Здравеопазване

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1101 до 1200 (стр. 12 от 13)
<<първа <предишна  7  8  9  10  11 12 13  следваща> последна>>
 Решение на НС от 18.12.2020 г. за одобряване на участието на Република България в сключените от Европейската комисия и производителите на лекарствени продукти CureVac AG и Moderna Switzerland GmbH предварителни споразумения за покупка на ваксини във връзк
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Решение на НС от 19.04.2019 г. за промяна в състава на Комисията по здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-23

 Решение на НС от 19.09.2008 г. за увеличаване числения състав и попълване състава на Комисията по здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-26

 Решение на НС от 2.02.2005 г. по доклада на Временната анкетна комисия за проверка на Споразумението за експортна кредитна линия за инвестиционен проект между Република България и Банка Австрия Кредитанщалт и Договора за проектиране, построяване и оборудв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-11

 Решение на НС от 2.02.2018 г- във връзка с разискванията по питането на народните представители Георги Йорданов и Илиян Тимчев към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно стратегия за запазване и развитие на общинските болници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-09

 Решение на НС от 20.02.2008 г. за промени в състава на Комисията по здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Решение на НС от 22.11.2017 г. за попълване състава на Комисията по здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

 Решение на НС от 23.04.2009 г. за откриване на Факултет по обществено здраве в структурата на Медицинския университет - Пловдив
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-08

 Решение на НС от 23.05.2008 г. за попълване състава на Комисията по здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-03

 Решение на НС от 25.07.2019 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Георги Йорданов, Георги Михайлов, Анелия Клисарова, Илиян Тимчев, Валентина Найденова, Иван Ибришимов и Георги Гьоков към министъра на здравеопазването Кирил
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-02

 Решение на НС от 27.09.2007 г. за промяна в състава на Комисията по здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Решение на НС от 29.06.2018 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Георги Михайлов, Георги Йорданов, Илиян Тимчев и Георги Гьоков към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно Национална здравна карта на Република Б
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-06

 Решение на НС от 3.12.2020 г. за одобряване на участието на Република България в сключените от Европейската комисия и производителите на лекарствени продукти AstraZeneca, Sanofi и Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbHand предварителни споразумения за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-08

 Решение на НС от 30.01.2008 г. за избиране на заместник-председател на Комисията по здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-08

 Решение на НС от 30.01.2013 г. за откриване на Филиал - Сливен, в структурата на Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Решение на НС от 30.09.2009 г. за промени в състава на Комисията по здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-06

 Решение на НС от 30.09.2009 г. за промени в състава на Комисията по труда и социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-06

 Решение на НС от 31.01.2008 г. за приемане на Национална стратегия за детето 2008 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-12

 Решение на НС от 4.11.2004 г. за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка на Споразумението за експортна кредитна линия за инвестиционен проект между Република България и Банка Австрия Кредитанщалт и Договора за проектиране,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-12

 Решение на НС от 5.03.2021 г. за възлагане на Министерския съвет да предприеме всички необходими действия за провеждане на своевременни консултации с Европейската комисия с цел проучване на възможностите за покупка на ваксини във връзка с пандемията от CO
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-09

 Решение на НС от 5.12.2008 г. за приемане на Национална здравна стратегия 2008 - 2013 г. и План за действие към нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-16

 Решение на НС от 7.02.2019 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Георги Михайлов, Георги Йорданов, Георги Гьоков, Илиян Тимчев, Иван Ибришимов, Анелия Клисарова и Валентина Найденова към министъра на здравеопазването Кирил А
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-19

 Решение на НС от 9.06.2017 г. във връзка с разискванията по питането на народния представител Георги Йорданов към министъра на здравеопазването Николай Петров относно стратегия за развитие на лечебните заведения за болнична помощ в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-16

 Списък на държавните и общинските лечебни заведения или обособени техни части, за които органът, компетентен да вземе решение за приватизация, може да откаже предложението по реда на чл. 111 от Закона за лечебните заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Списък на заболяванията, за които се издава "Рецептурна книжка на хронично болния", и лекарствен списък на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-16

 Списък на лекарствата, които НЗОК напълно или частично заплаща на основание чл. 55, ал. 2, т. 7 ЗЗО и чл. 116 НРД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Списък на медицински инструменти, апаратура и резервни части за тях, консумативи и фармацевтични продукти за безмитен внос
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Списък на търговците на едро с лекарства, сключили рамково споразумение с НЗОК на основание чл. 55, ал. 2, т. 7 ЗЗО и чл. 117 НРД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука между правителството на Република България и правителството на Румъния
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между правителството на Народна република България и правителството на Република Молдова за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между правителството на Народна република България и правителството на Хашемитското кралство Йордания за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Споразумение в областта на здравеопазването между правителството на Република България и правителството на Френската република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-22

 Споразумение за изменение на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма "Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България" между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-15

 Споразумение за изменение на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на здравеопазването на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-04

 Споразумение за изменение, допълнение и продължаване действието на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България" между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

 Споразумение за изменение, допълнение и продължаване действието на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България" между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-10

 Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Корея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-07

 Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Македония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-17

 Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Тунис
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-12

 Споразумение за икономическо сътрудничество между Република България и Сирийската арабска република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-27

 Споразумение за икономическо сътрудничество между Република България и Хашемитско кралство Йордания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-22

 Споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ по програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България" между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

 Споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програмата "Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България" между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-09

 Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на здравеопазването на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-04

 Споразумение за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука между правителството на Република България и правителството на Ливанската република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-09

 Споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и област Лигурия - Италия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-14

 Споразумение между Министерството на здравеопазването на Република България и Министерството на здравеопазването на Кралство Мароко за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между Министерството на здравеопазването на Република България и Министерството на здравеопазването на Украйна за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между Министерството на здравеопазването на Република България и Федералното министерство на здравеопазването на Федерална република Германия за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Боливарска република Венецуела за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинските науки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-27

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Корейската народнодемократична република за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-08

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Кралство Белгия за сътрудничество в областта на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-08

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Малта за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Монголия за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Индия за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицината
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Йемен за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Кипър за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-26

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Куба за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Македония за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Хърватия за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицината
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Южна Африка за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за икономическо и научно-техническо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-16

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Сирийската арабска република за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-31

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Споразумение между правителството на Република България и Съюзното правителство на Съюзна република Югославия за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между страните - членки на Здравната мрежа на Югоизточна Европа, относно договореностите със страната домакин за седалището на Секретариата на Здравната мрежа на Югоизточна Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-28

 Тарифа № 10 за таксите, които се събират в системата на Министерството на здравеопазването по Закона за държавните такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-23

 Тарифа за таксата, която се събира за регистриране на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-17

 Тарифа за таксите, които се събират за издаване на лицензии за дейности по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по трансплантация по Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, Закона за здравето и Закона за лечебните заведения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Тарифа за таксите, които се събират от Министерството на здравеопазването на основание чл. 8, ал. 1 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-27

 Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-16

 Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-27

 Тарифа за таксите, които се събират по Закона за медицинските изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-16

 Указ № 12 от 29.01.2014 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Указ № 304 от 29.09.2004 г. за награждаване на д-р Любомир Димитров Куманов с медал "За заслуга"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-12

 Указ № 347 от 19.11.2004 г. за назначаване на контраадмирал Емил Иванов Люцканов на длъжността военен представител на Българската армия в Делегацията на Република България към НАТО в Брюксел, Белгия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани нап
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

 Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани нап
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

 Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани нап
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-05

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Медицински надзор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Медицински одит" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Медицински одит" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-27

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Медицински одит" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-18

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-10

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-13

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по трансплантация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Устройствен правилник на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-19

 Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-25

 Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-19

 Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-06

Показани от 1101 до 1200 (стр. 12 от 13)
<<първа <предишна  7  8  9  10  11 12 13  следваща> последна>>

Общо: 1203 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА