Други

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 5)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  следваща> последна>>
 Изменения на Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC Code)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

 Изменения на Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG code)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-22

 Изменения на Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG code)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-14

 Изменения на Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG code)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

 Изменения на Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG code)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-07

 Изменения на Международния кодекс за превоз на твърди насипни товари по море (IMSBC Code)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-11

 Изменения на Международния кодекс за превоз на твърди насипни товари по море (IMSBC Code)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-08

 Изменения на Международния кодекс за прилагане на процедури за пожарни изпитания, 2010 г. (FTP Code 2010)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-05

 Изменения на Международния кодекс за разширени проверки при прегледи за освидетелстване на корабите за насипни товари и нефтени танкери, 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-08

 Изменения на Международния кодекс за разширени проверки при прегледи за освидетелстване на корабите за насипни товари и нефтени танкери, 2011 г. (ESP Code)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Изменения на Международния кодекс за разширени проверки при прегледи за освидетелстване на корабите за насипни товари и нефтени танкери, 2011 г. (ESP Сode)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-05

 Изменения на Международния кодекс за системите за пожарна безопасност (Кодекс FSS)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-05

 Изменения на Международния кодекс за системите за пожарна безопасност (Кодекс FSS)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-05

 Изменения на Международния кодекс за спасителни средства (LSA CODE)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-05

 Изменения на Протокола от 1999 г. за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (Гьотеборгски протокол) към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, приети на Тридесетата сесия на Изпъл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-05

 Изменения на Стандарт за изпълнение на защитни покрития на товарните нефтени танкове на танкери за суров нефт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-29

 Изменения на Стандарт за работа със защитни покрития на специализираните баластни танкове за морска вода на всички видове кораби и на двойна бордова обшивка на товарните помещения на бълкерите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-29

 Изменения на Техническите разпоредби, касаещи средствата за достъп при извършване на инспекции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-24

 Изменения на Техническия кодекс за NOх от 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-12

 Изменения на Техническия кодекс за NOх от 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-12

 Изменения на Техническия кодекс за контрол на емисиите на азотни оксиди от морски дизелови двигатели (Технически кодекс за NOх от 2008 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-05

 Изменения на част А на Кодекса за устойчивост в неповредено състояние, 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-24

 Изменения на част А на Кодекса за устойчивост в неповредено състояние, 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-24

 Изменения от 2004 г. към Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC Code)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-22

 Изменения от Манила на Кодекса към Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците (STCW), 1978 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

 Инструмент за изменения на Конвенцията на Международния съюз по далекосъобщения (Женева, 1992 г.) (съгласно измененията от конференцията на пълномощните представители, Киото, 1994 г.), приети от конференцията на пълномощните представители (Минеаполис, 199
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-23

 Инструмент за изменения на Конституцията на Международния съюз по далекосъобщения (Женева, 1992 г.) (изменена от Конференцията на пълномощните представители, Киото, 1994 г.), приети от Конференцията на пълномощните представители (Минеаполис, 1998 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-23

 Кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс BCH)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-23

 Кодекс за нивата на шума на борда на корабите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Кодекс за одобрение на системи за управление на баластни води (Кодекс BWMS)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-08

 Кодекс за превоз на твърди насипни товари по море (IMSBC Code)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-08

 Кодекс за разследване на морски произшествия и морски инциденти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-17

 Кодекс за устойчивост в неповредено състояние
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-24

 Конституция на Международния съюз по далекосъобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Международeн кодекс за безопасен превоз на пакетирано отработено ядрено гориво, плутоний и високо радиоактивни отпадъци на борда на кораби (INF Code)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Международeн кодекс за спасителни средства (LSA Code)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-05

 Международен кодекс за безопасен превоз на насипно зърно
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-18

 Международен кодекс за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 1994 г. (Кодекс HSC 1994)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-17

 Международен кодекс за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 2000 г. (Кодекс HSC 2000)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-07

 Международен кодекс за безопасност на кораби, използващи газове или други горива с ниска температура на възпламеняване (Кодекс IGF)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-07

 Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC Code)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-18

 Международен кодекс за прилагане на процедури за пожарни изпитания, 2010 г. (FTP Code 2010)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-05

 Международен кодекс за разширени проверки при прегледи за освидетелстване на корабите за насипни товари и нефтени танкери, 2011 г. (ESP Code)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Международен кодекс за системите за пожарна безопасност (FSS Code)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-05

 Международни стандарти за строителство на специализирани кораби за насипни товари и нефтени танкери
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Меморандум за изпълнение на Програма за трансгранично сътрудничество "ИНТЕРРЕГ - ИПП България - Турция 2014 - 2020 г." по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) CCI 2014TC16I5CB005 между правителството на Република България и правителс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-08

 Меморандум за изпълнение на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България - Сърбия CCI 2014TC16I5CB007 между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-19

 Меморандум за изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП ТГС ССI 2014TC16I5CB006 между правителството на Република България и правителството на Република Македония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-19

 Меморандум за насърчаване на двустранното икономическо и търговско сътрудничество между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Департамента по търговия на провинция Джъдзян, Китайска народна република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-16

 Меморандум за разбирателство в областта на малките и средните предприятия между Министерството на икономиката на Република България и Министерството за бизнес среда, търговия и предприемачество на Румъния
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-18

 Меморандум за разбирателство в областта на туризма между Държавната агенция по туризъм на Република България и Министерството на културата, спорта и туризма на Република Корея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-15

 Меморандум за разбирателство в областта на туризма между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Министерството на туризма и историческото наследство на Палестинската власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-27

 Меморандум за разбирателство в областта на туризма между Министерството на туризма на Република България и Министерството на енергетиката, търговията, индустрията и туризма на Република Кипър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-18

 Меморандум за разбирателство в областта на туризма между Министерството на туризма на Република България и Министерството на икономическото развитие и технологиите на Република Полша
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-12

 Меморандум за разбирателство в областта на туризма между Министерството на туризма на Република България и Министерството на туризма на Република Аржентина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-14

 Меморандум за разбирателство в областта на туризма между Министерството на туризма на Република България и Националната администрация по туризъм на Китайската народна република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-06

 Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество между Министерството на икономиката и енергетиката на Република България и Комисията за развитие и реформи на провинция Анхуей, Китайска народна република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-19

 Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Департамента по външна търговия и икономическо сътрудничество на провинция Гуандун на Китайската народна републ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-21

 Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Комисията по търговия на Шанхай, Китайска народна република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-11

 Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Министерството на търговията на Китайската народна република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-10

 Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Народна република Бангладеш
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-07

 Меморандум за разбирателство за развитие и финансиране на инфраструктура в рамките на План за инвестиции в транспортна и базисна инфраструктура на българското правителство (2007 - 2013 г.) между правителството на Република България, представлявано от Мини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-24

 Меморандум за разбирателство за развитие на морските магистрали в региона на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Меморандум за разбирателство за развитието на жп връзка "София - Скопие" между Република България и Република Северна Македония като основа за водене на преговори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-11

 Меморандум за разбирателство за създаване на Съвместна работна група между Българската агенция за инвестиции и Организацията за инвестиции, икономическа и техническа помощ на Иран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-23

 Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на земеделието между Министерството на земеделието на Република България и Министерството на климатичните промени и околната среда на Обединените арабски емирства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на пристанищата и пристанищните индустриални паркове между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Националната комисия за развитие и реформи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на съобщенията и информационните технологии между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Министерството на съобщенията и информационните техн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-26

 Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на туризма между Министерството на туризма на Република България и Саудитската комисия за туризъм и национално наследство на Кралство Саудитска Арабия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-23

 Меморандум за разбирателство за сътрудничество и обмен на информация по въпросите на ядреното регулиране между Агенцията за ядрено регулиране на Република България и Унгарския държавен орган за атомна енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-09

 Меморандум за разбирателство за сътрудничество между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Министерството на строителството, транспорта и инфраструктурата на Република Сърбия в развитието на пристан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-23

 Меморандум за разбирателство за учредяване на Комитет за промишлено коопериране между Министерството на икономиката и енергетиката на Република България и Министерството на търговията, индустрията и енергетиката на Република Корея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-12

 Меморандум за разбирателство и сътрудничество в областта на енергетиката между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Министерството на промишлеността и енергетиката на Азербайджанската република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-10

 Меморандум за разбирателство между Агенцията за ядрено регулиране на Република България и Ядрения регулаторен орган на Република Турция за сътрудничество и обмен на информация в областта на ядрената безопасност и сигурност като основа за водене на прегово
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-12

 Меморандум за разбирателство между Европейската общност и Република България за участието на Република България в Програмата "Марко Поло"(1)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-28

 Меморандум за разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия на Република България и Агенцията за насърчаване на предприемачеството на Република Северна Македония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-18

 Меморандум за разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия на Република България и Организацията за подкрепа на малкия и средния бизнес на Република Молдова
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-12

 Меморандум за разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия на Република България и Организацията за развитие на малките и средните предприятия на Република Турция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-04

 Меморандум за разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Република България, и Агенцията за инвестиции и външна търговия на Португалия, Република Португалия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-24

 Меморандум за разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Република България, и Агенцията за развитие на малкия и средния бизнес, Република Азербайджан, като основа за водене на преговори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Меморандум за разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Република България, и Полската агенция за инвестиции и търговия, Република Полша
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-04

 Меморандум за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на вътрешните работи на Италианската република за засилване на сигурността в туристическите райони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

 Меморандум за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на вътрешните работи на Обединените арабски емирства относно взаимното признаване и подмяната на свидетелства за управление на МПС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-17

 Меморандум за разбирателство между Министерството на енергетиката на Република България и Министерството на енергетиката и индустрията на Държавата Катар за сътрудничество в областта на енергетиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

 Меморандум за разбирателство между Министерството на земеделието и храните на Република България и Министерството на земеделието, горите и развитието на селските райони на Република Косово в областта на селското стопанство и развитието на селските райони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-06

 Меморандум за разбирателство между Министерството на земеделието на Република България и Министерството на земеделието, горите и водното стопанство на Република Северна Македония за сътрудничество в областта на земеделието, аграрните науки, селските район
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-01

 Меморандум за разбирателство между Министерството на културата на Република България и Департамента по култура и туризъм на Абу Даби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-30

 Меморандум за разбирателство между Министерството на транспорта на Република България и Федералното министерство на транспорта, строителството и благоустройството на Федерална република Германия за сътрудничество в областта на морския транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-16

 Меморандум за разбирателство между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Министерството на информационното общество и администрацията на Република Македония за намаляване на международните тарифи за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-08

 Меморандум за разбирателство между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Министерството на транспорта и съобщенията на Република Македония за развитието на железопътните връзки между София и Скопие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-18

 Меморандум за разбирателство между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Министерството на търговията, туризма и телекомуникациите на Република Сърбия за намаляване на международните тарифи за роуми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-25

 Меморандум за разбирателство между Министерството на финансите на Република България и Министерството на финансите на Република Албания за сътрудничество и техническа помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-14

 Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие относно подкрепа за изпълнение на проекти, финансирани чрез Европейските фондове за периода 2021 - 2027 г., включително Плана за възс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-11

 Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Негово Височество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-28

 Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-13

 Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Румъния относно изпълнението на съвместни инициативи за подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на река Дунав и за транспортната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-23

 Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно налагането на ограничения върху вноса на категории археологически материали и етноложки материали на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-16

 Меморандум за разбирателство между правителството на Република България, представено чрез Министерството на транспорта - Изпълнителна агенция "Морска администрация", и правителството на Бахамската общност, представено чрез Морска администрация на Бахамите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-08

 Меморандум за разбирателство между Република България, представлявана от Министерството на икономиката и енергетиката, и Кралство Швеция, представлявано от Министерството на индустрията, заетостта и комуникациите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-18

 Меморандум за разбирателство между Република България, Република Албания и Република Северна Македония за сътрудничество в изграждането на устойчива инфраструктура по протежението на Коридор VIII като основа за водене на преговори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-12

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 5)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  следваща> последна>>

Общо: 494 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА