Други

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 494 (стр. 5 от 5)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 следваща> последна>>
 Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между администрацията на Министерския съвет на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-03

 Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Споразумение за прекратяване на двустранните инвестиционни договори между държавите - членки на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-19

 Споразумение за признаване на обучението и свидетелствата за правоспособност на моряци за работа на борда на кораби, регистрирани в Швейцария, между Изпълнителна агенция "Морска администрация" към министъра на транспорта, информационните технологии и съоб
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-06

 Споразумение за принос между Европейската инвестиционна банка и Република България по отношение на Паневропейския гаранционен фонд в отговор на COVID-19
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-09

 Споразумение за присъединяване на Република Македония към Централноевропейското споразумение за свободна търговия (ЦЕФТА)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-25

 Споразумение за свободна търговия между Република България и Босна и Херцеговина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-10

 Споразумение за свободна търговия между Република България и Сърбия и Черна гора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Споразумение за съвместно финансиране на Постоянния секретариат на Междуправителствената комисия ТРАСЕКА (ПС на МПК ТРАСЕКА) между правителствата на страните по Основната многостранна спогодба за международен транспорт за развитието на коридора Европа - К
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-10

 Споразумение за сътрудничество в областта на земеделието, животновъдството и рибарството между Министерството на земеделието, храните и горите на Република България и Министерството на околната среда, водите и земеделието на Кралство Саудитска Арабия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-21

 Споразумение за сътрудничество в областта на индустрията между правителството на Република България и правителството на Кралство Мароко
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-14

 Споразумение за сътрудничество в областта на образованието, научните изследвания и технологиите между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-25

 Споразумение за сътрудничество в областта на туризма между правителството на Република България и правителството на Тунизийската република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-19

 Споразумение за сътрудничество по техническата поддръжка на фарватера на река Дунав между Министерството на транспорта и съобщенията на Република България и Министерството на строителството, транспорта и инфраструктурата на Република Сърбия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-23

 Споразумение за установяване на функционален блок въздушно пространство DANUBE FAB между Република България и Румъния
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Споразумение за участието на Република България и Румъния в Европейското икономическо пространство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-06

 Споразумение за финансиране между Република България и Европейския инвестиционен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-17

 Споразумение между Агенцията за ядрено регулиране на Република България и Гръцката комисия по атомна енергия на Република Гърция за оперативно уведомяване при ядрена авария и сътрудничество в областта на регулирането на ядрената безопасност и радиационнат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-17

 Споразумение между Агенцията за ядрено регулиране на Република България и Комисията за ядрено регулиране на Съединените американски щати за обмен на техническа информация и сътрудничество по въпросите на ядрената безопасност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Споразумение между Агенцията за ядрено регулиране на Република България и Комисията за ядрено регулиране на Съединените американски щати за обмен на техническа информация и сътрудничество по въпросите на ядрената безопасност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-25

 Споразумение между Агенцията за ядрено регулиране на Република България и Комисията за ядрено регулиране на Съединените американски щати за обмен на техническа информация и сътрудничество по въпросите на ядрената безопасност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Споразумение между държавите членки и държавите партньорки и Великото херцогство Люксембург в качеството му на Управляващ и Сертифициращ орган за прилагането на "Оперативна програма ЕСПОН 2013"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-20

 Споразумение между Изпълнителна агенция "Морска администрация" и Румънската морска администрация относно проверките на плавателни съдове по вътрешните водни пътища в българо-румънския участък на р. Дунав
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-04

 Споразумение между кредиторите относно Инициативата за малки и средни предприятия (МСП) между Република България, Европейския съюз, Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-17

 Споразумение между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на висшето образование на Република Куба за сътрудничество в областта на висшето образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-25

 Споразумение между Министерството на околната среда и водите на Република България и Министерството на туризма и околната среда на Република Албания за сътрудничество в областта на опазването на околната среда и водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

 Споразумение между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Министерството на индустрията и информационните технологии на Китайската народна република за сътрудничество в областта на информационните те
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-13

 Споразумение между Министерството на туризма на Република България и Световната организация по туризъм (СОТ) за провеждане на Международен конгрес на световните цивилизации и модерния туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-03

 Споразумение между Министерството на туризма на Република България и Световната организация по туризъм към ООН за провеждането на Втория Международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути на СОТ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-16

 Споразумение между Министерството на финансите на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-03

 Споразумение между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Азербайджанската република за взаимна защита и обмен на класифицирана информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-27

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република за сътрудничество в областта на ветеринарната медицина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-02

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република за сътрудничество в областта на информационните технологии и съобщенията, подписано на 28 февруари 2014 г. в Алжир
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-14

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република за сътрудничество в областта на растителната защита и карантина на растенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-02

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Гърнси за обмен на информация по данъчни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-08

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за двустранно сътрудничество в областта на промишлената научноизследователска и развойна дейност в частния сектор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-01

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за изменение на чл. 3.2, параграф "а" от Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за техническо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-17

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Монголия за преобразуване на Монголо-българското съвместно предприятие "Монголболгаргео" в дружество с ограничена отговорност "Монголболгаргео" (Закрито акционерно дружество)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-30

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Монголия за сътрудничество в областта на карантината и защитата на растенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-11

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Монголия за сътрудничество в областта на пощенските съобщения, далекосъобщенията и информационните технологии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-07

 Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Обединените арабски емирства за икономическо и техническо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-10

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Армения за създаване на Българо-арменска междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-25

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Армения за сътрудничество в областта на информационните технологии и съобщенията, подписано на 12 февруари 2018 г. в Ереван
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Беларус за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Беларус за търговско-икономическо сътрудничество от 21 февруа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-03

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за защита на обменяна класифицирана информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-30

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за регламентиране на железопътния трансграничен трафик, подписано на 26 февруари 2020 г. в гр. Александруполис, Република Гърция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-29

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Казахстан за икономическо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-04

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Корея за взаимното признаване и подмяната на националните свидетелства за управление на моторни превозни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-20

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Македония за обмен и взаимна защита на класифицираната информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-11

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Турция за забрана и предотвратяване на незаконния внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-10

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Финландия за взаимна защита и обмен на класифицирана информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Финландия за прекратяването на Договора между правителството на Република България и правителството на Република Финландия за насърчаване и защита на инвестициите, подпи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-17

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Хърватия за взаимна защита и обмен на класифицирана информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Хърватия за полицейско сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-13

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния за създаване на съвместна търговска структура - оператор на новия комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав между градовете Видин (Република Б
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-14

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния за сътрудничество в сферата на информационните технологии и съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-14

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за икономическо и научно-техническо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-16

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество в областта на туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-28

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество при създаването на газопровод за транзит на природен газ през територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-18

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация относно организирането на ремонта и модернизацията на вертолети Ми-17 (Ми-8), Ми-35 (Ми-24) и техните модификации на територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-04

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно и технологично сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-02

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-17

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Унгария за обмен и взаимна защита на класифицирана информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-08

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансовото сътрудничество (
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-25

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансовото сътрудничество (
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-25

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансовото сътрудничество (
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-25

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за създаване на Българо-Германска индустриално- търговска камара в България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-20

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Френската република за взаимната защита и обмен на класифицирана информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-03

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за сътрудничество в областта на карантината и растителната защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-06

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Черна гора за научно-техническо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-22

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Черна гора за сътрудничество в областта на туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-20

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Швеция за прекратяване на Договора между правителството на Република България и правителството на Кралство Швеция за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписан в София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-30

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Япония за предоставяне на заем от Японската банка за международно сътрудничество за проект "Изграждане и развитие на нови контейнерни терминали на пристанищата Варна и Бургас"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-24

 Споразумение между правителството на Република България и Съвета на министрите на Република Албания за взаимна защита и обмен на класифицирана информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-01

 Споразумение между правителството на Република България и Федералното правителство на Република Австрия за обмен и взаимна защита на класифицирана информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-10

 Споразумение между Република Австрия, Република България, Република Унгария, Румъния и Република Турция относно проекта "Набуко"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-06

 Споразумение между Република България и Европейския съюз за процедурите за сигурност за обмен на класифицирана информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-21

 Споразумение между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност, изменящо Годишното финансово споразумение за 2004 г. по програма САПАРД (Специалната присъединителна програма за развитие на земеделието и селскит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-17

 Споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за изменения на заемните споразумения на Република България с Международната банка за възстановяване и развитие, свързани с оттеглянето на Банката от използването на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Споразумение между Република България и Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО) за изграждане на Субрегионално техническо звено в гр. Бургас за оказване на съдействие на операциите по Проект "BlackSea4Fish", сключено чрез размяна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 Споразумение между Република България и Португалската република за взаимната защита на класифицирана информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-13

 Споразумение между Република България и Република Австрия за прекратяване на Договора между Република България и Република Австрия за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 22 януари 1997 г. в София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-02

 Споразумение от Париж към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-06

 Споразумение относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-11

 Споразумение по индустриална сигурност между правителството на Република България и правителството на Канада
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Споразумение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и стратегическа екологична оценка (СЕО) в трансграничен контекст между Министерството на околната среда и водите на Република България и Министерството на защитата на околната среда на Ре
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-27

 Споразумение под формата на размяна на писма, изменящо приложението към споразумението между Европейската общност и Република България за взаимна защита и контрол на наименованията на вината
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Стратегия за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-14

 Трети допълнителен протокол към Общия правилник на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-04

 Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (България - проект "Дунав мост - транш II")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-04

 Финансово споразумение между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка, подписано на 29.07.2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-02

 Четвърти протокол към Общото споразумение по търговията с услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-16

Показани от 401 до 494 (стр. 5 от 5)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 следваща> последна>>

Общо: 494 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА