Околна среда и екология. Природни ресурси

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 25)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  8  следваща> последна>>
 Заповед № РД-1225 от 11.12.2002 г. за утвърждаване план за управление на защитена местност "Дуранкулашко езеро"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-123 от 11.04.1997 г. относно начина и реда за заплащане на таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № РД-1259 от 7.10.2003 г. за заличаване на исторически места от Държавния регистър на защитените територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-130 от 19.04.1995 г. за състоянието на естествените находища на блатно кокиче през 1995 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1302 на МОСВ от 27.12.2002 г. за прекатегоризиране историческо място "Бърдото", землище на с. Мусина, община Павликени, област Велико Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1303 на МОСВ от 27.12.2002 г. за прекатегоризиране историческо място "Мехченица - Йововци", землище на Плачковци, община Трявна, област Габрово
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1304 на МОСВ от 27.12.2002 г. за прекатегоризиране историческо място "Добринкина гора", землище на с. Железарци, община Стражица, област Велико Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1305 на МОСВ от 27.12.2002 г. за прекатегоризиране природна забележителност "Бостанчетата", землище на с. Боженци, община Габрово, област Габрово
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1306 на МОСВ от 27.12.2002 г. за прекатегоризиране природна забележителност "Николински кладенец", землище на с. Ветренци, община Велико Търново, област Велико Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1307 на МОСВ от 27.12.2002 г. за прекатегоризиране природна забележителност "Преображенски манастир", землище на с. Самоводене, община Велико Търново, област Велико Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1308 на МОСВ от 27.12.2002 г. за прекатегоризиране историческо място "Манастирското", землище на с. Къпиново, община Велико Търново, област Велико Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1309 на МОСВ от 27.12.2002 г. за прекатегоризиране природна забележителност "Столища", землище на Плачковци, община Трявна, област Габрово
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1310 на МОСВ от 27.12.2002 г. за прекатегоризиране природна забележителност "Лъгът", землище на с. Батошево, община Севлиево, област Габрово
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1311 на МОСВ от 27.12.2002 г. за прекатегоризиране природна забележителност "Варените", землище на с. Млечево, община Севлиево, област Габрово
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1312 на МОСВ от 27.12.2002 г. за прекатегоризиране природна забележителност "Богданов дол", землище на с. Коевци, община Сухиндол, област Велико Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1313 на МОСВ от 27.12.2002 г. за прекатегоризиране природна забележителност "Лафтин", землище на с. Кормянско, община Севлиево, област Габрово
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1314 на МОСВ от 27.12.2002 г. за прекатегоризиране природна забележителност "Находище на хвойна в м. Лъгът", землище на с. Батошево, община Севлиево, област Габрово
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1315 на МОСВ от 27.12.2002 г. за прекатегоризиране природна забележителност "Божурлука", землище на с. Горна Студена, община Свищов, област Велико Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1316 на МОСВ от 27.12.2002 г. за прекатегоризиране природна забележителност "Божур поляна", землище на с. Първомайци, община Горна Оряховица, област Велико Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1317 на МОСВ от 27.12.2002 г. за прекатегоризиране природна забележителност "Джолюнгьол", землище на с. Драганово, община Горна Оряховица, област Велико Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1318 на МОСВ от 27.12.2002 г. за прекатегоризиране историческо място "Балванска битка", землище на с. Балван, община Велико Търново, област Велико Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1319 на МОСВ от 27.12.2002 г. за прекатегоризиране историческо място "Батошевски манастир", землище на с. Стоките, община Севлиево, област Габрово
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1321 на МОСВ от 27.12.2002 г. за прекатегоризиране историческо място "Партизанска база - Института", землище на с. Трънето, община Габрово
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1322 на МОСВ от 27.12.2002 г. за прекатегоризиране историческо място "Соколски манастир", землище на Габрово, област Габрово
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1323 на МОСВ от 27.12.2002 г. за прекатегоризиране историческо място "Дервента", землище на с. Самоводене, община Велико Търново, област Велико Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1324 на МОСВ от 27.12.2002 г. за прекатегоризиране историческо място "Дряновски манастир", землище на Дряново, област Габрово
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1344 на МОСВ от 21.12.2004 г. за увеличаване на площта на защитена местност "Лале баир" в землището на Асеновград, област Пловдив, обявена за природна забележителност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-01

 Заповед № РД-1359 от 6.11.2003 г. за заличаване от Държавния регистър на защитените територии историческо място "Държавна гора в м. Къзалан", землище на с. Шейново, община Казанлък, област Стара Загора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1363 от 6.11.2003 г. за заличаване на природни забележителности от Регистъра на защитените територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1378 от 17.11.2003 г. за утвърждаване на план за управление на поддържан резерват "Атанасовско езеро"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-14-28 от 5.06.1992 г. за откриване на Национален детски екологичен комплекс в с. Ковачевци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-14-29 от 8.06.1992 г. за откриване на Национален океанографски комитет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1454 от 11.12.2003 г. за заличаване историческо място "Калиакра", землище на с. Българево, община Каварна, област Добрич от Държавния регистър на защитените територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1461 от 12.12.2003 г. за заличаване на защитени природни обекти от Държавния регистър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-151 от 21.02.2003 г. за обявяване на защитена местност "Веждата"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-154 от 21.02.2003 г. за заличаване от Държавния регистър на защитени територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-15

 Заповед № РД-167 от 26.02.2004 г. за утвърждаване на план за управление на защитена местност Шабленско езеро
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-16

 Заповед № РД-180 от 8.07.1994 г. за защитени местности в Бургаска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-190 от 27.04.2000 г. за определяне режим за ползване на блатното кокиче през 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-197 от 26.02.2003 г. за заличаване на исторически места от Държавния регистър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-15

 Заповед № РД-198 от 26.02.2003 г. за заличаване на природни забележителности от Държавния регистър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-15

 Заповед № РД-198 от 5.03.2004 г. за обявяване на защитена местност "Екопарк - Университетска ботаническа градина - Варна" в землището на кв. Виница, Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-205 от 8.03.2004 г. за определяне на специфични изисквания за получаване на екомаркировка за продуктова група "Матраци"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-23

 Заповед № РД-207 на МОСВ от 11.06.1999 г. относно промяена на режима на дейностите в ЗМ "Устието на река Велека" и ЗМ "Силистар"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-208 от 23.02.2005 г. за провеждане нв неприсъствен конкурс за определяне на титуляр на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, т. 2 ЗПБ - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-22

 Заповед № РД-257 от 17.07.1995 г. за намаляване площта на защитена местност "Лозенски път" в землището на Свиленград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-258 от 17.07.1995 г. за обявяване комплекса "Побити камъни" в района на общини Аксаково, Белослав, Девня, Суворово, Варненска област, за природна забележителност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-259 от 17.07.1995 г. за обявяване защитени местности "Раков дол" в землището на с. Габър, община Созопол и "Вран камък" в землището на с. Петрич, община Средногорие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-260 от 17.07.1995 г. за обявяване защитени местности остров Пожарево в землището на с. Пожарево, община Тутракан и остров Безимен в землището на с. Нова Черна, община Тутракан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-274 от 23.08.1999 г. за обявяване на защитена местност Орешари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-28-221 от 25.07.2011 г. за утвърждаване на списък на активните вещества и подгрупите биоциди, за които има решения на Европейската комисия за невключване в списънците по чл. 14, ал. 4, т. 1, 2 и/или 3 от Закона за защита от вредното въздейств
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-16

 Заповед № РД-30 от 24.01.1995 г. за обявяване на Народен парк Странджа и включване на нови територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-307 от 31.03.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Демир капия" (Железни врати), землище на гр. Котел, община Котел, област Сливен, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-308 от 31.03.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Кореник", землище на с. Жеравна, община Котел, област Сливен, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-309 от 31.03.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Петрова нива", землище на с. Стоилово, община Малко Търново, област Бургас, в защитената местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-31 от 24.01.1995 г. за обявяване на защитена местност "Шабленско езеро" в землището на община Шабла, Варненска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-310 от 31.03.2003 г. за прекатегоризиране историческото място "Злостен", землище на гр. Котел, община Котел, област Сливен, в природна забележителност с наименование "Пещера Раковски в местността Злостен"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-311 от 31.03.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Вида", землище на гр. Котел, община Котел, област Сливен, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-312 от 31.03.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Хърсов град", землище на с. Кипилово, община Котел, област Сливен, в защитената местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-313 от 16.04.2002 г. за опазване и ползване растителния вид блатно кокиче (Leucojum aestivum L.) през 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-313 от 31.03.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Градище", землище на с. Славейно (мах. Градът и Тикале), община Смолян, област Смолян, в природна забележителност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-314 от 31.03.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Калето", землище на с. Могилица, община Смолян, област Смолян, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-315 от 31.03.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Света Неделя", землище на Златоград, община Златоград, област Смолян, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-316 от 31.03.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Връх Средногорец", землище на с. Полковник Серафимово, община Смолян, област Смолян, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-317 от 31.03.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Момина вода - Ахматица", землище на с. Момчиловци, община Смолян, област Смолян, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-318 от 31.03.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Турлата", землище на с. Широка лъка, община Смолян, област Смолян, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-319 от 31.03.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Врача", землище на с. Широка лъка, община Смолян, област Смолян, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-32 от 16.01.2004 г. за заличаване на исторически места от Държавния регистър на защитените територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-320 от 31.03.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Крепостта Градището", землище на с. Широка лъка, община Смолян, област Смолян, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-321 от 31.03.2003 г. за прекатегоризиране природна забележителност "Лятна гора", землище на с. Широка лъка, община Смолян, област Смолян, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-322 от 31.03.2003 г. за прекатегоризиране природна забележителност "Чернока", землище на с. Солища, община Смолян, област Смолян, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-323 от 10.08.1998 г. за определяне класификация на отпадъците по смисъла на ЗОВВООС (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-25

 Заповед № РД-323 от 31.03.2003 г. за прекатегоризиране природна забележителност "Ливадите", землище на с. Сивино, община Смолян, област Смолян, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-324 от 31.03.2003 г. за прекатегоризиране природна забележителност "Куцинско блато", землище на с. Проглед, община Чепеларе, област Смолян, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-325 от 31.03.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Шарения остров", землище на гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-326 от 31.03.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Чивира", землище на с. Старосел, община Хисар, и с. Каравелово, община Карлово, област Пловдив, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-327 от 31.03.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Върлишница", землище на гр. Клисура, община Карлово, област Пловдив, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-328 от 31.03.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Гонда вода", землище на с. Бачково, община Асеновград, област Пловдив, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-329 от 31.03.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Държавна гора около хижа "Средногорец" в м. Мали Богдан", землище на с. Каравелово, община Карлово, област Пловдив, в защитена местност с наименование "Средногорец"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-330 от 31.03.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Голица", землище на с. Лилково, община Родопи, област Пловдив, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-331 от 31.03.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Перестица", землище на гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-332 от 31.03.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Барикадите", землище на гр. Копривщица, община Копривщица, област София, и землище на с. Старосел, община Хисар, област Пловдив, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-333 от 31.03.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Средната поляна", землище на с. Богдан, община Карлово, област Пловдив, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-334 от 31.03.2003 г. за прекатегоризиране природна забележителност "Усойката", землище на с. Добростан, община Асеновград, област Пловдив, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-335 от 31.03.2003 г. за прекатегоризиране природна забележителност "Находище на родопско лале в м. Лале баир", землище на Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, в защитена местност с наименование "Лале баир"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-336 от 31.03.2003 г. за прекатегоризиране природна забележителност "Дванадесет дръжкоцветни дъба в м. Герена", землище на с. Паничери, община Хисаря, област Пловдив, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-337 от 31.03.2003 г. за заличаване исторически места от Държавния регистър на защитените територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-34 от 20.01.2004 г. за заличаване на защитените територии от Държавния регистър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-342 от 31.03.2003 г. за прекатегоризиране природна забележителност "Марина", землище на с. Варвара, община Септември, област Пазарджик, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-374 от 3.04.2003 г. за прекатегоризиране на природна забележителност "Дълбок дол", землище на с. Стойките, община Смолян, област Смолян, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-377 от 3.04.2003 г. за прекатегоризиране на историческото място "Суха лъка", землище на гр. Цветино, община Велинград, област Пазарджик, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-378 от 3.04.2003 г. за прекатегоризиране на историческото място "Порт Артур", землище на с. Цветино, община Велинград, област Пазарджик, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-379 от 3.04.2003 г. за прекатегоризиране на историческото място "Лунгурлии", землище на гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-38 от 21.01.2004 г. за обявяване на буферна зона до защитена местност "Казашко"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-380 от 3.04.2003 г. за прекатегоризиране на историческото място "Хайдушки кладенец", землище на Велинград, община Велинград, област Пазарджик, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-381 от 3.04.2003 г. за прекатегоризиране на историческото място "Цигов чарк", землище на гр. Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-382 от 3.04.2003 г. за прекатегоризиране на природна забележителност "Манзул", землище на гр. Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-383 от 3.04.2003 г. за прекатегоризиране на природна забележителност "Патьова кория", землище на с. Оборище, община Панагюрище, област Пазарджик, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-384 от 3.04.2003 г. за прекатегоризиране на природна забележителност "Огняново - Синитевски рид", землище на с. Синитево и с. Огняново, община Пазарджик, област Пазарджик, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-385 от 3.04.2003 г. за прекатегоризиране на природна забележителност "Суха лъка", землище на с. Цветино, община Велинград, област Пазарджик, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 25)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  8  следваща> последна>>

Общо: 2449 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА