Договори

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>
 Договор за агентство между Република България в качеството на Емитент и Ситибанк Н.А., клон Лондон, в качеството на Фискален агент, Платежен агент, Агент по замяната, Агент по прехвърлянето и Агент за изчисляване и Ситигруп Глобал Маркетс Дойчланд АГ в ка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-03

 Договор за Антарктика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за антарктическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Кралство Испания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-04

 Договор за арбитраж между Царство България и Съединените Американски Щати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за взаимна правна помощ по граждански дела между правителството на Народна република България и правителството на Френската република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за взаимна правна помощ по граждански дела между Република България и Кралство Испания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за дилър мениджъри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Договор за дилърство между Република България в качеството на Емитент и Ситигруп Глобъл Маркетс Лимитид, ЕйчЕсБиСи Банк ПиЕлСи, Сосиете Женерал и Уникредит Банк АГ в качеството на Организатори и Дилъри относно Глобална средносрочна програма на Република Б
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-03

 Договор за дружба и сътрудничество между Народна република България и Демократична република Афганистан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за дружба и сътрудничество между Народна република България и Лаоската народнодемократична република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за дружба и сътрудничество между Народна република България и Народна демократична република Йемен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за дружба и сътрудничество между Народна република България и Народна република Ангола
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за дружба и сътрудничество между Народна република България и Народна република Кампучия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за дружба и сътрудничество между Народна република България и Народна република Мозамбик
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за дружба и сътрудничество между Народна република България и Сирийската арабска република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за дружба и сътрудничество между Народна република България и Социалистическа народна либийска арабска Джамахирия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за дружба и сътрудничество между Народна република България и Социалистическа република Виетнам
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за дружба, сътрудничество и взаимна помощ между Народна република България и Унгарската народна република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за екстрадиция и взаимна правна помощ между Република България и Кралство Испания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за екстрадиция между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-15

 Договор за екстрадиция между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-15

 Договор за екстрадиция между Република България и Китайската народна република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за екстрадиция между Република България и Кралство Мароко
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-03

 Договор за екстрадиция между Република България и Република Азербайджан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за екстрадиция между Република България и Република Армения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за екстрадиция между Република България и Република Индия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-20

 Договор за екстрадиция между Република България и Република Корея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-06

 Договор за забрана на опитите с ядрено оръжие в атмосферата, космическото пространство и под водата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за забрана разполагането на ядрени и други оръжия за масово унищожение на морското и океанското дъно и в техните недра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за заем (проект: Развитие на летище София) между Република България и Кувейтския фонд за арабско икономическо развитие и приложенията към него
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-18

 Договор за заем от 8.12.2014 г. между Република България (представлявана от Министъра на финансите) и ЕЙЧ ЕС БИ СИ БАНК ПИ ЕЛ СИ, СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ, СИТИБАНК, ЕН ЕЙ (клон Лондон) и "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД - в ролята на регистратори и упълномощени водещи орга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-09

 Договор за залог върху трежъри сметката между Република България, представлявана от министъра на икономиката, и Европейския инвестиционен фонд за изпълнението на Инициативата за малки и средни предприятия по Оперативна програма "Инициатива за малки и сред
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-18

 Договор за залог между Република България като залогодател и Европейския инвестиционен фонд като заложен кредитор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-17

 Договор за лиценз между Австралийския съюз, представляван от Департамента по здравеопазване и застаряване, и Република България, представлявана от Министерството на здравеопазването, относно определени права на използване на Класификационната система AR-D
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-17

 Договор за мир между България и Съюзените и Сдружени Сили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за натурализация между България и Съединените щати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за неразпространение на ядреното оръжие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за някои аспекти на правната взаимопомощ по наказателни дела между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-25

 Договор за основите на приятелските отношения и сътрудничеството между Република България и Литовската република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за подписка във връзка с емитирането на до 250,000,000 евро облигации на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за подписка между Република България и БНП ПАРИБА, ЕЙЧ ЕС БИ СИ БАНК ПЛС и РАЙФАЙЗЕН БАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ във връзка с емитирането на облигации на стойност до 950 000 000 евро, подписан на 4 юни 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-21

 Договор за подписка между Република България и Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си и Джей Пи Морган Секюритиз Пи Ел Си във връзка с емитирането на облигации на стойност до 1 493 000 000 евро (или до равностойността в щатски долари)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-18

 Договор за покупка и доставка между правителството на Република България и правителството на Държавата Нидерландия за закупуване на минен ловец "Мааслуис", клас "Трипарти", с бордови № М856, и минен ловец "Хелевутслайс", клас "Трипарти", с бордови № М859
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-21

 Договор за ползване на Европейската система CleanSeaNet за сателитен мониторинг на нефтеното замърсяване и идентифициране на корабите замърсители между правителството на Република България и Европейската агенция за морска безопасност (EMSA)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-19

 Договор за помирение и арбитраж между България и Унгария
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за помирение между Царство България и Съединените Американски Щати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за помирение, арбитраж и съдебно уреждане между България и Дания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за помирение, арбитраж и съдебно уреждане между България и Норвегия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за помирение, съдебно уреждане и арбитраж между България и Испания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за помирение, съдебно уреждане и арбитраж между България и Полша
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за правна помощ по граждански дела между Република България и Република Азербайджан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за правна помощ по граждански дела между Република България и Република Албания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-27

 Договор за правна помощ по граждански дела между Република България и Република Армения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за правна помощ по граждански дела между Република България и Република Грузия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за правна помощ по граждански дела между Република България и Република Македония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за правна помощ по граждански дела между Република България и Украйна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-06

 Договор за правна помощ по граждански и наказателни дела между Народна република България и Република Гърция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за правна помощ по граждански и наказателни дела между Народна република България и Република Кипър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за правна помощ по граждански и наказателни дела между Народна република България и Република Турция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за правна помощ по граждански, семейни и наказателни дела между Народна република България и Социалистическа република Виетнам
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за правна помощ по наказателни дела между Република България и Кралство Мароко
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-03

 Договор за правна помощ по наказателни дела между Република България и Република Азербайджан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за правна помощ по наказателни дела между Република България и Република Армения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за правна помощ по наказателни дела между Република България и Република Грузия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за правна помощ по наказателни дела между Република България и Република Индия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-26

 Договор за правна помощ по наказателни дела между Република България и Република Корея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-06

 Договор за предоставяне на данни от Европейския център за далечно опознаване и проследяване на корабите (LRIT) на Изпълнителна агенция "Морска администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-26

 Договор за прехвърляем заем с фиксиран лихвен процент с падеж 2020 г. между Република България в качеството на Кредитополучател и Дойче Банк Акциенгезелшафт в качеството на Кредитор и Агент по плащанията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-10

 Договор за прехвърляем заем с фиксиран лихвен процент с падеж 2023 г. между Република България в качеството на Кредитополучател и Дойче Банк Акциенгезелшафт в качеството на Кредитор и Агент по плащанията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-10

 Договор за прехвърляем заем с фиксиран лихвен процент с падеж 2028 г. между Република България в качеството на Кредитополучател и Дойче Банк Акциенгезелшафт в качеството на Кредитор и Агент по плащанията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-10

 Договор за принципите на дейността на държавите по изследване и използуване на космическото пространство, включително Луната и другите небесни тела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за приятелски отношения и сътрудничество между Република България и Азербайджанската република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за приятелски отношения и сътрудничество между Република България и Киргизката република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за приятелски отношения и сътрудничество между Република България и Монголия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за приятелски отношения и сътрудничество между Република България и Република Беларус
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за приятелски отношения и сътрудничество между Република България и Република Грузия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за приятелски отношения и сътрудничество между Република България и Република Казахстан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за приятелски отношения и сътрудничество между Република България и Република Молдова
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за приятелски отношения и сътрудничество между Република България и Република Полша
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за приятелски отношения и сътрудничество между Република България и Република Узбекистан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за приятелски отношения и сътрудничество между Република България и Руската федерация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за приятелски отношения и сътрудничество между Република България и Украйна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за приятелски отношения и сътрудничество между Република България и Чешката и Словашката федеративна република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за приятелство и сътрудничество между Република България и Италианската република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за приятелство и сътрудничество между Република България и Кралство Испания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за приятелство и сътрудничество между Република България и Република Албания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за приятелство между България и Турция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за приятелство между Царство България и Републиката на Съединените Мексикански Щати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-02

 Договор за приятелство, добросъседство, сътрудничество и сигурност между Република България и Република Гърция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за приятелство, добросъседство, сътрудничество и сигурност между Република България и Република Турция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за приятелство, сътрудничество и добросъседство между Република България и Румъния
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за продажба на два броя фрегати клас E-71 "ВИЛИНГЕН" и минен ловец клас "ФЛАУЕР" между Република България и Кралство Белгия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-02

 Договор за продажба на фрегатата "Ванделаар", клас e-71 "Виилинген", между Република България и Кралство Белгия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-18

 Договор за разбирателство, приятелство и сътрудничество между Република България и Френската република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз между Кралство Белгия, Република България, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, И
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

 Договор за съдебна и правна помощ по граждански, търговски, семейни и наказателни дела между Народна република България и Алжирската демократична и народна република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за създаване на Енергийна общност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Договор за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука между правителството на Република България и правителството на Република Тунис
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Договор за сътрудничество в областта на туризма между правителството на Република България и правителството на Република Литва
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-04

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>

Общо: 244 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА