската курия", землище на Чирпан, област Стара Загора, в защитена местност с наименование "Чирпанска кория"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-851 от 18.09.2002 г. за прекатегоризиране на природната забележителност "Вековна дъбова гора Ветренската курия", землище на с. Ветрен, община Мъглиж, област Стара Загора, в защитена местност с наименование "Ветренска кория"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-852 от 18.09.2002 г. за прекатегоризиране на природната забележителност "Туловската кория", землище на с. Тулово, община Мъглиж, област Стара Загора, в защитена местност с наименование "Туловска кория"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-853 от 18.09.2002 г. за прекатегоризиране на природната забележителност "Естествено находище на остролистен джел в м. Зелените дървета", землище на с. Александрово, община Павел баня, област Стара Загора, в защитена местност с наименование "З
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-854 от 18.09.2002 г. за прекатегоризиране на историческото място "Ормана", землище на с. Веселиново, община Тунджа, област Ямбол, в защитена местност с наименование "Веселиновска гора".
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-855 от 18.09.2002 г. за прекатегоризиране на историческото място "Хайдут дере", землище на Сливен, област Сливен, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-856 от 18.09.2002 г. за прекатегоризиране на историческото място "Държавна гора в местността Агликина поляна", землище на Сливен, област Сливен, в защитена местност с наименование "Агликина поляна"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-857 от 18.09.2002 г. за прекатегоризиране на историческото място "Държавна гора на връх Железни врата", землище на Сливен, област Сливен, в защитена местност с наименование "Железни врата"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-858 от 18.09.2002 г. за прекатегоризиране на историческото място "Каваклийка", землище на с. Горно ново село, община Братя Даскалови, област Стара Загора, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-859 от 18.09.2002 г. за прекатегоризиране на историческото място "Държавна гора в м. Дерменика", землище на с. Славянин, община Братя Даскалови, област Стара Загора, в защитена местност с наименование "Дерменика"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-860 от 18.09.2002 г. за прекатегоризиране на историческота място "Боздугановска кория", землище на с. Боздуганово, община Стара Загора, област Стара Загора, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-876 от 24.08.2004 г. за заличаване от Държавния регистър на защитените природни обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-12

 Заповед № РД-934 от 22.07.2003 г. за прекатегоризиране на народен парк "Врачански балкан", в природен парк със същото име
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-955 от 25.07.2003 г. за прекатегоризиране на природна забележителност "Игликина поляна", землище на Търговище, община Търговище, област Търговище, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-956 от 25.07.2003 г. за прекатегоризиране на природна забележителност "Дъбовете", землище на с. Илия Р. Блъсково, община Шумен, област Шумен, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-957 от 25.07.2003 г. за прекатегоризиране на природна забележителност "Свиржи баир", землище на с. Пайдушко, община Търговище, област Търговище, в защитена местност с наименование "Урумово лале"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-958 от 25.07.2003 г. за прекатегоризиране на природна забележителност "Марашка кория", землище на с. Мараш, община Шумен, област Шумен, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-959 от 25.07.2003 г. за прекатегоризиране на природна забележителност "Петка балкан", землище на с. Братово, община Търговище, област Търговище, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-960 от 25.07.2003 г. за прекатегоризиране на природна забележителност "Могилата", землище на с. Коньовец, община Шумен, област Шумен, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-961 от 25.07.2003 г. за прекатегоризиране на историческо място "Римският мост", землище на с. Стеврек, община гр. Антоново, област Търговище, в защитена местност с наименование "Римският мост"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-97 от 6.02.2003 г. за заличаване на исторически места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-07

 Заповед № РД-98 от 6.02.2003 г. за заличаване на исторически места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-07

 Заповед № 169 за обявяване на резерват "Тисовица" в землището на с. Българи, Бургаска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 201 за обявяване на вековни дървета за природни забележителности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 581 от 28.06.1993 г. относно възстановяване на резерват "Сребърна"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 608 от 1.09.1992 г. на Министерството на околната среда за обявяване на защитени местности в Бургаска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 639 от 26.05.2003 г. за прекатегоризиране историческото място "Козлодуй", землище на гр. Козлодуй, община Оряхово, област Враца, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 671 относно обявяване на резерват "Конгура" в землището на гр. Петрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 718 от 21.07.1989 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 988 от 4.11.1993 г. за определяне защитените природни обекти с международно и национално значение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 1022 от 30.12.1992 г. относно обявяване за защитена местност Чокльовското блато в землището на с. Байкалско, община Радомир
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 25)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>

Общо: 2474 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА