Договори

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 244 (стр. 3 от 3)
<<първа <предишна  1  2 3 следваща> последна>>
 Договор между Република България и Китайската народна република за съдебна помощ по граждански дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между Република България и Кралство Испания за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-07

 Договор между Република България и Република Беларус за екстрадиция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Договор между Република България и Република Беларус за правна помощ по граждански дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-07

 Договор между Република България и Република Беларус за правна помощ по наказателни дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Договор между Република България и Република Казахстан за екстрадиция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-21

 Договор между Република България и Република Казахстан за правна помощ по наказателни дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Договор между Република България и Република Казахстан за трансфер на осъдени лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-06

 Договор между Република България и Република Македония за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-15

 Договор между Република България и Република Молдова за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-21

 Договор между Република България и Република Тунис за взаимно насърчаване и защита на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между Република България и Република Турция за взаимно насърчаване и защита на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между Република България и Република Турция за трансфер на осъдени лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между Република България и Република Узбекистан за екстрадиция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Договор между Република България и Република Узбекистан за правна помощ по граждански дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Договор между Република България и Република Узбекистан за правна помощ по наказателни дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Договор между Република България и Руската федерация за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-16

 Договор между Република България и Съединените американски щати за насърчаване и взаимна защита на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между Република България и Украйна за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-21

 Договор на Световната организация за интелектуална собственост за авторското право (подписан на 20 декември 1996 г. в Женева)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-17

 Договор на Световната организация за интелектуална собственост за изпълненията и звукозаписите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-22

 Договор от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-18

 Договореност за сътрудничество в областта на образованието и културата между правителството на Република България и правителството на Република Корея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

 Изменение на Учредителния договор на Международната банка за възстановяване и развитие, прието с Решение № 596, част A на Управителния съвет на банката от 30.01.2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-06

 Изменение на Учредителния договор на Международната финансова корпорация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-24

 Международен договор (LOA) BU-B-UCA "Лицензи и техническа поддръжка на системата за конструктивни симулации JCATS (Joint Conflict and Tactical Simulation), включващи лицензи за операционна система "Linux", версия Red Hat Enterprise Linux (RHEL) и обучение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-07

 Международен договор (LOA) BU-B-UCB, "Материали, доставка на оборудване, софтуерни актуализации, услуги и обучение за поддръжка на Комплектомобилна производствена линия за метални конструкции (Material, Supply Equipment, Software Updates, Services and Tra
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-11

 Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Италианската република в областта на здравеопазването и медицинската наука
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно подобряването на болничната хигиена и превенция на инфекциозните заболявания (2002-2004)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Многостранен договор за отказване от войната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Пети протокол за поправка към Договора от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност, подписан в Лисабон на 13 декември 2007 г. (ДВ, бр. 101 от 2009 г. Протоколът е съставен на 2 декември 2011 г
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Сeверноатлантически договор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-18

 Седми протокол за поправка на Договора между Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Сингапурски договор за правото в областта на търговските марки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Споразумение за внос на предмети с образователен, научен или културен характер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Споразумение за поддръжка на учение между правителството на Република България и Командващия Европейското командване на Американската армия и Седма армия относно учението "BULWARK 04" на територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-06

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Малта за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Турция за изплащане на български пенсии в Република Турция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Учредителен договор на Международната асоциация за развитие от 24 септември 1960 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-16

 Учредителен договор на Международната банка за възстановяване и развитие (с измененията, в сила към 16 февруари 1989 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-06

 Учредителен договор на Международната финансова корпорация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-08

 Учредителен договор на Международния валутен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 - 2020 г. (СПЗ)")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-31

Показани от 201 до 244 (стр. 3 от 3)
<<първа <предишна  1  2 3 следваща> последна>>

Общо: 244 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА