Конкуренция

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 171 (стр. 2 от 2)
<<първа <предишна  1 2 следваща> последна>>
 Сътрудничество между Европейската комисия и националните съдилища при прилагане на европейското конкурентно право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кирил Пангелов
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Изчерпването на правата на интелектуална собственост и паралелния внос в контекста на правилата за конкуренция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Папазова
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Взаимодействие и координация между регулаторните органи в областта на конкуренцията при осъществяване на електронни съобщения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Новата политика на ЕК по отношение на контрола върху концентрациите - Казусът COMP/M.3916-T-Mobile Austria/Tele.ring
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Копаранов
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Тестът за допустимост на концентрации в българското конкурентно право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мехти Меликов
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Приложимостта на чл. 9 и 18 ЗЗК в сферата на разпространение на музикални произведения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Карлова
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Нелоялна конкуренция ­ увреждане доброто име на конкурента
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Монопсонията - сила на купувача в ущърб на потребителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мехти Меликов
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Нови промени в политиката по освобождаване на предприятията от глоби или намаляване на техния размер - Въвеждане на процедура по постигане на споразумение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Милев
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Политиката по освобождаване от глоби или намаляване на техния размер като ефективно средство за борба с картелите в Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Милев
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Разпределение на компетентността в областта на антитръста и концентрациите в ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Копаранов
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Концепцията за "ефект върху търговията" в европейското конкурентно право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кирил Пангелов
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Практика на КЗК при използване на чужда фирма, марка или отличителен знак
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Инструменти за оценка на пазарната концентрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мехти Меликов
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Понятието за “пазар” в конкурентното право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мехти Меликов
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Нелоялна конкуренция Използване на чужда фирма, марка или отличителен знак
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Концентрация на стопанска дейност под формата на създаване на пълноценно съвместно предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Копаранов
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Особености на определянето на съответен пазар при наличие на свързани пазари
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Влайкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Правни проблеми в практиката на ВАС при съдебния контрол на решенията на КЗК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марина Михайлова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Доктрината за “съществено съоръжение” в европейското право на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Влайкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Практика на Комисията за защита на конкуренцията и на Върховния административен съд по приложението на чл. 33, ал. 1 ЗЗК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Режим на индивидуално и групово освобождаване от забрана след присъединяването на България към ЕС - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Милев
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Централизиран контрол върху концентрациите на стопанска дейност на ниво Европейски съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Копаранов
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Свободните професии и правото на конкуренция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Карлова
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Режим на индивидуално и групово освобождаване от забрана след присъединяването на България към ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Милев
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Новата правна уредба на държавните помощи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Злоупотреба със съвместно господстващо положение при олигополните пазари
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Влайкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Паралелно поведение и съвместно господстващо положение при олигополните пазари: Какъв е прагът на допустимост?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Влайкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Нелоялна конкуренция ­ имитация на предприятието и стоките на конкурента
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Дружествата за колективно управление на права ­ субекти на нарушение по чл. 9 или по чл. 18 ЗЗК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Карлова
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Нелоялна конкуренция - Добавки към продавани стоки и предлагани услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Правна същност на отговорността за вреди при злоупотреба с монополно и господстващо положение. Аналогия с отговорността на производителя по Закона за защита на потребителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цветанов
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Промени в практиката на КЗК относно обещанията за награди към продавани стоки или услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Отговорност за вреди при злоупотреба с монополно и господстващо положение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цветанов
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Нелоялно привличане на клиенти - откритост при продажбите на изплащане и продажби на необосновано ниски цени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Новият регламент, прилагащ чл. 81 и 82 от ДЕО и нуждата от реформа на българското законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Милев
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Нелоялна конкуренция ­ прекратяване или нарушаване на сключени договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Нелоялно привличане на клиенти ­ принуда при продажба или покупка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Недействителност на сделки, сключени в нарушение на забраните за нелоялна конкуренция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Първият случай на съвместно господстващо положение в практиката на Комисията за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цветанов
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Държавна помощ за научноизследователска и развойна дейност ­ видове и значение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нина Шумарова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Потенциалните ограничения на конкуренцията в регулаторния режим на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Камиларова
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Видове регионални помощи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Кюмюрджиев
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Регионалната държавна помощ ­ понятие, форми, допустимост и възможности за получаването й
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Кюмюрджиев
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Промени в Правилника за прилагане на Закона за държавните помощи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Христова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Отмяна на освобождаването от забраната на чл. 9, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Величкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Компенсацията за услугите от общ икономически интерес и държавните помощи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Христова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Нелоялна конкуренция чрез увреждане доброто име на конкурента
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Промените в антитръстовото законодателство, практиката на Комисията за защита на конкуренцията и въздействието им върху търговските дружества в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Михайлов
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Промени в обхвата на съдебния контрол върху актовете на Комисията за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Величкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Процедурни правила за принудително събиране на доказателства по чл. 41а ЗЗК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петьо Славов
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Контролът на държавните помощи в телекомуникациите. Казусът БТК ­ опит за юридически анализ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Хармонизация на режима на държавните помощи с европейското законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Кюмюрджиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Правна същност и регулиране на “естествените монополи” в условията на пазарна икономика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цветанов
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Методика за определяне размера на имуществените санкции по ЗЗК - основни положения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петьо Славов
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Опазване на класифицираната информация в Комисията за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Михайлов
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Общинските органи - субекти на задължения по Закона за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Промени в правната рамка на противодействието срещу картелните споразумения и злоупотребите с монополно и господстващо положение на Европейския съюз новият Регламент № 1/2003 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Кюмюрджиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Фискалните помощи и критерият за селективност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Камиларова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Държавни помощи под формата на данъчни мерки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Камиларова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Обжалване на решенията на КЗК от “заинтересувани лица”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петьо Славов
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Проблеми за оценка на контрола при концентрация на стопанска дейност по Закона за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Кюмюрджиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Промени в производството по Закона за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петьо Славов
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Оценка на концентративните и кооперативните съвместни предприятия от гледна точка на ЗЗК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Карлова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

 Промените в картелната забрана по чл. 9-13 ЗЗК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Определяне на размера на санкциите в антитръстовото законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Карлова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Търговска политика и злоупотреба с господстващо положение ­ един интересен казус от практиката на Комисията за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Кюмюрджиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Облекчен режим при определяне на имуществените санкции при картелни споразумения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Карлова
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Промените в ЗЗК ­ нова правна рамка на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Кюмюрджиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Държавни помощи и услуги от обществен икономически интерес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Гюров
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Злоупотреба с господстващо положение, рефлектираща върху съседен пазар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Антонова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Показани от 101 до 171 (стр. 2 от 2)
<<първа <предишна  1 2 следваща> последна>>

Общо: 171 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА